Chimboy tumani

There are currently 1369 familiya in this directory beginning with the letter С.
С

Саатов Арзымбай
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саатов Арзымбет
1921 йил туғилган. 1943 йил ҳалок бўлган.

Сабин Иван
1907 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сабирбаев Калмурат
1920 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сабиров Ережеп
1919 йил туғилган.

Сабиров Ережеп
1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Сабиров Кудаиберген
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сабиров Кудайберген
1911 йил туғилган. 21.04.1945 йил Германияда ҳалок бўлган.

Сабиров Кудайберген
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сабиров Магсум
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 17.03.1942 йил Орловда ҳалок бўлган.

Сабиров Тилеген
1914 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 07.1944 йил ҳалок бўлган.

Сабиров Шарап
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сабиров Шуратбат
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Сержант.

Сабуров Асен
1916 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сабуров Мадкарим
1907 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сабуров Маил
1921 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сабуров Мамбетин
1921 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сабуров Шарапа
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сабыров Айтбай
1917 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Сабыров Сапарбай
1914 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Савитов Ибадулла
1918 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган.

Савостин Николай
1907 йил туғилган. 09.09.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сагадимов Баитуар
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сагадимов Байитуар
1907 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 06.01.1943 йил Ростовда ҳалок бўлган.

Сагадимов Байтуар. 1922 йил туғилган. Оддий аскар.

Сагамбаев Салимжан
1921 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Сагатданов Суюнбай
1906 йил туғилган. Оддий аскар.

Сагатдинов Халмурза
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сагатов Нуран
1907 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сагатов Нуран
1907 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сагатов Нуран
1908 йил туғилган. Оддий аскар.

Сагидуллаев Салим
1925 йил туғилган. 15.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Кичик сержант.

Сагимбаев Салимисан
1921 йил туғилган. Оддий аскар.

Сагимбоев Толеген
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 27.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Сагинбаев Матжан
1920 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сагиндиков Елбулеуин
1917 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сагиндиков Маржан
1920 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сагитов Абдикерим
1916 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сагитов Алим
1920 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 09.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Сагитов Алим
1913 йил туғилган. Оддий аскар.

Сагитов Артикбаи
1916 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сагыйтов Алым
1920 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.02.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Сагынбаев Салимжан
1921 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сагынбаев Толеген
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 27.02.1944 йил Николаевда ҳалок бўлган.

Садатдинов Калмурза
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Садатдинов Калмурза
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 03.1942 йил ҳалок бўлган.

Садатдинов Калмурза
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Садатдинов Кулмурза
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Садвахасова Орангуль
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Садвахасова Орымгуль
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Садвахасова Орынгуль
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Садиков Джумамурат
1920 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Садиков Досберген
1925 йил туғилган. 12.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Садиков Дуисенбаи
1922 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Садиков Ермекбаи
1921 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Садиков Есбосун
1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Садиков Кудаяр
1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Садиков Мухаммет
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Садиков Палваш
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Садиков Расберген
1923 йил туғилган. 08.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Садиков Сулеиман
1908 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Садиков Таир
1918 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Садиков Узакбаи
1918 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Садиков Умар
1910 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Садиков Утеген
1920 йил туғилган. 13.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Садиков Хожан
1910 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Садиқов Узакбай
1916 йил туғилган. 31.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1942 йил ҳалок бўлган.

Садирбаев Кадирбаи
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Садирбаев Кдырбай
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Садирбаев Кыдырбай
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Садирбаев Кыдырбай
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 1944 йил ҳалок бўлган.

Садирниязов Жун
1912 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Садиров Абдикалик
1917 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Садиров Абдикаш
1917 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Садиров Пахратдин
1918 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Садуакасова Орынгул
1923 йил туғилган.

Садыев Избасар
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Садыков Аяжан
1910 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Садыков Гомар
1917 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 21.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Садыков Даулетияр
1915 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Садыков Десберген
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Садыков Джалагатдин
1920 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Садыков Джалалатдин
1920 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Садыков Джанабай
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Садыков Джарилкоп
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Лейтенант.

Садыков Джарлик
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Садыков Джарлыкай
1921 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Садыков Джарылкап
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.1945 йил ҳалок бўлган.

Садыков Досберген
1925 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 21.07.1944 йил ҳалок бўлган.

Садыков Дюсимбай. 1922 йил туғилган. Оддий аскар.

Садыков Жаббар
1921 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 22.03.1944 йил Львовда ҳалок бўлган.

Садыков Жалалатдин
1915 йил туғилган. 23.03.1944 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Садыков Жанабай
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.12.1943 йил Житомирда ҳалок бўлган.

Садыков Жарлыкап
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.03.1945 йил Чехославакияда ҳалок бўлган.

Садыков Закир
1905 йил туғилган. Оддий аскар.

Садыков Избасар
1920 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 29.08.1942 йил ҳалок бўлган.

Садыков Комусбай
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.03.1944 йил ҳалок бўлган.

Садыков Кудияр. 1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Садыков Мухамбет
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Садыков Мухаммед Садыкович
1913 йил туғилган. 02.02.1943 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Садыков Омар
1917 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 21.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Садыков Палваш
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 18.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Садыков Пердибай. 1924 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган.

Садыков Сулайман
1908 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Садыков Сулейман
1908 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Садыков Таир
1918 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Садыков Таир
1918 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Садыков Тайыр. 1918 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.1944 йил ҳалок бўлган.

Садыков Узакбай
1918 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Садыков Узакбай
1916 йил туғилган. 12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 02.1942 йил ҳалок бўлган.

Садырбаев Кыдырбай
1908 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Садыров Палваш
Оддий аскар. 08.09.1942 бедарак йўқолган.

Садыров Таган
1924 йил туғилган. 06.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саекеев Абдикарим
1920 йил туғилган. 12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Саекеев Абдукарим
1920 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Саекеев Абдукарим. 1919 йил туғилган. 10.04.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саекеев Калжан
1910 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Саекеев Кулман
1910 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Саекеев Кулман
1910 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 05.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Саекеев Сарсенбаи
1908 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саекеев Сарсенбай
1908 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Саекеев Сеитеке
1910 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Саекеев Сейтеке
1910 йил туғилган. Оддий аскар.

Саекеев Сейтеке
1910 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Эфрейтор.

Сазаев Абдула Иловаевич
Оддий аскар. 04.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Саивмов Алламжар
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саидаков Аикасбаи
1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саидалиев Дошан. 1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 05.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Саидалиев Илияз
1909 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Саиданов Уикаскабар
1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саидбеков Кожаназар 1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. эфрейтор

Саидназаров Бердабай 1924 йил туғилган. Эфрейтор.

Саидназаров Бердабай 1924 йил туғилган. Эфрейтор.

Саидов Колобай
1915 йил туғилган. 06.06.1942 йил урушга сафарабар этилган. Оддий аскар.

Саидов Назимотдин
1902 йил туғилган. 13.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саикеев Калжан
1910 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саикибаев Икарас
1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саиленан Михаил
1924 йил туғилган. 02.10.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Саиманов Даулетбаи
1922 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саимбаев Саинжан
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саимбетов Абдурахман
1921 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Саимбетов Алламберген
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1945 йил ҳалок бўлган.

Саимбетов Джумабаи
1922 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саимбетов Джумабай
1915 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саимбетов Жаман
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саимбетов Зинят
1912 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саимбетов Иният
1922 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саимбетов Исмаил
1916 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саимбетов Исмуган
1918 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саимбетов Кошан
1917 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Саимбетов Ташап
1917 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саимов Бекбосын
1918 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саипназаров Палван
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.1944 йил ҳалок бўлган.

Саипов Елемес
1907 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саиратов Курбанбаи
1918 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Саиталдиев Оразбаи
1919 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Саитбаев Сарсенбаи
1923 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитбанов Наруждин
1917 йил туғилган. Оддий аскар.

Саитбеков Хожаназар 1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 22.01.1945 йил ҳалок бўлган.

Саитжанов Аижан
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саиткасимов Жулдас
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитмуратов Абдимурат
1920 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитмуратов Давлетмурат
1922 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитмуратов Даулетмурат. 1919 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган. Оддий аскар. 17.03.1945 йил ҳалок бўлган. Германияда дафн этилган.

Саитмуратов Елмурат
1917 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Саитмуратов Кутлымурат
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитмуратов Паджимур
1920 йил туғилган. 20.03.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Саитмуратов Расберген
1919 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитназаров Ерназар
1920 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Саитназаров Нур
1921 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитназаров Реим
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитов Аитмурат
1916 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Саитов Аллаберген
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитов Арзымбет
1922 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитов Ауезбай
1911 йил туғилган. Оддий аскар.

Саитов Ауезбай
1911 йил туғилган. Оддий аскар.

Саитов Ауезбай
1911 йил туҳилган. Оддий аскар.

Саитов Бабажан
1912 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитов Базарбаи
1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитов Базарбаи
1920 йил туғилган. 09.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Саитов Базарбай
1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Саитов Бахай
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 07.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Саитов Даулет
1923 йил туғилган. 19.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитов Елемес
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саитов Елемес
1907 йил туғилган. Оддий аскар.

Саитов Калибек
1917 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитов Караматдин
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитов Кужабаи
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитов Кунназар
1920 йил туғилган. 23.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Саитов Масаи
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саитов Нажиматдин
1921 йил туғилган. 16.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 13.09.1944 йил ҳалок бўлган.

Саитов Отарбай
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 1942 йил ҳалок бўлган.

Саитов Сарсенбай
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саитов Сафан
1916 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саитов Тажибай
1918 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саитов Уснатдин
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Саитов Утеп
1917 йил туғилган. 03.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Саитов Ходжаназар. 1924 йил туғилган. 16.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саитуллаев Раимбаи
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саичев Узак
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сайбуллаев Ибадулла. 1925 йил туғилган. 30.12.1943 йил Кироваградда ҳалок бўлган.

Сайбуллаев Ивайдулла
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Сайдаков Аланияз
1908 йил туғилган. Оддий аскар.

Сайдаков Алланияз
1908 йил туғилган. 07.12.1943 йил Житомирда ҳалок бўлган.

Сайдалиев Дощан
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Сайдаматов Каман. 1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Сайджанов Айджан
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Сайдиратдинов Рейпназар
1901 йил туғилган. 22.10.1944 йил Яварада ҳалок бўлган.

Сайдмратов Емирназар
1901 йил туғилган. Оддий аскар. 22.10.1944 ҳалок бўлган.

Сайдмуратов Балтабай. 1924 йил туғилган. 05.03.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Сайдов Низамадин
1902 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 13.09.1944 йил Беластокда ҳалок бўлган.

Сайдуллаев Магазет
1907 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сайдуллаев Магзет
1907 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Саймов Алламжар
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сайпназаров Ерназар
1920 йил туғилган. 10.1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Сайпов Сабыр. 1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сайпов Тажибай. 1918 йил туғилган. 17.06.1942 йил ҳалок бўлган.

Сайпулаев Ибайдулла
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Сайпуллаев Курбанияз. 1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 23.06.1944 йил ҳалок бўлган.

Сайтанов Отарбай
1915 йил туғилган. Оддий аскар.

Сайтмуратов Балтабай
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 06.03.1944 йил ҳалок бўлган.

Сайтмуратов Давлет
1908 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сайтмуратов Матжан
1921 йил туғилган. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Сайтназаров Бердибай. 1924 йил туғилган. 23.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Сайтов Базарбай
1920 йил туғилган. 30.09.1941 йил ҳалок бўлган.

Сайтов Базарбай
1920 йил туғилган. 09.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. 30.09.1941 йил ҳалок бўлган.

Сайтов Матек
1912 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сайтов Махан
1914 йил туғилган. 17.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сайтов Низаматдин
1921 йил туғилган. 13.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 13.09.1944 йил Беластокда ҳалок бўлган.

Сайтов Сапар
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.09.1943 йил Сталинградда ҳалок бўлган.

Сайтов Уснаддин. 1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган. Оддий аскар.

Сайтууганов Атажан
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 01.1944 йил Житомирда ҳалок бўлган.

Сайфуллаев Курбанияз
1907 йил туғилган. Оддий аскар.

Сайымбетов Абдурахман
1921 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сайымбетов Алламберген
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.1945 йил ҳалок бўлган.

Сайымбетов Жумабай. 1915 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 03.1942 йил ҳалок бўлган.

Сайымбетов Исмайыл
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.11.1942 йил ҳалок бўлган.

Сайымбетов Кошан
1917 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.02.1943 йил Орловда ҳалок бўлган.

Сайымбетов Кошан
1916 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Бедарак йўқолган.

Сайыпназаров Ерназар
1920 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. 1941 йил ҳалок бўлган.

Сайыпназаров Палуан
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.1944 йил ҳалок бўлган.

Сайытмуратов Турсынбай
1921 йил туғилган. 09.1943 йил урушга сафарабар этилган.

Сайытниязов Оразбай
1919 йил туғилган. 05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сайытов Бахан
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1943 йил Орловда ҳалок бўлган.

Сайытов Елемес
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сайытов Караматдин
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сакитов Алламберген
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сактаганов Уринбай
1926 йил туғилган. 05.12.1944 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Салавёв Торенти
1917 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Салбаев Салхан
1912 йил туғилган.

Салемуратов Матмур
1922 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Салиев Бегдулла
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Салиев Бегдулла
1918 йил туғилган. 09.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 05.1943 йил ҳалок бўлган.

Салиев Бегдулла. 1918 йил туғилган. 09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.1943 йил ҳалок бўлган.

Салиев Деидуна
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Салиев Зинатдин
1915 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 21.03.1944 йил ҳалок бўлган.

Салиев Зинатдин. 1915 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 21.03.1944 йил ҳалок бўлган.

Салиев Кадирбай
1924 йил туғилган. 03.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Салиев Кадирбай. 1924 йил туғилган. 03.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Салиев Мухаметдин
1912 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Салимбетов Сеитмурат
1909 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Салихов Исмаил
1907 йил туғилган. 09.09.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Салмаганбетов Аблай
1923 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Салманов Абдуат
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Салмашков Абдимурат. 1925 йил туғилган. 08.03.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Салмашков Абдуймрат. 1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Салмев Зинаджин
1904 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Салменов Абдуат
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 26.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Салменов Абдулла
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 20.09.1942 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Салменов Рукин
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Салменов Рукин
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Салников Алдир
1917 йил туғилган. 1938 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Салтаев Абдула Владимирович. 1918 йил туғилган. Оддий аскар.

Салтамурат Курлумурат
1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Салтамуратов Турганбай
1917 йил туғилган. Оддий аскар.

Сальменов Абдуай
1922 йил туғилган. Оддий аскар.

Самаев Джуман
1923 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Самаев Джуманияз
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Самарниязов Утеген. 1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Самбаев Кожабай
1920 йил туғилган. 06.1942 йил ҳалок бўлган.

Самбетов Абдрахман. 1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Самедов Абзарь Кудам-оғлы
Оддий аскар. 08.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Самедов Шахабай
1916 йил туғилган. 04.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Самекеев Кдыр
1910 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Самекеев Кдыр
1910 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Самекеев Кыдыр
1910 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Самендеров Мырзамбет
1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.05.1943 йил Ворошиловда ҳалок бўлган.

Самендеров Мырзамбет. 1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.05.1943 йил ҳалок бўлган.

Самратов Кайп
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Самратов Эбильашим
1894 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Самуратво Арзеке
1917 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Самуратов Арзеке
1917 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Самуратов Арзеке
1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.1942 йил ҳалок бўлган.

Самуратов Арзеке
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1942 йил ҳалок бўлган.

Самуратов Кали
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Самуратов Оразымбет
1916 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Самуратов Оразымбет
1916 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Санаков Жаббарберген
1923 йил туғилган. 16.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сандмурадов Балтабай. 1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Санкабаев Жараз
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 29.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Санкибаев Жарас
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.01.1943 йил Краснодарда ҳалок бўлган.

Санкибаев Мухан
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Санкибаев Самагул
1913 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Санкибаев Смагул
1913 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сапарбаев Даулетбай
1925 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.01.1945 йил ҳалок бўлган. Чехословакияда дафн этилган.

Сапарбаев Жанабай. 1915 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сапарбаев Кошим
1921 йил туғилган. Оддий аскар.

Сапарбаев Кошим
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапарбаев Курбанбаи
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапарбаев Курбанбай
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 31.12.1942 йил Осетияда ҳалок бўлган.

Сапарбаев Хамза
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.11.1942 йил Оржонокидзеда ҳалок бўлган.

Сапарво Туренияз
1916 йил туғилган. 14.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сапарво Шимбаи
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапариязов Баймурат
1914 йил туғилган. Сержант.

Сапарниязов Атанияз
1922 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапарниязов Баинияз
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапарниязов Байнияз
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.08.1943 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Сапарниязов Даулетбай. 1925 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 11.01.1945 йил Чехославакияда ҳалок бўлган.

Сапарниязов Оразбай
1901 йил туғилган. 26.09.1942 йил Воронежда ҳалок бўлган.

Сапарниязов Отеген
18.10.1942 йилурушга сафарбар этилган.

Сапарниязов Отеген
1925 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапарниязов Саат
1923 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 29.08.1943 йил ҳалок бўлган. Ленин туманида дафн этилган.

Сапарниязов Саит
1912 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапарниязов Тилеген
1916 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапарниязов Торебаи
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сапарниязов Торебай
1908 йил туғилган. 05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 1944 йил ҳалок бўлган.

Сапарниязов Туребай
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1944 йил ҳалок бўлган.

Сапарниязов Туребек
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапарниязов Турсунбаи
1917 йил туғилган. 09.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сапарниязов Турсунбай
1917 йил туғилган. 09.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапарниязов Турсынбай
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1943 йил ҳалок бўлган.

Сапарниязов Турсынбай
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Сапарниязов Уразбай
1901 йил туғилган. Оддий аскар.

Сапарниязов Утарбай
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапарниязов Утарбай
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 09.1942 йил ҳалок бўлган.

Сапарниязов Утеген
1916 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Абдукерим
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Аитмурат
1924 йил туғилган. 04.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Аитмурат
1909 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 07.1942 йил ҳалок бўлган. 07.1942 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Айтмурат
1909 йил туғилган. 03.12.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапаров Айтмурат
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Сталинград фронтига юборилган. Оддий аскар.

Сапаров Акылбек
1919 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сапаров Акылбек. 1919 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Сапаров Алексек
1907 йил туғилган. 02.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Алияр
1921 йил туғилган. Эфрейтор.

Сапаров Алланияз
1915 йил туғилган. Оддий аскар. 27.01.1945 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Алланияз. 1915 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 27.01.1945 йил Латвияда ҳалок бўлган.

Сапаров Алланяс
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Эфрейтор.

Сапаров Аллаш
1916 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сапаров Аллаяр
1912 йил туғилган. 07.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Аллияр
1912 йил туғилган. 07.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 27.12.1943 йил Гомелда ҳалок бўлган.

Сапаров Аллияр
1912 йил туғилган. 07.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 27.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Аманбаи
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Аманьяз
1917 йил туғилган. 16.02.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сапаров Артикбаи
1907 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Артыкбай
1907 йил туғилган. Оддий аскар.

Сапаров Бабаш
1916 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Бабаш
1916 йил туғилган. 17.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. 26.02.1944 йил Рожичинда ҳалок бўлган.

Сапаров Балтабаи
1914 йил туғилган. 02.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Балтабай
1914 йил туғилган. 02.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапаров Балтабай
1914 йил туғилган. 02.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Бекбаулла
1914 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сапаров Джаббарберген
1923 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сапаров Джаппарберген
1923 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сапаров Джумабай. 1905 йил туғилган. Лейтенант.

Сапаров Джуманияз
1909 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Джумбай
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Сапаров Емберген
1910 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган.

Сапаров Емберген
1919 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Ерен
1907 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапаров Ерен
1907 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 07.1943 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Жумабаи
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Жумабай
17.07.1942 йил. 21.04.1944 йил урушга сафарбар этилган. 21.04.1944 йил Днепрда ҳалок бўлган.

Сапаров Жумабай. 1905 йил туғилган. 23.07.1940 йил Станиславда ҳалок бўлган.

Сапаров Ибраим
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Игамберди
1921 йил туғилган. 05.1942 йил урушга сафарбар этилган. 30.08.1943 йил Сталинградда ҳалок бўлган.

Сапаров Имберген
1910 йил туғилган. Оддий аскар.

Сапаров Имом. 1915 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сапаров Каирмбаи
1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Калбаи
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Калбай
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.1943 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Калжан
1907 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Калмурат
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Калыбай
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапаров Камал
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Камал. 1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.1942 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Каншибек
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Каримбаи
1924 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Каримбай
1919 йил туғилган. 14.06.1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сапаров Кошмрат. 1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапаров Кошмурат
1920 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Кошшан
1920 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Кракбай
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Сапаров Крыкбай
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Сапаров Крыкбай
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Сапаров Кужабаи
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Курбаназар
1914 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Курнияз
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапаров Кыркбай
1925 йил туғилган.

Сапаров Малик
1920 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Мамбетсаит
1915 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сапаров Мамен
1919 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган.

Сапаров Мамен
1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Сапаров Матякуб
1913 йил туғилган. 02.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Матякуп
1913 йил туғилган. 02.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 24.07.1943 йил Орловда ҳалок бўлган.

Сапаров Нажим
1924 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Назар
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Сапаров Ниязимбет
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Ниязымбет. 1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.1942 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Нурнияз
1922 йил туғилган. 18.10.1943 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Отмаганбет
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 31.12.1943 йил Калининда ҳалок бўлган.

Сапаров Палваш
1922 йил туғилган. 02.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Палуан
1922 йил туғилган. 02.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Палуаш
1922 йил туғилган. Оддий аскар. 02.05.1943 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Пернияз. 1905 йил туғилган. Оддий аскар.

Сапаров Пиримбай
1916 йил туғилган. 18.07.1944 йил Калининда ҳалок бўлган.

Сапаров Пиримбай
1921 йил туғилган. 06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.06.1944 йил Калининда ҳалок бўлган.

Сапаров Пирнияз
1905 йил туғилган. 15.05.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Пирнияз. 1905 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Прибай
1916 йил туғилган. Сержант.

Сапаров Прнияз
1905 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапаров Реим
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Реим
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапаров Рейим
1916 йил туғилган. 17.06.1941 йил урушга сафарбар этилган. 09.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Реймбай. 1918 йил туғилган. 26.04.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сапаров Сабир
1918 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сапаров Садирбаи
1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Сарибаи
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Сарыбек
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапаров Сейтнияз
1916 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапаров Сетнияз
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Султан
1908 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Тилеу
1922 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Трибаи
1916 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Турдыбаи
1919 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Турдыбай. 1924 йил туғилган. 08.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапаров Турдымурат
1915 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сапаров Турямурат
1916 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Узакберген. 1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сапаров Утенияз
1919 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сапаров Утмахамбет
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 31.12.1943 йил Калининда ҳалок бўлган.

Сапаров Утмаханбет
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 31.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Ушмахамбек 1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Сапаров Хожамет
1915 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Хошмурат
1920 йил туғилган. 06.06.1942 йил урушга сафарабар этилган. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Шаназар
1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапаров Шанияз
1910 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 06.1944 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Шанияз
1910 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапаров Шукирбай
1907 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган. 29.08.1944 йил ҳалок бўлган.

Сапаров Юсуп
1908 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапарымбетов Артык
1919 йил туғилган.

Сапарымбетов Оразымбет
1921 йил туғилган.

Сапатдинов Шамеке. 1918 йил туғилган. 18.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сапахов Дуисенбаи
1918 йил туғилган. 16.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сапляков Алексей
1918 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сапринов Салмурат
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 27.01.1943 йил Киевда ҳалок бўлган.

Сарбаев Сапарбай
1914 йил туғилган. Оддий аскар.

Сарбалиев Оразимбет
1902 йил туғилган. 07.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Сарекеев Ибадулла
1914 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Саренков Атиб
1910 йил туғилган. Оддий аскар.

Саресенбаев Дастанбай
1902 йил туғилган. 03.02.1944 йил Витебск ҳалок бўлган.

Саржканбаев Жумагази
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сарибаев Ешбаи
1920 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сарибаев Жанабаи
1918 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сарибаев Сапарбаи
1914 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сарибаев Тиумбет
1920 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сариев Бердибаи
1916 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сариев Бердибай
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1943 йил ҳалок бўлган.

Сариев Бердибай
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1942 йил ҳалок бўлган.

Сариев Ибрагим
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 01.1942 йил ҳалок бўлган.

Сариев Ибрагим
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сариев Раметулла
1925 йил туғилган. 12.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сариев Узакберген
1924 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сариев Узакберген. 1924 йил туғилган. 14.11.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сариев Узахберген 1924 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 07.01.1944 йил ҳалок бўлган.

Сариев Умбетали
1916 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саримбаев Асберген
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саримбетов Наримбет
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саримбетов Халмурат
1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саримбетов Шамурат
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 13.07.1944 йил ҳалок бўлган.

Саримбетов Шамшет
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1942 йил ҳалок бўлган.

Саримбетов Шатмурат
1918 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Саримов Сеитнияз
1904 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саринбетов Карымебет
1921 йил туғилган. Оддий аскар.

Саркаев Генжебай
1916 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Саркулов Артык
1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сарманов Калжан
1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сарманов Пурхан
1923 йил туғилган. 15.09.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сарманов Пурхан
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Сарсалиев Аитен
1910 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сарсенбаев Аитек
1910 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 19.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Сарсенбаев Аллаберген
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 22.11.1944 йил Орловда ҳалок бўлган.

Сарсенбаев Алламберген
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сарсенбаев Аманбай
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сарсенбаев Бегали
1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 24.12.1944 йил Латвияда ҳалок бўлган.

Сарсенбаев Бегали
1910 йил туғилган. 13.05.1942 йил урушга сафарбар этилган. Эфрейтор.

Сарсенбаев Бегалы. 1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 24.12.1944 йил ҳалок бўлган.

Сарсенбаев Жиенбаи
1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сарсенбаев Отеп
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Сарсенбаев Отеп
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Сарсенбаев Отеп
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Сарсенбаев Усенбай
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сарсенбаев Усербай. 1925 йил туғилган. 25.01.1943 йил урушга сафарбар этилган Оддий аскар.

Сарсенбаев Утеп

Сарсенлов Дауылбай
1919 йил туғилган.

Сарсенов Аитек
1910 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сарсенов Айтек
1910 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 19.12.1942 йил Калининда ҳалок бўлган.

Сарсенов Даулбай
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Сарсенов Даулбай
1925 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Эфрейтор.

Сарсенов Даулбай. 1925 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Эфрейтор.

Сарсенов Дауылбаи
1925 йил туғилган. 18.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сарсынбаев Дестенбай
1903 йил туғилган. Оддий аскар.

Сартыбаев Наржайбай 1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Сарциев Ткрум
1908 йил туғилган. 17.03.1943 йил Ростовда ҳалок бўлган.

Сарыбаев Оразымбет
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1943 йил ҳалок бўлган.

Сарыбаев Сапарбай
1914 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.10.1943 йил ҳалок бўлган.

Сарыбеков Иният
1922 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сарыбеков Иният
1922 йил туғилган. 02.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сарыев Бердибай
1916 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сарыев Ибраим
1900 йил туғилган. 24.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сарыев Турганбай
1908 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сарыев Турганбай
1908 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сарыев Узакберген 1924 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сатабергенов Усен
1909 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Сатаров Аллаяр
1919 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сатбаев Жумабай
1922 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сатбаев Хожабаи
1917 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сатдуллаев Наурузбай. 1924 йил туғилган. 23.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сатибалдиев Жиен
1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сатибалдиев Жумаби
1917 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сатилаев Кеулиш
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сатиллаев Сарсенбаи
1919 йил туғилган. 23.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сатиллаев Сарсенбай
1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Сатимов Абдулла
1918 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сатмуратов Балтабай
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 06.03.1944 йил ҳалок бўлган.

Сатниазов Айтбай
1918 йил туғилган. Оддий аскар.

Сатниязов А П. 1925 йил туғилган. 02.1944 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Сатниязов Аитбай
1917 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Сатпанов Оразбай
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Сатпанов Уразбай
Оддий аскар.

Сатрачев Магамед Лукимович
1911 йил туғилган. 09.04.1944 йил Украинада ҳалок бўлган.

Саттарбергенов Жамал
1917 йил туғилган. 15.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Саттарбергенов Жамал
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.1944 йил ҳалок бўлган.

Саттербергенов Жамал
1913 йил туғилган. 18.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саттербергенов Камал
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.1944 йил ҳалок бўлган.

Сатуллаев Кеулимжай
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 26.02.1943 йил Калининда ҳалок бўлган.

Сатуллаев Кеунимжай
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 16.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Сатуллаев Кыдырбай
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сатуллаев Ниетулла
1909 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сатуллаев Низам
1922 йил туғилган. 16.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сатуллаев Низам
1922 йил туғилган. 16.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сатуллаев Сарсенбай
1919 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сатуллаев Сарсенбай
1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Сатуллаев Урунбаи
1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сатумбаев Турдыбаи
1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саумов Калибай
1914 йил туғилган. 10.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саутов Ибадулла
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саутов Кармунсал
1924 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Саутов Курмазали
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саутов Сагдулла
1921 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган.

Сафаев Машариф
1906 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сафарбаев Курбанбай
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Сафарбаев Хаиза
1921 йил туғилган. Оддий аскар.

Сафаров Джамбай

Сафаров Сабыр
Оддий аскар.

Сафаров Шилибай
1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Сафаров Шинибай. 1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сахаров Иван Игнатьевич

Сахтаганов Мултек
1917 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сачинбаев Талханы
1908 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Саякиев Кульман 1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Свеженцев Федор Андреевич
1907 йил туғилган. 09.09.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сдельников Федор
1917 йил туғилган. 1938 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сегизбаев Кошбай
1920 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Седабуллаев Сережбай
1924 йил туғилган. 04.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Седельников Алексей
1907 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Седов Виктор Алексеевич
1914 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Сеидабуллаев Утенияз
1923 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеидалиев Жусип
1926 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.10.1943 йил ҳалок бўлган.

Сеидалиев Ильяс
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 20.07.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеидалиев Камал. 1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 06.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеидалиев Мурат
1922 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 09.01.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеидалиев Нуратдин
1917 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар. 10.1941 йил ҳалок бўлган.

Сеидаметов Жумамурат
1922 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.10.1943 йил ҳалок бўлган.

Сеидаметов Сейфан
1908 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сеиданов Мухамбет
1922 йил туғилган. 06.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеидрасулиев Джалал
1914 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 06.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеидрасулиев Джалал
1914 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеидуросинов Жалал
1914 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеилбеков Бекберген
1912 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеилбеков Бектухан
1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Сеилханов Узакбай
1914 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Сеимбетов Джумабай. 1919 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеимбетов Турбан
1925 йил туғилган. 12.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сеитахов Алланияз
1922 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 07.1943 йил ҳалок бўлган.

Сеитбаев Нуратдин
1917 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Сеитеков Абдулла 1924 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 22.02.1945 йил ҳалок бўлган.

Сеитеков Аитбай
1916 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеитеков Атеке
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.10.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеитеков Оразбай
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеитеков Рамет 1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеитжанов Айтжан. 1922 йил туғилган. 06.11.1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Сеитимбетов Ажинияз
1914 йил туғилган. Оддий аскар.

Сеитимбетов Каллибек
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 1942 йил ҳалок бўлган.

Сеитимбетов Наурызбай
1916 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 25.03.1943 йил ҳалок бўлган.

Сеитимбетов Урынбай
1919 йил туғилган. 20.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сеитимов Ажинияз
1906 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Сеитимов Елмрат
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеитимов Елмурат
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.1943 йил ҳалок бўлган.

Сеитимов Есемурат
1910 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеитимов Есемурат 1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеитимов Жаланбай
1918 йил туғилган. 12.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 26.06.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеитимов Муйетдин
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеитимов Сеитмурат
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеитимов Утемурат
1910 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеиткасимов Алламберген
1921 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар. 23.03.1943 йил ҳалок бўлган.

Сеитманов Абдимурат. 1919 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар. 03.03.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеитмуратов Аимурат
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.04.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеитмуратов Амет
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеитмуратов Дарибай
1916 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 20.08.1942 йил ҳалок бўлган.

Сеитмуратов Даулет
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Сеитмуратов Ерназар
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 22.10.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеитмуратов Жаметек
1909 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 05.1943 йил ҳалок бўлган.

Сеитмуратов Калмурат
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 05.06.1943 йил ҳалок бўлган.

Сеитмуратов Каримбай 1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеитмуратов Кутлымурат
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеитмуратов Низаматдин
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1943 йил ҳалок бўлган.

Сеитмуратов Нысанбай
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 1943 йил ҳалок бўлган.

Сеитмуратов Самендер
1921 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 06.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеитмуратов Сарибай
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеитмуратов Тлеп
1918 йил туғилган. 16.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1943 йил ҳалок бўлган.

Сеитмуратов Ходжамурат
1918 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Сеитмуратов Шаназар
1914 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар. 31.01.1945 йил ҳалок бўлган.

Сеитниязов Ажинияз
1916 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Сеитов Абдулла
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеитов Бачауторин. 1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Сеитов Казахбай
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Сеитов Қозоқбай
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеитов Нажиматдин
1911 йил туғилган. Оддий аскар.

Сеитов Нуратдин
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеитов Нуратдин
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сеитов Сарсенбай
1914 йил туғилган. 24.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеитов Синатдин
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеитов Утеп
1917 йил туғилган. 06.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 05.05.1943 йил ҳалок бўлган.

Сеитов Утоп
1917 йил туғилган. Оддий аскар.

Сеитов Хожамурат
1920 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Сеитрзаев Даулетбай
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеитрзаев Сеидамет
1914 йил туғилган. 10.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сеифов Адлан
1925 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сеифов Аллан. 1925 йил туғилган. 26.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сеифуллаев Убаидулла
1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейбуллаев Кожабай
1925 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдабуллаев Нурабулла
1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдабуллаев Нурабулла. 1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейдабуллаев Отенияз
1923 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 10.1944 йил ҳалок бўлган.

Сейдабуллаев Утенияз
1910 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейдалиев Доша (Дощак)
1905 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейдалиев Жусип
1926 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.10.1943 йил Молотовда ҳалок бўлган.

Сейдалиев Ильяс
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 20.07.1944 йил Лютинда ҳалок бўлган.

Сейдаманов Камал
1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 20.06.1943 йил Харьковда ҳалок бўлган.

Сейдаманов Мурат
1922 йил туғилган. 17.07.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдаметов Аллан
1924 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдаметов Дарабай
1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдаметов Ешетай
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдаметов Камала. 1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейдаметов Кашан
1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдаметов Маден
1924 йил туғилган. 04.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдаметов Мамбетмурат. 1922 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейдаметов Манбет
1923 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдаметов Мурат
1922 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.10.1942 йил Чечено-Ингушда ҳалок бўлган.

Сейдаметов Муфат
1922 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдаметов Нуратдин
1917 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сейдаметов Сейфон
1908 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейданов Джолдас
1923 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейданов Имаматдин
1919 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сейданов Калбай
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейданов Калбай. 1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сейданов Маматдин. 1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сейданов Муждин
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейданов Оразбай
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сейданов Утарбай
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейданов Шымберген
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сейданоов Махамбет
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдбуллаев Отенияз
1910 йил туғилган. 10.1944 йил ҳалок бўлган.

Сейдеметов Есбосын
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдеметов Муратбай
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейдеметов Муратбай
1923 йил туғилган. 20.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейдемитов Муратбай
1923 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейджанов Дашан
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейдмамутов Палванияз
1905 йил туғилган. 04.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдрасулиев Айт
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдрасулиев Джам
1914 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдрасулиев Жалал
1914 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 06.1944 йил ҳалок бўлган.

Сейдрасулиев Сейтрза
1908 йил туғилган.

Сейдулаев Кайпан
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдулаев Каргаб
1914 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдуллаев Бердашбай
1917 йил туғилган. 08.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейдуллаев Бердишбай
1917 йил туғилган. 112 Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейдуллаев Бердышбай
1917 йил туғилган. 08.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сейдуллаев Джумамурат
1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдуллаев Кудайберген
1917 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдуллаев Магзада
1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 21.01.1944 йил Псковда ҳалок бўлган.

Сейдуллаев Мажит
1907 йил туғилган.

Сейдуллаев Нагзатдин
1907 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейдуллаев Нагзатдин
1907 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейдуллаев Палванияз. 1905 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейдуллаев Садирнияз
1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейдуллаев Садирнияз
1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейдуллаев Садырнияз
1924 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдуллаев Садырнияз. 1924 йил туғилган. 18.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейдуллаев Узак
1917 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдуллаев Узакбай. 1924 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 08.1942 йил ҳалок бўлган.

Сейдуллаев Умирбек
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейдуллаев Хожабай
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.02.1944 йил Могилевда ҳалок бўлган.

Сейдурасилов Джалал
1914 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейдуратдинов Жалал
1914 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 11.02.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Сейеманов Максим
1916 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейеманов Сергей
1914 йил туғилган. 08.09.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сейжеков Курбанияз
1913 йил туғилган. 17.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейимбетов Сагит
1924 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейитбаев Нуратдин
1917 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.09.1942 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Сейитжанов Айтжан
1922 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. 14.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейитимбетов Наурызбай
1916 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 25.03.1943 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Сейитимов Аженияз
1908 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.09.1943 йил Смоленскда ҳалок бўлган.

Сейиткасымов Алламберген
1921 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. 23.08.1943 йил Харьковда ҳалок бўлган.

Сейиткасымов Жан
1921 йил туғилган. 20.10.1942 йил Сталинградда ҳалок бўлган.

Сейитмиов Муетдин
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Сейитмуратов Абиб
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 05.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейитмуратов Аймурат
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.04.1944 йил ҳалок бўлган.

Сейитмуратов Даулет
1896 йил туғилган. 17.03.1945 йил Германияда ҳалок бўлган.

Сейитмуратов Жаметек
1909 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейитмуратов Кутлымурат
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейитмуратов Отемурат
1910 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейитмуратов Тилеп. 1918 йил туғилган. 16.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 08.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейитмуратов Хожамурат. 1918 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Сейитназаров Байжан
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейитназаров Далибай
1913 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сейитназаров Калжан
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейитназаров Оразбай
1909 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 30.01.1945 йил ҳалок бўлган.

Сейитназаров Рейим
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.1942 йил ҳалок бўлган.

Сейитназаров Сайыт
1912 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 22.03.1943 йил Смоленскда ҳалок бўлган.

Сейитназаров Шанназар. 1924 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сейитниязов Ажинияз. 1918 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Сейитниязов Елибай
1909 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Сейитниязов Ешбай. 1925 йил туғилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Сейитниязов Жермен
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.05.1944 йил ҳалок бўлган.

Сейитниязов Жуманияз
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 07.04.1944 йил ҳалок бўлган.

Сейитнязов Юсупбай
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.01.1944 йил Невельда ҳалок бўлган.

Сейитов Абдулла
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.09.1943 йил Сумскда ҳалок бўлган.

Сейитов Акнияз
1908 йил туғилган. 12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 04.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейитрзаев Даулетбай
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейитрзаев Сейдамет
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сейймуратов Турдымурат. 1918 йил туғилган.

Сейлбеков Бекберген
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейлбеков Бектурган
1919 йил туғилган. 03.12.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сейлбеков Бектурган
1919 йил туғилган. 03.12.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Сейлов Баймурат
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейлханов Утемис
1920 йил туғилган. 16.10.1943 йил урушга сафарбар этилган. Эфрейтор.

Сейльбеков Бекберге
1912 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейльбеков Бекперген
1912 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сеймбеков Утепберген
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейпанов Кенжебай
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейпанов Уразбай
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейпатдинов Утемурат
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейпназаров Жангабай

Сейпуллаев Ибаидулла. 1925 йил туғилган. 25.10.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейпуллаев Курбанияз
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 23.06.1944 йил ҳалок бўлган.

Сейрубе Олег
1918 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтаков Аллам
1922 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтаков Алланияз
1922 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 06.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейтаков Алланияз
1911 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейталиев Атамурат
1908 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.02.1943 йил Орловда ҳалок бўлган.

Сейтамберов Наурузбай
1916 йил туғилган. Сержант.

Сейтамов Сейтмурат
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтанов Отарбай
1915 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтбаев Кадырбай
1922 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтбанов Нуратдин
1917 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтбеков Кожаназар
1923 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтеков Абдулла. 1924 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 22.02.1945 йил Латвияда ҳалок бўлган.

Сейтеков Айтбай
1916 йил туғилган. 06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтеков Айтеке
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 10.10.1944 йил Мурманскда ҳалок бўлган.

Сейтеков Атеке
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтеков Жолмурза
1911 йил туғилган.

Сейтеков Калбай
1919 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтеков Оразбай
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтеков Палмурза
1911 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтеков Сактаган
1904 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтеков Хилап
1903 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтембетов Бахи
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтемов Агнияз
1908 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтенов Агнияз
1908 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтжанов Айтжан
1921 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтжанов Айтжан
1922 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар. 1943 йил ҳалок бўлган.

Сейтжанов Байжан
1915 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Сейтжанов Байжан
1915 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сейтжанов Даулет
1916 йил туғилган. 15.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.06.1942 йил ҳалок бўлган.

Сейтжанов Даулет
1916 йил туғилган. 15.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.06.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейтжанов Дошжан
1916 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтжанов Дошжан
1916 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 24.05.1942 йил Харьковда ҳалок бўлган.

Сейтжанов Дощан
1916 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтжанов Елмурат
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтжанов Кадырнияз
1907 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтжанов Калжан
1917 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Сейтжанов Калжан
1917 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сейтжанов Кдырнияз
1896 йил туғилган.

Сейтжанов Нуратдин
1918 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар. 11.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Сейтимбетов Ажинияз
1914 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтимбетов Ажинияз
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтимбетов Ажинияз
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтимбетов Айтымбет
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтимбетов Жамал
1923 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Сейтимбетов Жанибек
1920 йил туғилган.

Сейтимбетов Қозоқбай
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтимбетов Сейтмурат
1917 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтимбетов Урымбай
1919 йил туғилган. 20.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтимов Абдим
1925 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтимов Елмурат
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейтимов Жаланбай. 1918 йил туғилган. 12.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 26.06.1944 йил ҳалок бўлган.

Сейтимов Отемурат
1910 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтимов Салмурат
1913 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтимов Сапаш
1920 йил туғилган.

Сейтимов Сейтмурат
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтимов Сейтмурат
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 16.09.1942 йил Воронежда ҳалок бўлган.

Сейтимов Утемурат
1910 йил туғилган. 09.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтимуратов Пиржан
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтимуратов Сейтбул
1914 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтимуратов Шамшет
1924 йил туғилган. 09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейткамалов Абдраман
1914 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейткамалов Абдураман
1914 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сейткамалов Сарсенбай. 1925 йил туғилган. 01.07.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейткасимов Юсупбай
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Сейтмамутов Палуан
1905 йил туғилган. 24.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтманов Абдурамат
1910 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. 03.03.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Сейтмбетов Ажинияз
1914 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтмратов Айтмрат
1916 йил туғилган. 12.08.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтмратов Дыриабай. 1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтмратов Керимбай 1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтмратов Семендер
1905 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Абдимураат
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейтмуратов Абдимурат. 1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Абиб
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Абиб
1919 йил туғилган. 09.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Аймурат
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Айтбай
1922 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Айтжемурат
1916 йил туғилган. 17.06.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Айтмурат
1910 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Айтмурат
1916 йил туғилган. 1943 йил ҳалок бўлган.

Сейтмуратов Айтумурат
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Альмурат
1921 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Амат
1921 йил туғилган. 27.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Амет
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Амет
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Асим
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Асин
1916 йил туғилган. 19.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Балтабай
1924 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Давл
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Дарибай
1916 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 20.08.1942 йил ҳалок бўлган.

Сейтмуратов Дарибай
1916 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Дарьябай
1919 йил туғилган. 1945 йил ҳалок бўлган.

Сейтмуратов Даулет
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 12.12.1943 йил Житомирда ҳалок бўлган.

Сейтмуратов Джолитен
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Ерназар
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 15.12.1944 йил Чехославакияда ҳалок бўлган.

Сейтмуратов Ерназар
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Ерназар
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 22.10.1944 йил ҳалок бўлган.

Сейтмуратов Ешбай
1925 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Зулхандер
1915 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Калжан
1916 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Калжан
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Калмурза
1919 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сейтмуратов Каримбай
1900 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Каримбай. 1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.1944 йил ҳалок бўлган.

Сейтмуратов Кудайберген
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Кудайберген
1923 йил туғилган. 22.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Сейтмуратов Кутлымурат
1919 йил туғилган. 02.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Сейтмуратов Матен
1910 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Низаматдин
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейтмуратов Нызанбай
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Нысанбай
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 1943 йил ҳалок бўлган.

Сейтмуратов Оракбай
1925 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Палван
1905 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Пиржан
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Пиржан
1920 йил туғилган. 01.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Пиржан
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Пухар
1924 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Самендер
1921 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 06.02.1944 йил Житомирда ҳалок бўлган.

Сейтмуратов Сарыбай
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Сейп
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Семей
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Танирберген. 1915 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Таумурат
1925 йил туғилган. 12.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Тлев
1917 йил туғилган. 04.1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Тлеумурат
1917 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сейтмуратов Турганбек. 1925 йил туғилган. 26.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Турдымурат
1918 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Уракбай
1925 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Уракбай. 1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Халмурат
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.06.1943 йил Краснодарда ҳалок бўлган.

Сейтмуратов Ходжамурат
1910 йил туғилган. 23.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Хожамурат
1920 йил туғилган. 29.06.1942 йил Москвада ҳалок бўлган.

Сейтмуратов Шамшет
1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Шамшет. 1924 йил туғилган. 20.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Шарип
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтмуратов Шарип
1920 йил туғилган. 12.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмуратов Шерназар
1909 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 31.01.1945 йил Полшада ҳалок бўлган.

СейтмуратовТажимурат
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтмурзаев Даулетбай. 1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1943 йил бедарак йўқолган.

Сейтмурзаев Джаксым
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтназаров Аитназар
1910 йил туғилган.

Сейтназаров Айтмурат
1916 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Кичик сержант.

Сейтназаров Айтназар
1910 йил туғилган.

Сейтназаров Алламберген
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейтназаров Алламберген
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейтназаров Банжай
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтназаров Бахи
1917 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтназаров Далибай
1913 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Сейтназаров Джумабай
1924 йил туғилган. 04.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтназаров Ережеп
1920 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган.

Сейтназаров Жанабай
1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтназаров Жанабай
1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтназаров Жангабай. 1924 йил туғилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтназаров Кажебай. 1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтназаров Калжен
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтназаров Каражан
1916 йил туғилган. 02.1940 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сейтназаров Кожабай
1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 06.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейтназаров Кожабай. 1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 06.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейтназаров Нураш
1915 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтназаров Палван. 1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтназаров Палуан
1919 йил туғилган. 17.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтназаров Паттулла
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 05.1945 йил ҳалок бўлган.

Сейтназаров Патулла
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтназаров Патулла
1909 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтназаров Патулла
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Сейтназаров Пердебай
1924 йил туғилган. 24.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтназаров Раймназар
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтназаров Реим
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтназаров Реим
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Сейтназаров Реим
1922 йил туғилган. 09.1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтназаров Рейм
1922 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтназаров Реймназар
1923 йил туғилган. 15.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтназаров Рейп
1922 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтназаров Рейпназар
1922 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтназаров Сайт
1912 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтназаров Сент
1912 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 22.03.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейтназаров Турдымурат
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтназаров Турдымурат. 1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1943 йил ҳалок бўлган.

Сейтназаров Турдытрат
1926 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтназаров Узакбай
1909 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтназаров Уразбай
1909 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 30.01.1945 йил ҳалок бўлган.

Сейтназаров Утемис
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтназаров Хожабай
1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтназаров Шанназар 1924 йил туғилган. 11.03.1945 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Сейтназаров Шанназар. 1924 йил туғилган. 11.03.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Сейтназаров Шерназар 1924 йил туғилган. 04.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1943 йил бедарак йўқолган.

Сейтназимов Аллабай
1920 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтназимов Аллаберген
1920 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтниязов Ажинияз
1918 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Сейтниязов Ажнияз
1918 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Сейтниязов Айтбай
1927 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтниязов Атнияз
1916 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сейтниязов Джерман. 1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.05.1944 йил ҳалок бўлган.

Сейтниязов Елебай
1909 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Сейтниязов Ешбай
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтниязов Жуманияз
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 07.04.1944 йил ҳалок бўлган. йил йилорьки йил

Сейтниязов Палван
1925 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтниязов Палуан
1925 йил туғилган. 12.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтниязов Пахр
1907 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтниязов Пахратдин
1907 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 21.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Сейтниязов Султан
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтниязов Таган
1907 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтниязов Турдыбай
1913 йил туғилган. 17.06.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтниязов Турдымурат
1919 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтниязов Юсипбай
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.01.1944 йил ҳалок бўлган.

Сейтов Абдухалик
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Аллаберген
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Базарбай
1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Бауатдин
1922 йил туғилган. 07.02.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Сейтов Джаббарберген. 1918 йил туғилган. 21.09.1938 йил ҳарбий хизматга юборилган. Кичик сержант.

Сейтов Еримбет
1910 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Каип
1910 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Кайнибай
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Калбай
1919 йил туғилган. 15.06.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтов Караматдин
1913 йил туғилган. 05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтов Кожымурат
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Кошимбай
1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Қозоқбай
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Сейтов Махан
1914 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтов Махан
1914 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтов Нажметдин
1911 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Нуратдин
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Нуратдин. 1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Отеп
1917 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган. 05.05.1943 йил Красноярскда ҳалок бўлган.

Сейтов Пахратдин
1919 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Сапар
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Сарсенбай
1911 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Сейнатдин
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Уббинияз
1915 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтов Утенияз
1916 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтов Шихназар
1913 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтонов Отарбай
1915 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтпанов Бекимбет
1922 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтпанов Бекимбет
1922 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейтпанов Бекимбет
1922 йил туғилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтуллаев Дзуметбай
1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтуллаев Тилеген
1908 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтуллаев Убайдулла
1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтшратов Низанбай
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтымбетов Жумабай
1916 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтымбетов Науруз
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтымбетов Орынбай
1924 йил туғилган.

Сейтымбйов Орьмбай
1919 йил туғилган.

Сейтымов Балтабек
1925 йил туғилган. 07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейтымов Балтабек. 1925 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган.

Сейтымов Дальмахан
1913 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейтымов Утемрат
1910 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сейтьмбетов Орьнбай
1919 йил туғилган.

Сейфатдинов Мамут
1921 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейфов Аллан
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейфуллаев Байдулла
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Сейфуллаев Ережеп
1924 йил туғилган. 03.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сейфуллаев Ережеп. 1924 йил туғилган. 03.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сейфуллаев Убайдулла. 1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Секунда Замутли
1906 йил туғилган. 16.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Секундо Замуэлдис Шухович
1906 йил туғилган. 16.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Селейманов Тенел

Селейханов Узакбай
1914 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.12.1942 йил Сталинградда ҳалок бўлган.

Селиханов Егап
1900 йил туғилган. Оддий аскар.

Селманов Карагул
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Селсоев Дмитрий
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 16.08.1943 йил ҳалок бўлган.

Селсоев Дмитрий
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 16.08.1943 йил ҳалок бўлган.

Сельманов Даурхан
1914 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Семако Иван Григорьевич
1914 йил туғилган. Лейтенант.

Сембетов Бектурган
1919 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Семебеков Бектурган
1919 йил туғилган. Катта сержант.

Семебеков Бекулган
1919 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Семендеров Мирзамбет
1914 йил туғилган. 18.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Семенчатенко Николай Григорьевич. 1922 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Сержант.

Семечнитенко Николай
1922 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Семибратов Борис
1914 йил туғилган. 15.03.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Семтиков Калбай
1919 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сендалиев Дощан
1905 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сенков Прелин
1924 йил туғилган. 04.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сентибетов Наурибай
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Сентимбетов Ажинияз
1914 йил туғилган. Оддий аскар.

Сепмаратов Хаджи Муратович
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Сергей Семен
1920 йил туғилган. 14.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сердитова Евдокия Грегоревьна
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Сердитова Евдокия Грегфевна
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Серекеев Бекмурза
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Серекеев Бекмурза
1908 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 12.03.1943 йил ҳалок бўлган.

Серекеев Емберген
1907 йил туғилган. 15.05.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Серекеев Емберген
1907 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Серекеев Ибадулла
1914 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Серекеев Ибадулла
1914 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Серекеев Курбанбай
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Серекеев Курбанбай
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Серекеев Маулен
1910 йил туғилган.

Серекеен Мауен
1910 йил туғилган. 21.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сержанов Артык. 1918 йил туғилган. 24.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Сержанов Бекбай
1921 йил туғилган. 19.05.1942 йил урушга сафарбар этилган. 21.01.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Сержанов Бекбай
1922 йил туғилган. 09.05.1942 йил урушга сафарбар этилган. 21.01.1944 йил ҳалок бўлган.

Сержанов Бектай
1917 йил туғилган. Оддий аскар.

Сержанов Гани
1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сержанов Дауеке
1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сержанов Ернияз
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сержанов Ернияз
1922 йил туғилган. 05.09.1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сержанов Исмамут
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сержанов Нуримбай
1921 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган.

Сержанов Нурумбет
1921 йил туғилган. Сержант.

Сержанов Нурымбет
1921 йил туғилган. Оддий аскар.

Сержанов Нурымбет
1921 йил туғилган. Оддий аскар.

Сержанов Нурымбет
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сержанов Нурымбет
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сержанов Туржан
1916 йил туғилган. 09.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сержанов Туржан. 1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 01.1942 йил ҳалок бўлган.

Сержанов Туркан
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1942 йил ҳалок бўлган.

Сержанов Узакбай
1910 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сержанов Узакбай
1910 йил туғилган. 01.1942 йил ҳалок бўлган.

Сержанов Узакбай
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 19.12.1944 йил ҳалок бўлган.

Сержанов Утеш
1923 йил туғилган. 21.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Серикаев Кенжебай
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Серикбаев Кондыбай
1901 йил туғилган. 15.01.1944 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Серикбаев Конысбай
1916 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Серикбаев Мауен
1919 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Серикбаев Нуржау
1924 йил туғилган. 24.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Серимбетов Арык
1904 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 21.11.1944 йил ҳалок бўлган.

Серимбетов Атанияз
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.09.1942 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Серимбетов Бердимурат
1912 йил туғилган. Оддий аскар.

Серимбетов Ельмурат
1921 йил туғилган. 16.02.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Серимбетов Калимбет
1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Серимбетов Калимбет
1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 06.10.1943 йил ҳалок бўлган.

Серимбетов Калпан
1910 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Серимбетов Калымбет. 1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 06.10.1943 йил ҳалок бўлган.

Серимбетов Келимбет
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Серимбетов Нурымбет
1923 йил туғилган. 06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.1943 йилда ҳалок бўлган.

Серимбетов Нурымбет
1923 йил туғилган. 06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.1943 йилда ҳалок бўлган.

Серимбетов Оразбай
1919 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Серимбетов Оразбай
1919 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган.

Серимбетов Тлеумурат
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Серимбетов Тлеумурат. 1919 йил туғилган. 09.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.1941 йил ҳалок бўлган.

Серимбетов Турсунбай
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Серимбетов Турсынбай
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Серимбетов Турсынбай
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 07.1943 йил ҳалок бўлган.

Серимбетов Турсынбай
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 07.1943 йил ҳалок бўлган.

Серимбетов Турымбет
1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Серимбетов Утембет
1917 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Серимбетов Шамрат
1908 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Серимбетов Шамрат 1924 йил туғилган. 08.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Серимбетов Шамурат
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 13.07.1944 йил Калининда ҳалок бўлган.

Серимбетов Шамшет
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Серимбетов Шамшет. 1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Серинбетов Атаньяз
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Серитбетов Нарытбет
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Серкаев Кенжебай
1916 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар. 17.04.1944 йил ҳалок бўлган.

Серманов Ганий
1920 йил туғилган.

Серманов Дауийрхан
1921 йил туғилган. 16.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. 12.06.1943 йил Краснодарда ҳалок бўлган.

Серманов Даурхан
1921 йил туғилган. 16.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.06.1943 йил ҳалок бўлган.

Серманов Дауыт Оразбаевич
1914 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 14.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Серназаров Сайпназар
1916 йил туғилган. 02.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сестуллаев Бекбай
1906 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сетеков Абылла
1922 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сетмерзатов Довитмяз. 1922 йил туғилган. Оддий аскар.

Сетмирзатов Давитмаз
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 01.07.1942 йил ҳалок бўлган.

Сеудуллаев Узахбай 1924 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1942 йил ҳалок бўлган.

Сеудуллаев Хожабай
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 25.03.1944 йил ҳалок бўлган.

Сивачук Степан Петрович. 1924 йил туғилган. 06.1944 йил Минскда ҳалок бўлган.

Сидаметов Сипан
1908 йил туғилган.

Сидельников Иванй
1917 йил туғилган. 1938 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сидемов Алламберген
1920 йил туғилган. 23.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сидназаров Сеид
1912 йил туғилган. Оддий аскар.

Сидякий Михаил
1917 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Сидяхин Михаил
1917 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.09.1943 йил Орёлда ҳалок бўлган.

Сиитников Павелив
1914 йил туғилган. 08.09.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сийфатдинов Науран
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Силаковйиоргии Семенович
1912 йил туғилган. 01.01.1943 йил Калининда ҳалок бўлган.

Симирзаев Жуман
1909 йил туғилган. 15.02.1944 йил Киевда ҳалок бўлган.

Синатдинов Утемурат
1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Синицый Николай А
1912 йил туғилган. 24.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сипатдинов Калмурза
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сипатдинов Мамутбай
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сипатдинов Мамутбай. 1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сипатдинов Пурхан
1921 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 14.08.1943 йил ҳалок бўлган.

Сипатдинов Утемурат
1924 йил туғилган. 17.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сипатдинов Утемурат. 1924 йил туғилган. 11.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Сипатдинов Шамеке
1918 йил туғилган. Оддий аскар.

Сипатдинов Шамеке
1918 йил туғилган. 18.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сипатдинов Шамел
1918 йил туғилган. Оддий аскар.

Сиркаев Садвоказ
1915 йил туғилган. Оддий аскар.

Ситамов Кутлымурат
1923 йил туғилган. 06.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 06.12.1942 йил Оржонокидзеда ҳалок бўлган.

Ситарастии Петр
1918 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Ситматов Клюнарат
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Ситназаров Урасбай
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Ситнасибаев Абилжаман
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 29.06.1944 йил ҳалок бўлган.

Ситнасибов Адыжеман
1915 йил туғилган. Оддий аскар.

Ситнисибов Рсупай 1924 йил туғилган. 05.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Скворцов Константин
1921 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Скрынский Влад
1909 йил туғилган. 02.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Скрынский Владимр Николаевич
1909 йил туғилган. 19.07.1943 йил Курскда ҳалок бўлган.

Славкии Валент
1906 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Смагамбетов Абылан
1923 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Смаилов Ибраиым
1915 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Смаилов Кали
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Смаиров Хаким
1909 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Смайлов Ажим
1910 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Смайлов Кадиримбет
1924 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Смайлов Тажек
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Смайлов Хаким
1909 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Смалов Жана
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Сматов Толыбай
1916 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Смедетов Мади
1920 йил туғилган. 06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сметнаев Минаш
1915 йил туғилган. Оддий аскар.

Сметов Пурхан
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сметов Толыбай
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Сметов Толыбай
1916 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Сметов Толыбай
1916 йил туғилган. 12.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сметуллаев Минаж
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.03.1943 йил ҳалок бўлган.

Смигаберов Авит
1923 йил туғилган. Сержант.

Смосареике Алексей Д
1907 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Смоскии Валент
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Согимбетов Шарип. 1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 25.11.1942 йил Калининда ҳалок бўлган.

Солав Шин
Сержант.

Соламиатин Тимофей
1907 йил туғилган. 03.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Соломкин Рудольф. 1924 йил туғилган. 18.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.11.1943 йил Калининда ҳалок бўлган.

Сомнинский Руд
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сопляков Алексей Алексеевич
1918 йил туғилган. 09.1939 йил урушга сафарбар этилган. Лейтенант.

Сотпанов Оразбай
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Сражатдинов Акимнияз
1917 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Срымбетов Саид
1900 йил туғилган. 22.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Срымов Кулмукамбет
1917 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Стаев Алексей
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 09.07.1943 йил Краснодарда ҳалок бўлган.

Стайпов Хаким
1909 йил туғилган. 07.1943 йил ҳалок бўлган.

Стась Алексей Терентьевич
1900 йил туғилган. Оддий аскар.

Статкаускас Ионас Катринас
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Статкуаскас Ионас Катринс
1916 йил туғилган. 10.03.1945 йил Пруссияда ҳалок бўлган.

Степанов Сергей Кузмич
1914 йил туғилган. 01.1942 йил ҳалок бўлган.

Сугурулин Айтбай
1923 йил туғилган. 22.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Суийндиков Турмаганбет
1908 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Суимбетов Турдыбай
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 14.08.1943 йил ҳалок бўлган.

Суйидиков Орман
1903 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Суйиндиков Турмаганбет
1908 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 1942 йил ҳалок бўлган.

Сулайманов Калмурат
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 17.06.1943 йил ҳалок бўлган.

Сулайманов Куат
1925 йил туғилган. 03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сулайманов Куат
1925 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1945 йил ҳалок бўлган.

Сулайманов Садык
1921 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 18.08.1944 йил ҳалок бўлган.

Сулайманов Сарсен 1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган. Оддий аскар. 12.11.1943 йил ҳалок бўлган.

Сулайманов Сарсенбаи
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Сулайманов Сарсенбай
1924 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. катта матрос

Сулайманов Сарсенбай
1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Сулайманов Сержан
1925 йил туғилган. 12.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сулеиманов Садык
1921 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.08.1944 йил

Сулеиманов Сарсен. 1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Сулеиманов Сарыбай
1923 йил туғилган.

Сулейиманов Кууат. 1925 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Сулейманов Алиф Аваз
Оддий аскар. 08.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Сулейманов Алламберген
1918 йил туғилган.

Сулейманов Калмурат
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил ҳалок бўлган.

Сулейманов Сарсенбай. 1924 йил туғилган. 25.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Катта матрос.

Сулейманов Тенел. 1915 йил туғилган. 07.06.1944 йил Руминияда ҳалок бўлган.

Сулейманов Ускинбай
1919 йил туғилган.

Сулимбаев Турдыбай. 1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Султабаев Атамрад
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султамнуратов Беким
1924 йил туғилган. 24.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султамрабов Калмрат. 1919 йил туғилган. 09.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Султамуратов Алланазар
1917 йил туғилган. 20.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Султамуратов Аяб. 1922 йил туғилган. Оддий аскар.

Султамуратов Аяп
1922 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султамуратов Аяп
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султамуратов Бердимурат
1922 йил туғилган. 07.11.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султамуратов Бердимурат
1909 йил туғилган. Оддий аскар.

Султамуратов Бердимурат
1922 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Султамуратов Джумабай
1915 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султамуратов Ережеп
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 1943 йил ҳалок бўлган.

Султамуратов Каб
1915 йил туғилган. 08.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Султамуратов Каблбек
1915 йил туғилган. 08.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Султамуратов Кабылбек
1915 йил туғилган. 08.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Султамуратов Кабылбек
1915 йил туғилган. 08.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Султамуратов Кадиримбет
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 29.07.1944 йил ҳалок бўлган.

Султамуратов Кадримбет
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.07.1944 йил Могилевда ҳалок бўлган.

Султамуратов Калмурат
1919 йил туғилган. 09.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. 11.1941 йил ҳалок бўлган.

Султамуратов Калмурат
1919 йил туғилган. 09.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Султамуратов Калмурат. 1919 йил туғилган. 09.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Султамуратов Катлуб
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султамуратов Косберген. 1924 йил туғилган. 19.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Султамуратов Мамбет
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султамуратов Машбет
1913 йил туғилган. Оддий аскар.

Султамуратов Сейтан
1916 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султамуратов Турганбай
03.12.1941 йил. 07.08.1942 йил Затоискда ҳалок бўлган.

Султамуратов Туребай
1902 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султамуратов Тышыбек 1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 1945 йил ҳалок бўлган.

Султамуратов Худир
1926 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Султамуратов Шныбек 1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Султамуратов Шынныбек. 1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. 1943 йил ҳалок бўлган.

Султамуратов Шыныбай
1915 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султамуротов Мамбет
1913 йил туғилган. 24.09.1942 йил Калининда ҳалок бўлган.

Султанбеков Китайбек
1922 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанбеков Шагмурат
1914 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султаниязов Бодик
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султаниязов Шакир
1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 14.08.1943 йил Смоленскда ҳалок бўлган.

Султаниязов Шакир. 1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 14.08.1943 йил ҳалок бўлган.

Султанов Абдирахман
1923 йил туғилган. 17.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Абдурахман
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Султанов Аимурат. 1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Султанов Аитбай
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 30.11.1942 йил ҳалок бўлган.

Султанов Аймурат
1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Султанов Аймурат
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Султанов Айтбай
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 30.11.1942 йил Оржонокидзеда ҳалок бўлган.

Султанов Айтбай
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Аламурат
1909 йил туғилган. Оддий аскар.

Султанов Алламурат
1909 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 04.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Султанов Аллан
1909 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Атабай
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Атабай
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Бабажан
1918 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Султанов Бабажан. 1918 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Султанов Бабахан. 1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 01.01.1942 йил ҳалок бўлган.

Султанов Даужатбай
1921 йил туғилган. 16.04.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1943 йил ҳалок бўлган.

Султанов Даулет 1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Султанов Даулетбай
1921 йил туғилган. 16.04.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.1943 йил ҳалок бўлган.

Султанов Джабар
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Джаббар
1916 йил туғилган. 07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Султанов Джолдас
1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Джулсары
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Султанов Ережеп
1907 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Есберген
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Султанов Есберген. 1925 йил туғилган. 02.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Эфрейтор.

Султанов Жаббар
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Султанов Жаббар
1921 йил туғилган. 15.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 15.12.1942 йил Полесьияда ҳалок бўлган.

Султанов Жолдас
1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.1943 йил ҳалок бўлган.

Султанов Жолдас. 1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.1943 йил ҳалок бўлган.

Султанов Жолсары
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.01.1943 йил Сталинградда ҳалок бўлган.

Султанов Жумсари
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Султанов Жумсары
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.01.1943 йил Сталинградда ҳалок бўлган.

Султанов Жунай
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Султанов Ибрайм
1918 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Исмайл
1907 йил туғилган. 09.09.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Кадирмагамбет
1917 йил туғилган. Оддий аскар.

Султанов Кадрмагамбет
1917 йил туғилган. Оддий аскар.

Султанов Кадрмагамбет
1917 йил туғилган. 03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Султанов Каипберген. 1924 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Султанов Кайпберген
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Султанов Каллибек
1919 йил туғилган.

Султанов Калмурат
1914 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Калмурат
1904 йил туғилган. Оддий аскар.

Султанов Калмурат
1904 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Калмурат. 1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 16.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Султанов Кулмурат 1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 24.01.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилояти
Мчинск туманида дафн этилган.

Султанов Кулмурат. 1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 24.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Султанов Кутыл
1914 йил туғилган. Оддий аскар.

Султанов Кутым 1924 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.04.1944 йил ҳалок бўлган.

Султанов Кутым. 1924 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.04.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Султанов Қадирмагамбет
1917 йил туғилган. Оддий аскар.

Султанов Мамбет
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Мамбетнияз
1913 йил туғилган.

Султанов Мамбетняз
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Матьякуб
1918 йил туғилган.

Султанов Отебай
1907 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Отемурат
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.04.1944 йил Кырымда ҳалок бўлган.

Султанов Отеп
1921 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 27.11.1943 йил Житомирда ҳалок бўлган.

Султанов Пердебай
1925 йил туғилган. 12.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Рзамурат
1915 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Султанов Сабыр
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Сажарбай
1909 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Султанов Саит
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Саит
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Султанов Сайыт
02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1943 йил ҳалок бўлган.

Султанов Сали
1916 йил туғилган. 12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Султанов Сали
1916 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Салый
1918 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Султанов Сапарбай
1909 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Сапарбай
1909 йил туғилган. 03.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Султанов Сапарбай
1909 йил туғилган. 03.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар. 10.1944 йил ҳалок бўлган.

Султанов Сарак-бай
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Султанов Сарсенбай
1908 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Сухан
1909 йил туғилган. 01.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 21.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Султанов Танирберген
1918 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Танирберген
1918 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Султанов Туребай
1917 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Узак
1916 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Уразбай
1914 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Султанов Уразбай
1915 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Султанов Утемурат
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Султанов Утемурат. 1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.04.1944 йил ҳалок бўлган.

Султанов Халмурат
1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Султанов Шермат
1918 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Сультанов Бабахан
1918 йил туғилган. Оддий аскар.

Сумбетов Хашим
1917 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сумпанов Жетан
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сундетбаев Сапар
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сундетов Алымбай
1918 йил туғилган. 13.10.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Сундетов Мирзамбет
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Супаков Докинбай
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Супонов Жийенбай
1916 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 30.01.1943 йил Орловда ҳалок бўлган.

Супонов Жнейбай
1916 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 30.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Супонов Жнейбай
1916 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 30.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Суримбетов Имамбет
1916 йил туғилган. 07.01.1944 йил ҳалок бўлган.

Сутлибаев Турдыбай
1921 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Сутлибаев Турдыбай
1921 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Сутлибаев Турдыбай. 1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сухин Николай Федорович
1899 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сухов Гиоргий Иванович
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Сушанов Дмитрий Факеевич
Лейтенант.

Сылыков Жалаладин. 1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 23.03.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Сырманов Калман
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сырманов Калман
1914 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Сырманов Калман
1914 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Сырымбетов Кайпан 1924 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Сырымбетов Кайпан. 1924 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сысуев Гихон Григоревич
1905 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Сысуев Дметрий
1914 йил туғилган. 15.09.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Сюдиков Умир
1918 йил туғилган. Оддий аскар.