Quva tumani

There are currently 34 familiya in this directory beginning with the letter Ч.
Ч

Чавкин Яхия
1919 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чайковский А
1902 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чалбаев Абдуссатор
1913 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чалбаев Рузибой
1905 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чалов Иван
1924 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чалябаев Артик
1921 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чанышев Хамид
1903 йилда туғилган, 04.1942 йилда урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Чариков Карим
1925 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чарияов Олек
1924 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Часовсив Европил
1906 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Часовцин Ефим
1906 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чевкин Исак Х
1914 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чекмарев АК И
1895 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чекмариев Барис
1923 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Червев Ваклерий А
1921 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Червев Валерий А
1896 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Черелиев К
1902 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Черияйев В Ю
1923 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Черков Нтколай Сергеевич
1913 йилда туғилган, 08.1941 йилда урушга сафарбар этилган. катта сержант

Чермазов А
1923 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чернабров Гиоргий
1909 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чернаев Ахмат
1910 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чернамазов Н а
1898 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Черноа Н С
1921 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чикитзов С
1914 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чиляев Нурмат
1914 йилда туғилган, 10.12.1943 йилда урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Чипуртов Григорий
1919 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чичнов Никита Ч
1910 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чкалов Машраб
1914 йилда туғилган, Оддий аскар

Чон Тен
1912 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чориев Карим
1920 йилда туғилган, Оддий аскар

Чу Чи Ки
1895 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чудовский П И
1924 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Чулнанов Карабай
1894 йилда туғилган, 09.07.1942 йилда урушга сафарбар этилган.