Chimboy tumani

There are currently 260 familiya in this directory beginning with the letter Р.
Р

Рабазов Павел
1899 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Раватдинов Низаим
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1943 йил ҳалок бўлган.

Раватдинов Низам
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1943 йил ҳалок бўлган.

Радин Васелий
1917 йил туғилган. 1938 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган.

Разбеков Атабай
1923 йил туғилган. 06.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Разбеков Ирза
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Разепов Юсуп
1908 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1944 йил бедарак йўқолган.

Разидов Айберген
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 23.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Разов Алексей Сергеевич
1911 йил туғилган. 13.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Разов Алламберген
1912 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Разов Жуманазар
1920 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.03.1943 йил ҳалок бўлган.

Разов Мамбетназар
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Разунбетов Родзеп
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 21.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Раимбетов Ержан
1918 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Раимов Атажан
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Раимов Атажан
1923 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Кичик сержант.

Раимов Атакеен
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 13.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Раимов Елдаш
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 29.06.1944 йил ҳалок бўлган.

Раимов Кадай
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 16.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Раимов Суинжай
1922 йил туғилган. Оддий аскар. 03.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Раимов Таджибай
1921 йил туғилган. Оддий аскар. 20.08.1944 йил ҳалок бўлган.

Раимов Хакназар
1918 йил туғилган. 26.06.1942 йил ҳалок бўлган.

Райепов Байназар
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 13.08.1941 йил бедарак йўқолган.

Раймов Атакен
1923 йил туғилган. 13.09.1942 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Райспов Байназар
1917 йил туғилган. 13.08.1941 йил ҳалок бўлган.

Рамадалов Утенен

Рамазанов Утеген
1918 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган.

Рамазанов Утеген
Оддий аскар.

Рамазанов Утеген
1918 йил туғилган. Оддий аскар.

Раманкулов Дали
1916 йил туғилган. 12.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Раманкулов Дели

Раманкулов Мадияр
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 06.1942 йил ҳалок бўлган.

Раманқулов Дали
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Раманов Елибай
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Раманов Ешбай
1920 йил туғилган. 14.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Раманов Михаил Васич
1917 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган.

Раманов Пердебай
1923 йил туғилган. 09.1943 йил урушга сафарабар этилган.

Раманюк Ник Иван
1900 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Раматов Пердибай
1923 йил туғилган. 09.1943 йил урушга сафарабар этилган. Оддий аскар.

Раматуллаев Даулет
1916 йил туғилган. 15.09.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Раматуллаев Пятулла
1909 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Рамбергенов Ержан
1917 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Рамбергенов Ержан
1917 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рамбергенов Капиняз
1909 йил туғилган. 15.09.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Рамбергенов Отеген
1923 йил туғилган. 02.1943 йил ҳалок бўлган.

Рамбергенов Отеген
1923 йил туғилган. 02.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.03.1943 йил ҳалок бўлган.

Рамбердиев Керимберген
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рамбердиев Туртыбай
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 06.1942 йил бедарак йўқолган.

Рамбердыев Турдыбай
1920 йил туғилган. 14.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Раметназаров Дусенбай
1908 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Раметов Айберген
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Раметов Бегдулла
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Раметов Бекназар
1913 йил туғилган. 15.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Раметов Бекназар
1913 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Раметов Бердах
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Раметов Генжемурат
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Раметов Генжимурат
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Раметов Генжимурат
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Раметов Даужан
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Раметов Ешбай
1912 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Раметов Ешбай
1912 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 24.09.1942 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Раметов Ешпан
1909 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Раметов Жубан
1909 йил туғилган. 24.09.1942 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Раметов Кайпан
1925 йил туғилган.

Раметов Каллибек
1904 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Раметов Каллибек
1904 йил туғилган. 1942 йил ҳалок бўлган.

Раметов Калмурза
1906 йил туғилган. 03.1941 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1942 йил ҳалок бўлган.

Раметов Калмурза
1906 йил туғилган. 03.1941 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган.

Раметов Нажим
1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. 01.01.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Раметов Сали
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Раметов Сапар
1912 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Раметов Сарсенбай
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Раметов Султан
1896 йил туғилган. 05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 08.1944 йил бедарак йўқолган.

Раметуллаев Аяп
1918 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Раметуллаев Исметулла
1900 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 25.04.1945 йил ҳалок бўлган.

Раметуллаев Максим
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Раметуллаев Махмут
1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Раметуллаев Махмут
1919 йил туғилган. 21.09.1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Раметуллаев Нуратдин
1918 йил туғилган. 23.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. 01.1942 йил ҳалок бўлган.

Раметуллаев Нуретд
1920 йил туғилган. 23.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Раметуллаев Сарсенбай
1913 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган.

Раметуллаев Узак
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Раметуллаев Шеримбет
1912 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рамотулоев Шаримбай
1912 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 05.1942 йил бедарак йўқолган.

Расбергенов Бекбосын
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1944 йил ҳалок бўлган.

Расбергенов Есберген
1917 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Расбергенов Узакбай
1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.1944 йил ҳалок бўлган.

Распутин Иван
1913 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.10.1943 йил Днепопетровскда ҳалок бўлган.

Распутни Иван
1913 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.10.1948 йил ҳалок бўлган

Распутный Иван
1913 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ратанов Ешбай
1920 йил туғилган. 14.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1942 йил бедарак йўқолган.

Ратетов Айберген
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1943 йил бедарак йўқолган.

Рафиквич Ф
Оддий аскар. 06.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Рахимов Мамырбек
1920 йил туғилган. 15.08.1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Сержант.

Рахманов Садык Вадитович
Оддий аскар. 08.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Рахматулаев Джамал
1916 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Рахматуллаев Джамал
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Рахматуллаев Джамал
1916 йил туғилган. Оддий аскар. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рахматуллаев Узак
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Рахметулаев Нуратдин
1920 йил туғилган. 23.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1942 йил бедарак йўқолган.

Рахметуллаев Узах
1920 йил туғилган.

Рахов Жолламан
1917 йил туғилган. 06.11.1944 йил ҳалок бўлган.

Рачков Андрей
1918 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган.

Рашидов Айберген
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1943 йил ҳалок бўлган.

Рашидов Сали
1916 йил туғилган.

Реибмердиев Жолымбет
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реимов Абдимамал
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Реимов Баиназар
1917 йил туғилган. 15.02.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Реимов Байназар
1917 йил туғилган. Оддий аскар.

Реимов Бекжан
1917 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 09.1942 йил бедарак йўқолган.

Реимов Бекназар
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 05.1944 йил бедарак йўқолган.

Реимов Бекнияз
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 1944 йил бедарак йўқолган.

Реимов Каден
1925 йил туғилган. 23.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1944 йил бедарак йўқолган.

Реимов Кадир
1923 йил туғилган. 13.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 16.01.1943 йил Краснодарда ҳалок бўлган.

Реимов Калпназар
1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Реимов Калыкназар
1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган.

Реимов Рысназар
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Реимов Сайман
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реимов Сапаш
1918 йил туғилган. 09.1939 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Реимов Сатулла
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реимов Тажен
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реимов Утеназар
1916 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реимов Утенияз
1920 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1942 йил бедарак йўқолган.

Реитов Кадыр
1923 йил туғилган. 13.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.1942 йил бедарак йўқолган.

Реиф Борис
1901 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рейимов Бабаназар
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рейимов Бекназар
1917 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. 05.1944 йил ҳалок бўлган.

Рейимов Ережеп
1920 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган.

Рейимов Каден
1925 йил туғилган. 27.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Рейимов Кайыпназар
1918 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган.

Рейимов Кеуилимжай
1923 йил туғилган. 12.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.03.1943 йил Орловда ҳалок бўлган.

Рейимов Мустапа
1923 йил туғилган. 17.07.1943 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Рейимов Отемурат
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рейимов Отенияз
1920 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Рейимов Патулла
1918 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.03.1944 йил Калининда ҳалок бўлган.

Рейимов Садиш
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рейимов Сапарбай
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рейимов Сатулла
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 23.08.1943 йил Харьковда ҳалок бўлган.

Рейимов Тажен
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.1942 йил ҳалок бўлган.

Рейимов Халкназар
1915 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган.

Рейипназаров Айтмурат
1921 йил туғилган. 24.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.02.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Рейипов Отенияз
1920 йил туғилган. 11.1942 йил ҳалок бўлган.

Реймбетов Тажибай
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реймнабаров Антмурат
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 11.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Реймов Абдижамал
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Абдреим
1918 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Аскар
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 23.07.1943 йил Орловда ҳалок бўлган.

Реймов Асхар
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 23.07.1943 йил ҳалок бўлган. Орловда дафн этилган.

Реймов Атажан
1923 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Бабаназар
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Байназар
1917 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган.

Реймов Байназар
1917 йил туғилган. 15.02.1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Реймов Бекжан
1924 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 09.1942 йил ҳалок бўлган.

Реймов Бекжан
1924 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 09.1942 йил ҳалок бўлган.

Реймов Бекназар
1917 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Оддий аскар. 05.1944 йил ҳалок бўлган.

Реймов Бекнияз
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Дарьябай
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Джамабай
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 11.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Реймов Ережеп
1920 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган.

Реймов Жанабай
1917 йил туғилган. 17.03.1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.12.1943 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Реймов Ибрайм
1916 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Кадам
1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Каден
1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Реймов Кадир
1923 йил туғилган. 13.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Кадыр
1923 йил туғилган. 13.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.1942 йил ҳалок бўлган.

Реймов Калхназар
1915 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.1941 йил ҳалок бўлган.

Реймов Калыкназар
1918 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган.

Реймов Калыназар
1918 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Оддий аскар. 17.1942 йил ҳалок бўлган.

Реймов Каметер
1923 йил туғилган. 12.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Канияз
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Канияз
1922 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Реймов Кеунимжай
1928 йил туғилган. 12.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.08.1943 йил ҳалок бўлган.

Реймов Курбаш
1910 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Мамбетназар
1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Мамбетназар
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 07.02.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Реймов Мустапа
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Мустафа
1924 йил туғилган. Оддий аскар. 13.05.1943 йил ҳалок бўлган.

Реймов Нурумбет
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Отемурат
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 1942 йил ҳалок бўлган.

Реймов Отенияз
1929 йил туғилган. 06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 1942 йил ҳалок бўлган.

Реймов Патулла
1918 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.03.1944 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Реймов Патулла
1918 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Рысназар
1923 йил туғилган. 06.06.1942 йил урушга сафарабар этилган. Оддий аскар.

Реймов Сапарбай
1924 йил туғилган. 24.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Сапарбай
1923 йил туғилган. 09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 1942 йил ҳалок бўлган.

Реймов Сапаш
1918 йил туғилган. 09.1939 йил урушга сафарбар этилган.

Реймов Сатиш
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 1942 йил ҳалок бўлган.

Реймов Сатула
1922 йил туғилган. Оддий аскар. 23.08.1943 йил ҳалок бўлган.

Реймов Сатулла
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 23.08.1943 йил ҳалок бўлган. Харковда дафн этилган.

Реймов Тажибай
1922 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 20.08.1945 йил Латвияда ҳалок бўлган.

Реймов Талибай
1922 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 20.08.1944 йил ҳалок бўлган.

Реймов Тахон
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 17.06.1942 йил ҳалок бўлган. 09.1942 йил ҳалок бўлган.

Реймов Утенизар
1916 йил туғилган. 09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Реймов Утенияз
1920 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.12.1942 йил бедарак йўқолган.

Рембердиев Керимберди
1924 йил туғилган. 17.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 1943 йил бедарак йўқолган.

Рембетов Ержан
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Репназаров Таир
1916 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Решаев Виктов
1921 йил туғилган.

Решаев Виктор Иванович
1921 йил туғилган. Оддий аскар. 11.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рзабеков Кадирберген
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рзаев Алланияз
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган.

Рзаев Байнияз
1918 йил туғилган. 12.06.1942 йил ҳалок бўлган.

Рзаев Жаконаи
1924 йил туғилган. 24.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рзаев Жахан
1924 йил туғилган. 24.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рзаев Жумамбет
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рзаев Кайпан
1909 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Рзаев Кайпан
1910 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.12.1942 йил бедарак йўқолган.

Рзаев Кайпан
1909 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Рзаев Кали
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рзаев Калий
1915 йил туғилган. 17.02.1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.07.1943 йил Сталинградда ҳалок бўлган.

Рзаев Калмурат
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рзаев Карим
1907 йил туғилган. 06.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Рзаев Ниетбаи
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Рзаев Хазн
1913 йил туғилган. 10.1935 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Рзаев Хаиб
1908 йил туғилган. Оддий аскар. 29.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Рзаев Хайп
1907 йил туғилган. 29.07.1943 йил Сталинградда ҳалок бўлган.

Рзаев Хожаберген
1912 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рзамбетов Доскали
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рзамбетов Узак
1912 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рзамбетов Узак
1912 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Рзаметов Узак
1912 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.07.1943 йил Курскда ҳалок бўлган.

Рзанбетов Дошан
1918 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ризаев Карим
1907 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Римов Янабай
1905 йил туғилган. Оддий аскар. 08.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Ристемов Исмаил
1920 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рмаонов Елубай
1920 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. 1942 йил ҳалок бўлган.

Розымбетов Ибрагим
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 13.08.1943 йил ҳалок бўлган.

Розымбетов Шамшет
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 24.11.1942 йил ҳалок бўлган.

Розымбетов Шамшет
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 24.11.1942 йил ҳалок бўлган.

Розымов Сапалак
1941 йил урушга сафарбар этилган.

Рой Михаил Васильевич
1925 йил туғилган. 09.01.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Рой Михаил Васильевич
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Романкулов Мадьяр
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.1944 йил бедарак йўқолган.

Роремуратов Жумамурат
1921 йил туғилган.

Росляков Сергей
1914 йил туғилган. 24.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рсалиев Добик
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рсланбетов Исамшат
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рсназаров Алланияз
1925 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Рсназаров Бекберген
1924 йил туғилган. 24.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рублёв Иван Яковлевич
1911 йил туғилган. 09.09.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Рувлёв Сепан Никалаевич
1911 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Рустемов Ибраим
1917 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Рустемов Ибрайым
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 13.08.1943 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Рустемов Исмаил
1920 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 06.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Рустемов Исмайыл
1920 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган. 06.09.1943 йил Смоленскда ҳалок бўлган.

Рустемов Машек
1920 йил туғилган.

Рустемов Сеитбаи
1912 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рустемов Сейитбай
1922 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 21.08.1944 йил Польшада ҳалок бўлган.

Рустемов Сейтбай
1922 йил туғилган. 12.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 21.08.1944 йил ҳалок бўлган.

Рустемув Ибрагим
1918 йил туғилган. Оддий аскар. 13.08.1943 йил ҳалок бўлган.

Рустимов Салтынбай
1922 йил туғилган. Оддий аскар. 21.08.1944 йил ҳалок бўлган.

Рченазаров Еденбай
1917 йил туғилган. Оддий аскар. 1945 йил бедарак йўқолган.

Рыбальченко Георгей Васильевич
1913 йил туғилган. 06.09.1934 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Сержант.

Рыбан Исак Ленбобич
1916 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рыжаков Пётр Иванович
1911 йил туғилган. 15.09.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Рыжаков Петр Никитович
1911 йил туғилган. 03.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Рысдаганбетов Ережеп
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рысназаров Еделбаи
1917 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Рысназаров Еденбай
1919 йил туғилган. 09.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 07.1943 йил ҳалок бўлган.

Рысназаров Имаматдин
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.