Quva tumani

There are currently 544 familiya in this directory beginning with the letter К.
К

К. Тиша
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…. Джабир
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…….Наим
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…….Х
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К……Зригарин.
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К……И….
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К……Иркатой
1896 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К……Карабай
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К……Лейба Ш….
1900 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К……Ташкентбай
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…..Абдусаттор
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…..Адилжан
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…..Бекмурза
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…..Д.
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…..Ерахмил
1900 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…..Кабул
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…..Карабой
1897 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…..Карим
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…..Мамаджан
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…..Мамашариф
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…..Михаил.Ад
1920 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…..Павел
1907 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…..Таджали
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…..Ташмат
1922 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…..Холмат
1893 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К….Абдураззок
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К….Василий А
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К…Марк
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К.Игнати
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

К.Тешабой
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кабилов Юлдаш
1897 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кабиров Джамол
1918 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кабриц Меер М
1919 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кабулов Гапур
1893 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кабулов Таджибай
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кабулов Хакимджан
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кабылов Даврон
1908 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кабылов Ергаш
1903 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кабылов Кулдаш
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кабылов Мирзакасым
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кавалёв Андрей Л
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадберов Маматкул
1899 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадиров Абдугапар
1922 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадиров Дехканбай
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыргулов Толгат
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадырматов Ирмат
1908 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Абдуллажон
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Абдурасул
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Абдурашид
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Абдурашит
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Айип
1898 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Акбар
1920 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Амал
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Ахунжон
1894 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Буры
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Газы
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Гапырджан
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Д….
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Дададжан
1908 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Джура
1900 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Заитдин
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Ибрагим
1919 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Карабай
1906 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров М…
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Мадамин
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Мамадали
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Маматкул
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Мамашакар
1892 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Ражабали
1899 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Расул
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Рустам
1921 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Сабиржан
1921 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Садык
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Садык
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Сайдулла
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Саттар
1921 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Сыдык
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Тахтасын
1918 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Ташпулат
1892 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Турдали
1918 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Турдали
1918 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Турсун
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Турсунбай
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Узакджан
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Урумбой
1906 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Усман
1907 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Хаит
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Худайберди
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Хусанбай
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Шакир
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Юлдашали
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадыров Якуб
1897 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков А…
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Абдухолик
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Акрам
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Базарбай
1920 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков В.
1907 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Мамадали
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Мамадали
1906 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Мамадали
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Н
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Петр.ИВ
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Полвон
1894 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Расул
1915 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Сатывалди
1919 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Таджибай
1893 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Тойчи
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Турсунбай
1893 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Хайтубай
1894 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казаков Ширабудин
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казанский Михаил С
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казарцев Михаил А
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казиров Гефур
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казлов Георгий
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казрцев Михаил Ал
. 1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Казыбаев Ширали
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каидрашев М.П
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каимов Хасан
1895 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каимов Ширали
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каландаров Назырали
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каланов Мумин
1895 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Калевипов Исмаил
1897 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Калилин Андрей И
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Калимов Гафур
1895 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Калиниченко Г.М
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Калишин Борис
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каломесц Дмитрий
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каломов Карим
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Калонов Хусанбой
1897 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Калтул Симой Ш….
1901 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камагин В.Г
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камалов Абдужабар
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камалов Абдулла
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камалов Акбарджан
1897 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камалов Джамолдин
1897 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камалов Мамаджан
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камалов Мунаваржон
1908 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камалов Усман
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камбаров Иркинали
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камбаров Исак
1917 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камбаров Кадыр
1915 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камбаров Рахмон
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камбаров Саиджан
1917 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камбаров Узакжан
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камелбаев Абдуаким
1896 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камилов Дамил
1920 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камилов Нурмат
1922 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камилов Ходжамат
1908 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камолов Базарбай
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камолов Камол
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камолов Марип
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камолов Хашим
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камылов Сабир
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камылов Сайтидин
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кан Николай Александрович
1906 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Канистантиновский
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Абдуназар
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Абдурахман
1903 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Абдурахмон
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Акбар Али
1902 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Алимжан
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Бары
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Гапур
1895 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Ишанбай
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Кадыржан
1908 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Карим
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Мамажан
1893 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Мамаюсуп
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Немат
1921 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Салиджан
1902 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Сулитан
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Султон
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Таджимат
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Тишабой
1907 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Турсунали
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Тухтабай
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Усман
1915 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Халмирза
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Хамрали
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Хасан
1917 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Ходжимат
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Холмирза
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Худойназар
1919 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Хусан
1915 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Шакир
1894 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Юсуп
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Якубджан
1917 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабуллаев Юлдаш
1919 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карамирзаев Мамадали
1892 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карбазерав Иван
1908 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кардиев Пулат
1920 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каретин Федор Михаил
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карешин Федормия
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Абдукадыр
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Абдукаххар
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Абдуманнон
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Абдусаттар
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Абиджан
1915 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Азим
1896 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Арапбай
1903 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Атаджан
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Ахрор
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Базар
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Дехканбай
1901 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Дехканбай
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Джура
1903 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Джурабай
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Исманали
1900 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Исхак
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Кабул
1917 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Кабул
1917 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Камол
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Кишамбай
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Козакбой
1923 йилда туғилган, 06.06.1942 йилда урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Каримов Комилжон
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Курбан
1895 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Максут
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Мамаджон
1917 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Махкам
1919 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Мирзакарим
1893 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Муйдин
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Наим
1922 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Нишон
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Раимджан
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Розмат
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Сайдулла
1919 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Самин
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Сулайдин
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Сулайман
1906 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Таджимат
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Ташпулат
1894 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Тилляволди
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Туйчибай
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Тургунбай
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Ураим
1917 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Усан
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Хаким
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Хакимджан
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Хамид
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Хамрали
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Хасан
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Хасан
1921 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Хашмиджан
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Худойберды
1902 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Ширмат
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Юсуп
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Яков
1901 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Якубджан
1907 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримумин Сагдулла
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кариякубов Хамиджан
1897 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карнеев С.Е
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каробков Петр М
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каролев Василий М
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карцев Ф.Л
1903 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карымов Исаметдин
1922 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карымов Мадраим
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касимов Акбар
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касимов Иргашбай
1906 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касимов Хошим
1903 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касимов Юлдаш
1893 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касулин Михаил
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Абдужаббор
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Абдукарим
1900 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Абдулла
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Абдумалик
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Абдураим
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Абдусаттор
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Азим
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Ак-юл
1894 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Алимджан
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Алимджан
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Анарбай
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Буре
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Гулям
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Джуман
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Джура
1920 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Джурабай
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Зикир
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Кабыл
1896 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Карим
1915 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Каюм
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Махкамбой
1901 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Мумин
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Мумин
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Мундузвай
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Пазыл
1907 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Р
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Сабир
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Сатувалди
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Сыдык
1894 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Тилляволди
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Турсунбай
1892 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Уранбай
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Хашим
1896 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Хашим
1920 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касымов Холмат
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Касырев Петр.Н
1906 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каттабеков Мамур
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каттабеков Мамуржон
1915 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кахаров Негмат
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кахаров Тошбулат
1903 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кахаров Урумбай
1919 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кахаров Юсупджан
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кахаров Юсупджан
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каххаров Масаид
1908 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Качурин Ахат Як.
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кашенев Георгий
1915 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кашимов Рузибай
1896 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каширин Мих.М
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кашков Тешабой
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каюмов Абдужалил
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каюмов Абдурахим
1917 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каюмов Аминджан
1892 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каюмов Исмаил
1896 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каюмов Каримджан
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каюмов Насыр
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каягман Яков Хаймов
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Квашный И….Адр
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Келдиргаев Боймат
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кельдыев Б.
1920 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кельдыев Большевик
1920 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кеменмахер Абрамазил Брел
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кенджабаев Иркабай
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кенджабоев Бабарахмон
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кенджабоев Кадыр
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кенджаев Алимдль
1921 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кенджаев Кадыр
1908 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кенжаев Ахмаджон
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кенжаев Ибрагим
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кенжаев Кучкар
1892 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кенжаев Холмат
1895 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кенжаев Юсуп
1908 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кийсиров Назырбай
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Киличев Матхалил
1895 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Ким Г….Ней
1922 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Ким Иван Степанович
1918 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Ким Кван Сип
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Ким Николай Васильевич
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Ким Уначи
1894 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Ким Чан Чин
1899 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Ким Чен -ОК
1900 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Ким Ян Су
1907 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Ким.Г…..Н…
1918 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кимбуры С.Х
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кимсаев Юлдаш
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кимсянов Усанбой
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кимьянов Алим
1918 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кинджаев Рузиали
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кинджаев Турдыали
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кинджаев Юнус
1922 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кинжабаев Хамдамбай
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кинздрунер С…. Менд
1915 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Киокольцокв Федор Степанович
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Киргизбаев Дехканбай
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Киргизбаев Нишанбай
1895 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Киргизбаев Равшат
1920 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Киргизбаев Улабал
1895 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Киргизов Ахматжон
1915 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Киргизов Гарип
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Киргизов Джиян
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Киргизов Сабиржан
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Киркбаев Киргизбай
1893 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Киселев Иосиф А
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Киселевич И.Ш
1898 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кисечевич Ш….И….
1922 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кичер Мая Аронов
1894 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кияшенко М.М
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Клейманов И.В
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Клин Михаил Никитович
1915 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кличешков Николай
1926 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Клишин Искатин Н
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Клягман Чейних Хаимов
1903 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кнотс Давид Лейбович
1920 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Коблов Василий П
1901 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Коваленко А.И
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Коваленко П.И
1906 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Козак Иосиф. М
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Козлов А.Д
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Козлов Григорий Вас.
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Колдаров Абдурахим
1907 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Колдашев Бута
1893 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Комалов Борий К
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Комалов Дишон
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Комилов Тешабай
1899 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Комилов Тоштемир
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Комонов Шакир
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кондаров Усман
1895 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кондратов В.И
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Корабоев Абдуаохид
1903 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кортунов М…
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Корыев Мадамин
1925 йилда туғилган, 06.1942 йилда урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Коряктаев Мирзадасан
1894 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Косимов Исак
1902 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Косимов Сабир
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Косимов Халимжон
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Костовский Ефим
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Костоковский Ефим М…
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Котляр Хаим Янкель
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кочаров Сатибалди
1915 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кочкаров Иргаш
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кочубай С.Ф
1915 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кочубей С.Ф
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кравник Шуия А
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Крайнов Андрей Петр.
1892 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Крайнов Андрей Ф
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Крайпов Николай
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Крапошин К.А
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кратнов Андрей Ф
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Краюпеев Иван И
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кривенко Г.Е
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кривицкий Айзик И
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Крылов Николай
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Крытаев Григорий П
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кубащев Вас.Федор
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кубащев Иван Федор.
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Куваев Михаил Георгиевич
1895 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Куватбеков Хады
1900 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Куватов Ибрагим
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кудинский Иосиф
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кудлай Федор
1897 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузаев Мукум
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузибаев Камил
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузибоев Ш
1915 йилда туғилган, 07.03.1942 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузиев Абид
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузиев Холмирза
1892 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузирбеков Муратбек
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузишев Алексей Владим.
1926 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузнецов Дмитрий
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузнецов Едор Арх
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузыбаев Исак
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузыбаев Камилджан
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузыбаев Мамаджан
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузыбаев Мамаджан
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузыев Акрам
1907 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кукибаев Арифбай
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кукиев Сабир
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кукиев Турсин
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кулдашев А.
1917 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кулдашев Али
1903 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кулдашев Иамберди
1907 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кулдашев Исмаил
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кулдашев Казак
1922 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кулдашев Сирожиддин
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кулдашев Ташкент
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кулдашев Тулаволди
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кулдашев Холмат
1894 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кулдашев Юлдаш
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кулдошов Очилди
1917 йилда туғилган, 25.12.1939 йилда ҳарбий хизматга чақирилган урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Кулида Леонид
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кулиев Турдыали
1919 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Култаев Атажан
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Культурдиев Турабай
1895 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кунутдинов Пазыл
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Купаев Михаил
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбангалиев Иблет Ш
1919 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Абдулла
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Абдуллажон
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Абдуллахат
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Абдурахмон
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Амак
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Аскар
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Ахмад
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Ахмадали
1897 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Ахмет
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Батир
1895 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Дехканбай
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Джурабай
1908 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Джуратали
1900 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Еркабой
1921 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Закир
1893 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Имин
1908 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Иргаш
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Иргаш
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Иргаш
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Исмаил
1917 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Исроил
1922 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Кабулджан
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Камил
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Камилджан
1907 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Каримджан
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Касым
1907 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Кенжа
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Кундуз
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Кундус
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Кучкар
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Кучкар
1925 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Мамарасул
1907 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Мамасадык
1906 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Маматисак
1896 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Мансур
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Махкам
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Муратали
1902 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Муса
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Парпи
1911 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Патта
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Раим
1895 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов С.
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов С….
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Сабир
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Сабир
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Сафарали
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Сафарали
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Тешабой
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Тохтасин
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Тулан
1907 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Тургун
1917 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Тургунбай
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Фазылджан
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Халмат
1903 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Хамза
1897 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Хамид
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Хожиакбар
1893 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Ш
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Юлдаш
1913 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Юсуп
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбатов Иван Мих..
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбонов Ахмадали
1910 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кутин Ефим Андреев
1896 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кутин Ефим Андреев
1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кутьков Иван
1903 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кучиев Мамат
1915 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кучимов Галдерды
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кучканов Кузыбай
1903 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кучкаров Абдусаттор
1909 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кучкаров Ишанкул
1907 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кучкаров Кахар
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кучкаров Кенджа
1903 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кучкаров Мамадали
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кучкаров Собирджан
1903 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кучкаров Худойберди
1905 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кучкулов Бурыбай
1893 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кушаев Р.
1900 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кушаков Махмуд
1897 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кушмаков Вали
1916 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кушмаков Гапыр
1921 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кушмаков Хайдар
1897 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кушматов Абдураззок
1924 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кушматов Иргаш
1915 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кушматов Кучкар
1912 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кушматов Самайдин
1904 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кушматов Халдар
1926 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кцурбанов Умарали
1914 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кырсюк Алексей Еф.
1923 йилда туғилган, 1941.1945 йилда урушга сафарбар этилган.