Chimboy tumani

There are currently 749 familiya in this directory beginning with the letter Е.
Е

Евесенов Сапа Назарович
1912 йил туғилган. 07.12.1943 йил Калининда ҳалок бўлган.

Евстефеев Владимир Михаилович. 1915 йил туғилган. 25.03.1944 йил Киевда ҳалок бўлган.

Евстифеев Василий Самойлович
1914 йил туғилган. 10.1941 йил ҳалок бўлган.

Егамбердиев Мамажан
1923 йил туғилган. 16.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 17.08.1943 йил Семипалатинскда ҳалок бўлган.

Егизбаев Жаксылык
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.10.1942 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Егизбаев Жолдас
1922 йил туғилган.

Егизеков Узакбай. 1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 13.08.1944 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Егынбердиев Мамаджай
1923 йил туғилган. 16.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 17.08.1943 йил ҳалок бўлган.

Еденбаев Базарбай
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 09.1944 йил ҳалок бўлган.

Еденбаев Молдагали
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Едилбаев Сигнутен
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.07.1943 йил Курскда ҳалок бўлган.

Едильбаев Мудагали
1907 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ежанов Даупе
1919 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Езимбетов Артыкбаи
1922 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еисенов Ераш
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еисенов Худжабай 1924 йил туғилган. Сержант.

Ейсепов Хамидулла
1915 йил туғилган. 09.1943 йил урушга сафарабар этилган. Оддий аскар.

Ейсепов Хамидулла
1915 йил туғилган. 09.1943 йил урушга сафарабар этилган.

Екибаев Кенжебай
1921 йил туғилган. 05.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 05.06.1943 йил ҳалок бўлган.

Екууатов Базарбай
1893 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еланов Кабыл
1923 йил туғилган. 15.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.04.1944 йил Бранденбругда ҳалок бўлган.

Елашанов Мырзабаи
1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Елгараев Сапарбай
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Харьковда ҳалок бўлган.

Елгараев Сапарбай
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.1942 йил ҳалок бўлган.

Елгелдиев Абдисаттар
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.08.1943 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Елгелдиев Жумагул
1922 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Елгелдиев Жумагул
1922 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар. 10.1942 йил ҳалок бўлган.

Ележанов Кобейсин. 1925 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.01.1944 йил туғилган.

Елеманов Артықбаи
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 06.1943 йил ҳалок бўлган.

Елеманов Мырзабай
1915 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 26.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Елеусетов Балтабаи
1908 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Елибаев Нсанбай. 1925 йил туғилган. 03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Елибаев Нысанбай
1925 йил туғилган. 03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Елиманов Мурзабай
1915 йил туғилган. Кичик сержант.

Елиубаев Калдыбай
1942 йил урушга сафарбар этилган.

Елкараев Базарбаи
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Елманов Артыкбай
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 26.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Елманов Кемал
1913 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Елманов Кенжабек
1903 йил туғилган.

Елманов Мырзабай. 1915 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 26.10.1942 йил Сталинградда ҳалок бўлган.

Елмуратов Аимурат
1917 йил туғилган. 21.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1943 йил ҳалок бўлган.

Елмуратов Акимбаи
1917 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Елмуратов Ержеп. 1924 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Елмуратов Жиемурат
1918 йил туғилган. 10.08.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Елмуратов Жуманияз
1923 йил туғилган. 25.01.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Елмуратов Максет
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.11.1942 йил Калининда ҳалок бўлган.

Елмуратов Мамбетмурат
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.1943 йил ҳалок бўлган.

Елмуратов Махсет
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.11.1942 йил Калининда ҳалок бўлган.

Елмуратов Мурзамурат. 1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Елмуратов Оразбай
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.01.1943 йил туғилган.

Елмуратов Сапар
1908 йил туғилган. Оддий аскар. 21.01.1945 йил ҳалок бўлган.

Елмуратов Сеитмурат 1924 йил туғилган. 21.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 07.1943 йил ҳалок бўлган.

Елмуратов Уразбай
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.1944 йил ҳалок бўлган.

Елмуратов Халмурат
1919 йил туғилган. 16.06.1941 йил урушга сафарбар этилган. 17.02.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Елтанов Баймрат
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Елуанов Джуномазар. 1922 йил туғилган.

Елубаев Джуламон
1914 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Елубаев Жуламан
1914 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ельмуратов Дусаир
1918 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ельмуратов Жисмурат. 1918 йил туғилган. 10.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ельмуратов Кожан
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ельмуратов Сапар
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ембаргенов Адил
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.02.1944 йил халок бўлган.

Ембергенов Алламберген
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Артык. 1924 йил туғилган.

Ембергенов Базарбаи
1923 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Базарбай
1923 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 15.10.1943 йил Полтавада ҳалок бўлган.

Ембергенов Досым
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Ернияз
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Ембергенов Ернияз. 1925 йил туғилган. 06.01.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ембергенов Еспан
1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Жаксылык
1917 йил туғилган. 05.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ембергенов Ибрайым
1924 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Ибрайым
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 06.1943 йил ҳалок бўлган.

Ембергенов Каипбай
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 09.1943 йил ҳалок бўлган.

Ембергенов Кайпбай. 1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Кайшыбаи
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Кайыпбай
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.1943 йил ҳалок бўлган.

Ембергенов Калбай
1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Ембергенов Калбай
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Ембергенов Калимбет
01.05.1924 йил туғилган.

Ембергенов Кудаиберген
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Матчан
1923 йил туғилган. 17.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Пердебай
1919 йил туғилган. 03.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1942 йил ҳалок бўлган.

Ембергенов Пиримбет
1916 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Ембергенов Разак
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Ембергенов Реим
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Сапар
1920 йил туғилган. 11.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Сарсенбаи
1921 йил туғилган. 12.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Сеипнияз
1917 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Таубаи
1919 йил туғилган. 06.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Ембергенов Таубай
1919 йил туғилган. 06.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Ембергенов Тлеген
1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Турдыбаи
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Турдыбай
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 27.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Ембергенов Турдыбек
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 27.09.1942 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Ембергенов Узак
1917 йил туғилган. 09.1943 йил урушга сафарабар этилган.

Ембергенов Уразымбет
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Усен
1906 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Ембергенов Утенияз
1916 йил туғилган. 05.04.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ембергенов Худайберген
02.04.1943 йил Курскда ҳалок бўлган.

Ембергенов Худайберген
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.1943 йил ҳалок бўлган.

Ембердиев Кадир
1920 йил туғилган. 27.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 28.12.1944 йил Киевда ҳалок бўлган.

Емберченов Тлечен. 1919 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Емжаров Едембаи
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Емшов Абат
1907 йил туғилган. 24.01.1945 йил ҳалок бўлган.

Еналиева Шафика
1920 йил туғилган. 06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Еналиева Шафика Аминовна
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Еналиева Шафика Аминовна
1920 йил туғилган.

Еналиева Шафиқа Аминовна
391 1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Енбергенов Есберген
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Енгилатов Камель
1925 йил туғилган. 25.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Енгсепов Кожабай
1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Енгсепов Кожебай 1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Енесепов Кужебаи
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еникеев Искендер
1923 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ералиев Алламберген
08.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ералиев Баижан
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.1943 йил ҳалок бўлган.

Ералиев Бегали
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ералиев Бегали
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 28.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Ералиев Бегалы
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 28.09.1942 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Ералиев Махамбет
1920 йил туғилган. 10.10.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ералиев Нажим
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.1943 йил ҳалок бўлган.

Ералиев Нажим
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ералиев Нажим
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 26.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Ералиев Сулаиман
1917 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.1943 йил ҳалок бўлган.

Ералиев Сулейман
1907 йил туғилган. 09.10.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ералиев Утенияз
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Ералиев Утенияз
1923 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган.

Ералиев Утенияз
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ералийев Байжан
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ералимов Бегаш
1923 йил туғилган.

Ербакулов Жаксым
1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ерболеков Тажен
1919 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ербулотов Тажимурат
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ергалиев Кожмрат
1924 йил туғилган. 24.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ергалиев Хаджимурат 1924 йил туғилган. 24.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.05.1944 йил ҳалок бўлган.

Ергалиев Хажымурат. 1924 йил туғилган. 24.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.05.1944 йил Гомелда ҳалок бўлган.

Ердалиев Молыбай
1915 йил туғилган. 16.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Ердепесов Ниетбай Еримбетович
1919 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 31.01.1945 йил ҳалок бўлган.

Ережанов Джиенбай Артыкович
1923 йил туғилган. 05.05.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ережанов Кеимбаи
1920 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ережанов Турембаи
1920 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ережепов Ауезбаи
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ережепов Ауезбай
Оддий аскар.

Ережепов Ауезбай
1921 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ережепов Гаржан
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Ережепов Гулимбай
1916 йил туғилган. 25.01.1943 йил Венгрияда ҳалок бўлган.

Ережепов Гулимбет
1916 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ережепов Гулимбет. 1918 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.1942 йил ҳалок бўлган.

Ережепов Джумамурат
1916 йил туғилган. 02.02.1940 йил урушга сафарабар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ережепов Ерназар
1916 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ережепов Жусуп
1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ережепов Калбай. 1925 йил туғилган. 15.10.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ережепов Караматдин
1917 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ережепов Кеунимжаи
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ережепов Кеунимжай
1921 йил туғилган. 18.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ережепов Кыдырбаи
1918 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Ережепов Нурымбет
1921 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 16.09.1942 йил Воронежда ҳалок бўлган.

Ережепов Нурымбет
1921 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 16.06.1942 йил ҳалок бўлган.

Ережепов Пирлибаи
1916 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ережепов Пирнияз
1923 йил туғилган. 16.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.1944 йил ҳалок бўлган.

Ережепов Пирьяр
1907 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ережепов Прияр
1907 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ережепов Разай
1914 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Ережепов Раззак
1914 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.09.1942 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Ережепов Садык
1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ережепов Садык. 1925 йил туғилган. 26.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ережепов Сеитимбет
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ережепов Сеитимбет. 1918 йил туғилган. 17.01.1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Ережепов Сейтимбет
1918 йил туғилган.

Ережепов Тлепбаи
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ереканов Шанияз. 1924 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ерекеев Балтамурат
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.1943 йилда ҳалок бўлган.

Ерекеев Балтан
1910 йил туғилган. 11.10.1943 йил халок бўлган.

Ерекеев Балтатрат
1910 йил туғилган.

Ерекеев Калмен
1907 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерекеев Кутлумурат. 1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Ерекеев Кутлымурат
1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Ерекеев Рейипназар. 1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ерекеев Сатамурат
1910 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерекеев Торебай
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.01.1944 йил Псковда ҳалок бўлган.

Ерекшев Сара
21.01.1944 йил Новгородда ҳалок бўлган.

Ерембетов Куйдаберг
1920 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Кичик сержант.

Еремеев Александр
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 04.1943 йил ҳалок бўлган.

Еремеев Василий Назарович
1910 йил туғилган. 06.1943 йил ҳалок бўлган.

Еремен Александр Алексеевич
1923 йил туғилган. 03.04.1943 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Еременко Анатолий
1920 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Еремин Александр Иванович
1941 йил урушга сафарбар этилган. 02.12.1942 йил Волгоградда ҳалок бўлган.

Еремин Андреи
1920 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерехеев Али
1906 йил туғилган. 02.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Ерешеев Келимбай
1914 йил туғилган. 03.02.1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Ержанов Абдулла
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 25.08.1943 йил Орловда ҳалок бўлган.

Ержанов Абдулла
1909 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Абибаи
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Абибай 1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Абибай 1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Ержанов Алибек
1919 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. 07.1941 йил ҳалок бўлган.

Ержанов Арзымурат
1910 йил туғилган. Оддий аскар.

Ержанов Атамурат
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Аурымбет
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Ахман
1922 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 28.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Ержанов Баимурат
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Баймурат
1916 йил туғилган. 17.05.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.10.1942 йил Сталинградда ҳалок бўлган.

Ержанов Баймурат
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1943 йил ҳалок бўлган.

Ержанов Бегжан
1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Бекжан
1915 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Бекназар
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Бекнияз
1920 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Бердибай
09.07.1943 йил Белгородда ҳалок бўлган.

Ержанов Бержан
1923 йил туғилган. 06.02.1943 йил Орловда ҳалок бўлган.

Ержанов Бухарбаи
1924 йил туғилган. 04.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Бухарбай 1924 йил туғилган. 04.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Ержанов Бухарбай. 1924 йил туғилган. 04.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Ержанов Джамбурат
1919 йил туғилган. 01.01.1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Ержанов Джамбурат
1919 йил туғилган. 01.01.1940 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Ержанов Джатмурат
1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Ержанов Джемурат
1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Ержанов Джиенбай Артыкович
1923 йил туғилган. 05.05.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ержанов Джумамурат
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Джусип
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Ержанов Досбек
1908 йил туғилган. 02.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Досмурат
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Дошмурат
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 14.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Ержанов Думелурат

Ержанов Жалий
1916 йил туғилган.

Ержанов Жалмри
1911 йил туғилган. 13.05.1942 йил Харьковда ҳалок бўлган.

Ержанов Жиенбай
1923 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ержанов Жиенбай
Оддий аскар.

Ержанов Ильяс
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 20.01.1943 йил Польесияда ҳалок бўлган.

Ержанов Ильяс
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 20.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Ержанов Казах
1913 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Калкназар
1910 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Калмурат
1906 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ержанов Калмурат
1911 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Қозоқ
1913 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.07.1942 йил ҳалок бўлган.

Ержанов Омар
27.12.1943 йил Волгоградда ҳалок бўлган.

Ержанов Сеитан
1918 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Тлеуимбет
1921 йил туғилган. Оддий аскар.

Ержанов Тлеумбет
1921 йил туғилган. 02.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ержанов Узакбай
1908 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Узокбай
1910 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Усен
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Шерман
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерженов Тлеуимбет
1921 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ержепов Даулет
1910 йил туғилган. 24.01.1944 йил Винницада ҳалок бўлган.

Ержепов Султан. 1915 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 21.02.1944 йил Калининда ҳалок бўлган.

Ерзаев Жуманбет
1911 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерибметов Примбет
1917 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерижепов Ауезбай
1921 йил туғилган. Оддий аскар.

Ерикев Матмурат
1916 йил туғилган. 30.12.1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Ериков Арентин Сабович
Оддий аскар. 07.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Еримберов Турумбет
1910 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Еримбетов Айтбай
1919 йил туғилган. 06.09.1945 йил Кировда ҳалок бўлган.

Еримбетов Айтен
1912 йил туғилган. 22.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

еримбетов Баиназар
1918 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Балтамурат
1914 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 27.02.1944 йил Херсонда ҳалок бўлган.

Еримбетов Барлыкбаи
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Барымбай
1921 йил туғилган. Оддий аскар.

Еримбетов Беке
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Бердимурат
1909 йил туғилган.

Еримбетов Боранбай
1921 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Еримбетов Гулимбет
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 02.04.1945 йил Германияда ҳалок бўлган.

Еримбетов Даден
1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Джанабаи
1914 йил туғилган. 02.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Жийенбай
1917 йил туғилган. 10.1942 йил ҳалок бўлган.

Еримбетов Жиксон
1919 йил туғилган. 28.02.1944 йил Днепрда ҳалок бўлган.

Еримбетов Жолдас
1919 йил туғилган. 05.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Имет
1924 йил туғилган. 24.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Кабыл
1924 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Кабыл. 1924 йил туғилган. 18.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.02.1944 йил Житомирда ҳалок бўлган.

Еримбетов Кадырыш
1921 йил туғилган.

Еримбетов Калмурат
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Калмурат
1912 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.09.1942 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Еримбетов Каримбай
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Кудаиберген
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Кудайберген
1920 йил туғилган. 12.03.1943 йил ҳалок бўлган.

Еримбетов Меген
1917 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Еримбетов Нурымбет
01.05.1924 йил туғилган.

Еримбетов Нурымбет
1921 йил туғилган. 06.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Нурымбет. 1918 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 08.01.1944 йил Житомирда ҳалок бўлган.

Еримбетов Пиримбет
1917 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 13.07.1942 йил ҳалок бўлган.

Еримбетов Примбет
1917 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 13.07.1942 йил ҳалок бўлган.

Еримбетов Разум
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 27.11.1943 йил ҳалок бўлган.

Еримбетов Розум
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 27.11.1943 йил Житомирда ҳалок бўлган.

Еримбетов Саибек
1907 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Сарынбай. 1919 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Еримбетов Тажимурат
1918 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Еримбетов Тримбет
1917 йил туғилган. Оддий аскар.

Еримбетов Тукумбет
1913 йил туғилган. 13.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Турсымурат
1917 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Еримбетов Турымбет
1910 йил туғилган. 12.05.1943 йил урушга сафарабар этилган. 08.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Еримбетов Турымбет
1910 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Утамбет
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Утеули
1910 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Халмурат
1922 йил туғилган. 12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 03.1944 йил ҳалок бўлган.

Еримбетов Хожамет
01.05.1919 йил туғилган.

Еримбетов Шамай
1907 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Еримбетов Шамай
1907 йил туғилган. 02.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Шахназар
1924 йил туғилган. 04.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримов Елмурат
1924 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Еримов Елмурат
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримов Елмурат. 1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Еримов Ернияз
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Еримов Ернияз
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 01.1943 йил ҳалок бўлган.

Еримов Кабыл
1913 йил туғилган. 1945 йил ҳалок бўлган.

Еримов Сапар
1916 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еринязов Ибрагим. 1922 йил туғилган. Оддий аскар. 04.08.1942 йил ҳалок бўлган.

Ерисанов Арибай. 1915 йил туғилган. 09.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.09.1942 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Еркабабулов Даулет
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.09.1942 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Еркабаев Низаматдин
1916 йил туғилган. 22.02.1943 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Еркабулов Даулет
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Еркабулов Жаксым
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.02.1942 йил Орловда ҳалок бўлган.

Еркабулов Жаксым
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 16.02.1943 йил Орловда ҳалок бўлган.

Еркаев Низамтдин
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 24.02.1943 йил Харьковда ҳалок бўлган.

Еркараев Мамут
1924 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еркараев Низаматдин
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 24.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Еркараев Нызаматдин
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еркешев Сара
1904 йил туғилган. Оддий аскар.

Еркешов Сара
1904 йил туғилган. 21.01.1944 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Еркобилов Двлатназар
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ерланов Комек
1920 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерланов Торемурат
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 16.05.1943 йил Краснодарда ҳалок бўлган.

Ерланов Торемурат
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 16.05.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерланов Тураимурат
1921 йил туғилган. Оддий аскар.

Ерланов Турамурат
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерлепесов Даулет
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 25.11.1942 йил Калининда ҳалок бўлган.

Ерлепесов Еримбет
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 31.01.1945 йил ҳалок бўлган.

Ерлепесов Ерназар
1916 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 17.04.1943 йил Калининда ҳалок бўлган.

Ерлепесов Ерназар. 1919 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 07.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерлепесов Ернияз
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерлепесов Жумак
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 27.01.1944 йил ҳалок бўлган.

Ерлепесов Жуман
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 27.01.1944 йил ҳалок бўлган.

Ерлепесов Калбай

Ерлепесов Канияз
1915 йил туғилган. Оддий аскар.

Ерлепесов Канияз
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Ерлепесов Канияз
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерлепесов Канияз
1915 йил туғилган. Оддий аскар.

Ерлепесов Курбанияз
1903 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерлепесов Палуанияз
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 23.02.1945 йил Калининда ҳалок бўлган.

Ерлепесов Пахратдин
1912 йил туғилган. 09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ерлепесов Пирнияз
1914 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерлепесов Сапарбаи
1918 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Ерлепесов Сарсенбаи
1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Ерлепесов Тажибаи
1916 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерлепесов Тажибай
1916 йил туғилган.

Ерлепесов Тажибай
1916 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Ерлешов Ерназар
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 17.09.1942 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Ерлешов Ерназар
1920 йил туғилган.

Ерлипесов Канияз
1915 йил туғилган.

Ермагамбетов Мутилла
05.09.1943 йил Харьковда ҳалок бўлган.

Ермаганбетов Давлет
1924 йил туғилган. 24.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ермаганбетов Нуран
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ермаков Александр Иванович
1900 йил туғилган. 04.1943 йил ҳалок бўлган.

Ермаков Николай Никотович
1916 йил туғилган. 02.1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.03.1944 йил Житомирда ҳалок бўлган.

Ермаков Садык. 1924 йил туғилган. 15.06.1943 йил Пермьда ҳалок бўлган.

Ерманов Аманияз
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Ерманов Бабажан
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.1944 йил ҳалок бўлган.

Ерманов Дауке
1919 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.05.1942 йил Харьковда ҳалок бўлган.

Ерманов Дауке
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 13.05.1942 йил Харьковда ҳалок бўлган.

Ерманов Дауке. 1919 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.05.1942 йил ҳалок бўлган.

Ерманов Дауске. 1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Ерманов Ибадулла
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Ерманов Калибай
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерманов Калмурат
1906 йил туғилган. Оддий аскар.

Ерманов Курбанбай

Ерманов Орынбай. 1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Ерманов Турман
1920 йил туғилган. 23.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ермашев Калбай
1918 йил туғилган.

Ермашов Калбай
1923 йил туғилган. 27.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ермеков Иван Тимофеевич
1909 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 23.02.1943 йил Краснодарда ҳалок бўлган.

Ерменко Петр
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 01.02.1944 йил Смоленскда ҳалок бўлган.

Ерминов Кузыма Васильевич
1902 йил туғилган. 02.1943 йил ҳалок бўлган.

Ермоличев Дмитрий Филиппович
1923 йил туғилган. 15.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ермолчев Егор Д
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.1943 йил ҳалок бўлган.

Ермолычев Дмитрий Филиппович
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 04.08.1943 йил Белгородда ҳалок бўлган.

Ернабулов Даулетназар
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Абдаикар
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Абдигаппар
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 06.02.1943 йил Орловда ҳалок бўлган.

Ерназаров Аким
1918 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Аллан
1920 йил туғилган. 22.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ерназаров Алым
18.10.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Амет
1922 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Бавен
1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Байнияз
1918 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Бауен
1919 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.03.1943 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Ерназаров Бауен
1916 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Бащен Каримович. 1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Ерназаров Бекбауыл
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Боранбаи
1910 йил туғилган. 15.05.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Боранбай
1910 йил туғилган. 15.05.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Боранбай
1910 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Буранбай
1910 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Ерим
1923 йил туғилган. 13.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Жиенбек
1912 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Жуселбай. 1915 йил туғилган. 07.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Жусенбай
1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Кайыпназар
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.02.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Ерназаров Коджанете
1914 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ерназаров Мамет
1915 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Мамут
1907 йил туғилган.

Ерназаров Отамбет
1912 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Отамбет
1912 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 17.03.1945 йил Польшада ҳалок бўлган.

Ерназаров Паизулла
1922 йил туғилган. Оддий аскар. 02.08.1942 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Пайзулла
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 02.08.1942 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Пиржан
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Реим
1914 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ерназаров Рейм
1914 йил туғилган. 09.1936 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Ерназаров Сабен
1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ерназаров Сайд Назарович
1894 йил туғилган.

Ерназаров Сатбаи 1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Султамрат
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Султамурат
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Султанмурат
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Торебай
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Ерназаров Туратназар
1914 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Турсыназар
1914 йил туғилган. 24.11.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Узакберген
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Утамбет
1912 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 17.03.1945 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Хабибназар
1921 йил туғилган. 1942 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Халал. 1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.1945 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Шаназар
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 26.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Шымбай
1919 йил туғилган. 22.01.1945 йил Полшада ҳалок бўлган.

Ерназаров Юсипбай
1915 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 07.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров. 1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.1944 йил бедарак йўқолган.

Ернашев Ашур
1914 йил туғилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Ернзаров Реим
1914 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерниязов Абубакир
1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерниязов Аженияз
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.1942 йил ҳалок бўлган.

Ерниязов Аженияз
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Ерниязов Ажинияз
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерниязов Алламберген 1924 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 14.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерниязов Аллаяр
1920 йил туғилган.

Ерниязов Аллмберген. 1924 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 14.02.1943 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Ерниязов Аяпберген
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Ерниязов Аяпберген. 1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган. Оддий аскар.

Ерниязов Байнияз. 1925 йил туғилган. 23.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ерниязов Емберген. 1915 йил туғилган. 1936 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Ерниязов Ибрайым
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 04.08.1942 йил ҳалок бўлган.

Ерниязов Кадирбай
1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерниязов Кадырбаи
1895 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 1945 йил ҳалок бўлган.

Ерниязов Каипназар
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 30.11.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерниязов Кайназар
Оддий аскар.

Ерниязов Кудайберген
1917 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерниязов Курбанияз
1914 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Ерниязов Мамет
1920 йил туғилган. 13.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 12.04.1943 йил Смоленскда ҳалок бўлган.

Ерниязов Назарбай
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 07.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерниязов Назарбай
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерниязов Сатбай. 1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерниязов Узакбай
1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерниязов Узакбай. 1925 йил туғилган. 27.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. 06.1944 йил ҳалок бўлган.

Ерниязов Узанбай
1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Еромов Ернияз
1922 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ероназаров Утамбир
1912 йил туғилган. 18.07.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ерполатов Тажимурат
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 17.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Ертаев Джуманазар
1917 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ертаев Джуманазар
1917 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ертаев Жумабай. 1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ертаев Жуманазар
1917 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерталов Баймурат
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Ертов Сары
1906 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 10.06.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерхабилов Жақсим
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.02.1942 йил ҳалок бўлган.

Ерхабипов Жаксым
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есбаергенов Айтназар
1923 йил туғилган. 16.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 24.11.1943 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Есбергенов Аитназар
1923 йил туғилган. 16.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 24.11.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградски йил вилояти

Есбергенов Аметбаи
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есбергенов Аметбай
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Есбергенов Аметбай
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Есбергенов Аметбай. 1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Есбергенов Бекбаул. 1924 йил туғилган. 24.03.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Есбергенов Бекимбет
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есбергенов Бердан
1923 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есбергенов Вердан
1923 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1943 йил бедарак йўқолган.

Есбергенов Джумагали
1924 йил туғилган. 04.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есбергенов Елмурат
1920 йил туғилган. 05.03.1944 йил ҳалок бўлган.

Есбергенов Емберген
1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есбергенов Ережеп
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Есбергенов Ережеп
1924 йил туғилган. 03.12.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есбергенов Ережеп
1918 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есбергенов Кайпан
1922 йил туғилган. 10.08.1943 йил Орловда ҳалок бўлган.

Есбергенов Сабыр
1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есбергенов Убайхан. 1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Есбоганов Джоласбай. 1924 йил туғилган. 06.06.1942 йил урушга сафарабар этилган. Оддий аскар.

Есбоганов Жусипбай
1915 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есбоганов Утарбай
1918 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Есбоганов Юсупбай. 1915 йил туғилган.

Есболганов Бекбосын
1911 йил туғилган. 07.1944 йил ҳалок бўлган.

Есбосунов Джумабай
1906 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есбосунов Сарсенбай
1913 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есбосымов Турганбай
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Есбосынов Ернияз
1920 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есбосынов Жумабай
1906 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 03.1944 йил ҳалок бўлган.

Есбосынов Жутабай
1906 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есбосынов Кулибай
1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.03.1944 йил Полесьяда ҳалок бўлган.

Есбосынов Турганбай
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Есбосынов Турганбай 1924 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Есбосынов Турсынбай
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есбулов Жумабай
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есеев Кошымбет
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.1944 йил ҳалок бўлган.

Есеев Шагара

Есекеев Абдикадир
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 09.1943 йил ҳалок бўлган.

Есекеев Камал. 1918 йил туғилган. 20.09.1939 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Еселевич Михаил Давыдович
1901 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 08.07.1942 йил ҳалок бўлган.

Есеманов Палван
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1942 йил ҳалок бўлган.

Есеманов Палван. 1922 йил туғилган. 20.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есеманов Усен
1916 йил туғилган. 31.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Есемуратов Бегимурат
1914 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есемуратов Бекмурат
1913 йил туғилган. 13.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Есемуратов Бисен
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есемуратов Каипан
1912 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 20.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Есемуратов Кайнан
Оддий аскар.

Есемуратов Кайпан
1912 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 20.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Есемуратов Кудайберген
1923 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Есемуратов Қудайбернен
1923 йил туғилган. Сержант.

Есемуратов Мамбетнияз
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есемуратов Машек
1916 йил туғилган. 16.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Есемуратов Турдымурат
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 14.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Есенбаев Базарбай
1921 йил туғилган. 04.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.03.1943 йил Орловда ҳалок бўлган.

Есенбаев Базарбай
1924 йил туғилган. 04.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есенбаев Бекберген
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.01.1944 йил ҳалок бўлган.

Есенбаев Даулет
1916 йил туғилган. 14.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Есенбаев Даулетбай
1916 йил туғилган. 11.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. 09.1941 йил ҳалок бўлган.

Есенбаев Даулетбай
1916 йил туғилган. 11.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Есенбаев Даулетбай
1916 йил туғилган. 14.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Есенбаев Жийенбай
1921 йил туғилган. 09.1942 йил ҳалок бўлган.

Есенбаев Кзылбай
1917 йил туғилган. 13.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Есенбаев Кызылбай
1917 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есенбаев Сарсенбай
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есенбеков Джаксым
1916 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есенбеков Есенбай
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есенбетов Турдыгали
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есенбоев Кзылбай
1917 йил туғилган. 13.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Есенгулов Сабур
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Есенов Азат
1922 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 13.07.1944 йил Псковда ҳалок бўлган.

Есенов Колжеке
1910 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Есенов Кошеке
1910 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.01.1944 йил ҳалок бўлган.

Есенов Наил
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есенов Таджимурат
1922 йил туғилган. 19.09.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Есенов Утаджимурат
1922 йил туғилган. 13.09.1939 йил ҳарбий хизматга юборилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Есенов Хамидулла
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Есенов Хамудулла
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Есенов Хожабай. 1924 йил туғилган. 20.03.1943 йил Ростов туғилган.

Есепов Аркадий
1904 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.1942 йил туғилган.

Есеркепов Закрап
1922 йил туғилган. 05.10.1944 йил Эстонияда ҳалок бўлган.

Есетбаев Жумагдал
1914 йил туғилган. 07.12.1942 йил Смоленскда ҳалок бўлган.

Есетов Абат
1916 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есетов Абат
1919 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 25.01.1943 йил Калининда ҳалок бўлган.

Есетов Алимурат
1903 йил туғилган. 11.1942 йил ҳалок бўлган.

Есетов Джанназар
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есетов Джанназар
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарабар этилган. Оддий аскар.

Есетов Жанназар
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 02.03.1944 йил Калининда ҳалок бўлган.

Есетов Жанназар
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.03.1944 йил ҳалок бўлган.

Есетов Исак
1919 йил туғилган. 09.09.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Есетуп Женозар
1908 йил туғилган. Оддий аскар.

Есжанов Алламурат
1914 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есжанов Жаксыбай 1924 йил туғилган. 24.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Есжанов Жаксымурат
1916 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Есжанов Жаксымурат
1916 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Есжанов Кыпшакбай
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Есжолов Тилеу
1920 йил туғилган. 01.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Есимбетов Атамурат
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Есимбетов Атамурат
1920 йил туғилган. 11.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Есимбетов Бакберген
1916 йил туғилган. 03.01.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Есимбетов Бегмурат
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есимбетов Бекберген
1916 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есимбетов Бекмурат
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Есимбетов Бектурат
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарабар этилган. Оддий аскар.

Есимбетов Джаулбай
1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Есимбетов Джолдасбай
1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есимбетов Жалий
Оддий аскар.

Есимбетов Каллибек
1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Есимбетов Костян
12.08.1943 йил Белгородда ҳалок бўлган.

Есимбетов Маулен
1919 йил туғилган. 23.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Есимбетов Маулен
1919 йил туғилган. 18.04.1941 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Есимбетов Нсанбай
1921 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Эфрейтор.

Есимбетов Нсанбай
1921 йил туғилган. Оддий аскар.

Есимбетов Омар
1920 йил туғилган.

Есимбетов Орынбай
1917 йил туғилган. 02.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Есимбетов Реим
1913 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Есимбетов Сагамбай
1917 йил туғилган. Оддий аскар.

Есимбетов Сагамбай
1917 йил туғилган. Оддий аскар.

Есимбетов Тулбай. 1925 йил туғилган. 17.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Есимбетов Турганбай
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есимбетов Шарапат
01.05.1919 йил туғилган.

Есимбетов Шыныгул
1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Есимбетовйалым
1911 йил туғилган. 26.04.1945 йил ҳалок бўлган.

Есимов Джубек
1916 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есимов Нияз
1916 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есинбетов Аралбай
1922 йил туғилган. 18.02.1943 йил Ленинградда ҳалок бўлган.

Ескалийев Кабыл
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ескеев Абдикадир
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ескендеров Абдигаппар
1920 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Еслемеков Жолдас
1917 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1942 йил ҳалок бўлган.

Еслемеков Жолдас
1917 йил туғилган. 09.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 01.1942 йил ҳалок бўлган.

Еслетесов Жопдас
1917 йил туғилган. 06.08.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Есмагамбетов Нышанбай. 1924 йил туғилган. 18.08.1943 йил Харьковда ҳалок бўлган.

Есманов Конакбай. 1915 йил туғилган. 29.01.1943 йил Ростовда ҳалок бўлган.

Есмуратов Абыла
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Есмуратов Кайпан
1912 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есмуратов Хожамурат
1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есмурзаев Канала
1914 йил туғилган. 20.09.1936 йил ҳарбий хизматга юборилган. Оддий аскар.

Есмурзаев Тухтамурат
08.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Есмурзаев Шраз
1925 йил туғилган. 15.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есназаров Айман
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есназаров Байназар
1919 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есназаров Банназ
1907 йил туғилган. Оддий аскар.

Есназаров Бекбаул
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есназаров Бекбаули
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Есназаров Емберген
1917 йил туғилган. Оддий аскар.

Есназаров Каип
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есназаров Каназар
1919 йил туғилган. 09.1939 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Есназаров Косназар
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Есназаров Кусназар
1919 йил туғилган. 09.1939 йил урушга сафарбар этилган.

Есназаров Пазылбек
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есназаров Реипназар
1923 йил туғилган. 16.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 07.1943 йил ҳалок бўлган.

Есназаров Рейпназар
1923 йил туғилган. 16.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 07.1943 йил ҳалок бўлган.

Есназаров Сарибай
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есназаров Суиеке
1920 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есназаров Суйке
1920 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Есназаров Сумеке
1920 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Есназаров Сутеке
1920 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есназаров Узак
1916 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есназаров Уразмбет. 1924 йил туғилган. 18.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Есназаров Уразумбет
1924 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Есназаров Уразумбет
1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Есназаров Уразымбет
1924 йил туғилган. 18.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есназаров Хосбаулы
1918 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есов Хайлулла
1904 йил туғилган.

Еспанов Авезбай
1925 йил туғилган. 27.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Еспанов Авезбай
1925 йил туғилган. 27.03.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Еспанов Аманбай
1920 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еспанов Ауезбай
1925 йил туғилган. 27.03.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1942 йил ҳалок бўлган.

Еспанов Ауезбай. 1925 йил туғилган. 27.03.1941 йил урушга сафарбар этилган. 03.1942 йил ҳалок бўлган.

Есперченов Хайтназар
1900 йил туғилган.

Ессараев Тлеген
1907 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ессаров Тилеген
1907 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 24.06.1944 йил Витебскда ҳалок бўлган.

Естилеуов Сагым
1919 йил туғилган. 01.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Естилеуов Сейитмагамбет
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Ефимов Анатолий Афанасьевич. 1915 йил туғилган. 10.1943 йилда ҳалок бўлган.

Ефремов Савелий Маркович
1921 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга юборилган. 11.1941 йил ҳалок бўлган.

Ешанов Абип
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 09.1942 йил ҳалок бўлган.

Ешанов Алланияз
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешанов Аманияз
1920 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ешанов Амет
12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ешанов Ельмурат. 1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ешанов Есназар
1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 26.10.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешанов Жуманазар
1922 йил туғилган. Оддий аскар.

Ешанов Отарбай
1899 йил туғилган.

Ешбаев Муса
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешбаев Торебай
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешекеев Абад
1920 йил туғилган.

Ешекеев Дошеке
1916 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешембетов Абдурахим
1915 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешжанов Абиб
1920 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешжанов Султамурат
1919 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарабар этилган.

Ешжанов Урал
1917 йил туғилган. 06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ешимбетов Абдулла
1912 йил туғилган. 05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 23.07.1943 йил Орловда ҳалок бўлган.

Ешимбетов Абдулла
1912 йил туғилган. 02.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Абдулла
1912 йил туғилган. 02.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 23.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешимбетов Баймурат
1915 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ешимбетов Баймурат. 1915 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Балтабаи
1921 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Бекмурат
1915 йил туғилган. 12.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Ешмурат
1919 йил туғилган. 22.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ешимбетов Жумабай
07.1944 йил ҳалок бўлган.

Ешимбетов Калила
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Қозоқ
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Нарбай
1921 йил туғилган. 09.1943 йил урушга сафарабар этилган.

Ешимбетов Пайзулла
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Пайзулла
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Рейимбай
1921 йил туғилган.

Ешимбетов Тажимурат
1919 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Тажимурат
1919 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ешимбетов Турдыбай. 1924 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Файзулла
1913 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 07.08.1943 йил туғилган.

Ешимбетов Шукирлла
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.10.1944 йил Литвада ҳалок бўлган.

Ешимбетов Шукирлла
1917 йил туғилган.

Ешимбетов Юсуп
1919 йил туғилган. 11.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 06.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешимов Кудияр
1912 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 01.03.1944 йил Калининда ҳалок бўлган.

Ешматов Кууанбай
1903 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешматов Эгам. 1922 йил туғилган. Оддий аскар.

Ешмуратов Атамбай
1914 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешмуратов Беглай
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешмуратов Жалгас Ешмуратович. 1918 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Ешмуратов Жуманияз
1914 йил туғилган. 07.1941 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Калыбай
1908 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешмуратов Каримулла
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешмуратов Карямулла
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.1944 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Мамбет
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешмуратов Отебай 1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Пирнияз
1914 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Пирнияз
1914 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Прнияз
1914 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешмуратов Прнияз
1914 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарабар этилган. Оддий аскар.

Ешмуратов Раим
1923 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ешмуратов Реим
1923 йил туғилган. 12.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ешмуратов Реим
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Ешмуратов Рейм
1923 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ешмуратов Саат
1911 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 09.07.1942 йил Воронежда ҳалок бўлган.

Ешмуратов Сапарбай
27.07.1944 йил Латвияда ҳалок бўлган.

Ешмуратов Тажим
1916 йил туғилган. 02.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Ташмурат
1910 йил туғилган. 02.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешмуртатов Атабай
1914 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешниязов Ашит
1921 йил туғилган. 09.1944 йил ҳалок бўлган.

Ешниязов Емберген
1924 йил туғилган. Оддий аскар.

Ешниязов Емберген
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешниязов Емберген. 1924 йил туғилган. 14.10.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ешниязов Кудайберген
1907 йил туғилган. 02.1942 йил урушга сафарбар этилган. 1943 йил ҳалок бўлган.

Ешниязов Кыдырбай
02.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешниязов Насиратдин
1919 йил туғилган. 08.1941 йил ҳалок бўлган.

Ешниязов Насиратдин
1921 йил туғилган. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Ешниязов Насиратдин
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Ешниязов Насратдин
1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга юборилган.

Ешниязов Насретдин
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ешниязов Сапарнияз
1912 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешниязов Тенизбай
1923 йил туғилган. 16.04.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешниязов Толыбай
1922 йил туғилган. 10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешниязов Торемурат
1920 йил туғилган. 08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешниязов Турымбет
1918 йил туғилган. 17.06.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ешниязов Юсуп
1914 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешпанов Елеу
1920 йил туғилган.

Ешпанов Толыбаи
1924 йил туғилган. 03.10.1942 йил урушга сафарабар этилган.

Ешчанов Аманияз
1920 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешчанов Есназар
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ещанов Абдымурат
1903 йил туғилган. Ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ещанов Абиб
1920 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ещанов Алланияз
1921 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.1942 йил ҳалок бўлган.

Ещанов Бодан
1916 йил туғилган. 03.12.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ещанов Джаксыбай
1924 йил туғилган. 24.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

ещанов Джаксымурат
1916 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ещанов Джуманазар
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ещанов Елмурат
1924 йил туғилган. 18.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ещанов Есназар
1916 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 20.04.1945 йил Германияда ҳалок бўлган.

Ещанов Жуманазар
1919 йил туғилган. 24.12.1942 йил Сталинградда ҳалок бўлган.

Ещанов Жуманияз
1907 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 25.05.1942 йил Харьковда ҳалок бўлган.

Ещанов Жуманияз. 1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ещанов Мамбет Керима
1912 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ещанов Маткерим
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 16.15.1945 йил Штудгардда ҳалок бўлган.

Ещанов Менлибай
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.05.1943 йил Калининда ҳалок бўлган.

Ещанов Разат
1922 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ещанов Разатдин
1922 йил туғилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Ещанов Разият
1922 йил туғилган. 11.11.1942 йил ҳалок бўлган.

Ещанов Султамурат. 1915 йил туғилган.

Ещанов Уразбай
1923 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ещанов Урал

Ещанов Утамбет
1914 йил туғилган. 17.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ещежанов Ждуманияз
1907 йил туғилган. Оддий аскар.

Ещиммов Кудияр
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.03.1944 йил Псковда ҳалок бўлган.

Ещниязов Насырахым
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.10.1944 йил ҳалок бўлган.