Chilonzor tumani

There are currently 1387 familiya in this directory beginning with the letter К.
К

Каасымов Ильяс Гиляжиевич
1914 йил туғилган.

Кабаков Дитрий Васильевич
1919 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Катта лейтенант.

Кабалова Вера Григорьевна
1919 йил туғилган.

Кабанов Дмитрий Васильевич
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Катта лейтенант.

Кабанов Сергей Кузмич
1909 йил туғилган.

Кабанова Вера Григорьевич
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган.

Кабанова Вера Григорьевна
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган. Оддий аскар.

Кабанова Вера Григорьевна
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган. Оддий аскар.

Кабанова Вера Григорьевна
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган.

Кабачук Ефросинья исаевна
1918 йил туғилган. Ефрейтор.

Кабиров Рафкат Ф
1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Кабиров Рафкат Файзирахманович
1918 йил туғилган.

Кабиров Рафкат Файзирахманович
1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Старшина.

Кабиров Рифкат Файзирахманович
1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Старшина.

Кабулов Васил кабулович
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Лейтенант.

Кавалёв Константин Никитич
1913 йил туғилган.

Каваленко Валерян В
1908 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 65 алоҳида полкига юборилган.

Кавтанюк Захар Григорьевич
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 793 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кавтанюк Захар Григорьевич
1921 йил туғилган. 793 ўқчи полкига юборилган.

Кавтанюк Захар Григорьевич
1921 йил туғилган.

Кагамликов Николай Константинович
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 200 ўқчи дивизияси 73 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Каган Дмитрий Сергеевич
1926 йил туғилган.

Каган Наталья Михайловна
1922 йил туғилган.

Каганов Дмитрий Сергеевич
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Кагитанова Антонина Степановна
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Кагитонова Антонина Семенановна
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Каджанамян Гокон Говесенович
1916 йил туғилган.

Кадыков Степан Андреевич
1922 йил туғилган.

Кадыров Адыл
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 50 ўқчи дивизияси 2 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кадыров Алексей Федорович
1924 йил туғилган.

Кадыров Вахаб
1908 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган. Оддий аскар.

Кадыров Вахаб
1908 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган.

Кадыров Вахоб
1908 йил туғилган.

Кадыров Мудхат Кадырович
1917 йил туғилган.

Кадыров Мустафа Хусаинович
1910 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 213 ўқчи дивизияси 702 ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Кадыров Мустафа Хусаинович
1910 йил туғилган.

Кадыров Мустафа Хусаинович
1910 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 702 ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Кадыров Шавкат Гафурджанович
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Кичик сержант.

Кадырова (Корбут) Любовь Семеновна
1928 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Кадырова Любовь Семёновна
1928 йил туғилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Кадырова Любовь Семёновна
1928 йил туғилган.

Кадырова Любовь Семеновна
1928 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Лейтенант.

Кадырова Любовь Семеновна
1928 йил туғилган.

Кажанов Александр Сидорович
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 279 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Кажихин Валерий Алексеевич
1902 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 262 ўқчи дивизияси 945 ўқчи полкига юборилган. Катта лейтенант.

Кажихин Валерий Алексеевич
1902 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 945 ўқчи полкига юборилган. Катта лейтенант.

Кажихин Валерий Алексеевич
1902 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Катта лейтенант.

Казадаев Владимир Георгиевич
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 103 танк бригадасига юборилган. Сержант.

Казадаев Иван Сергеевич
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Казадаев Иван Сергеевич
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Казадаев Тимофей Александрович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 340 ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Казадеев Иван Сергеевич
1914 йил туғилган.

Казакевич ПЁТР Андреевич
1921 йил туғилган.

Казакевич Петр Андреевич
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Казаков Владимир Лаврентьевич
Полковник.

Казаков Николай Петрович
1918 йил туғилган.

Казаков Пётр Тимофеевич
1915 йил туғилган.

Казаков Петр Тимофеевич
1915 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 648 ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Казаков Пётр Тимофеевич
1915 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 648 ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Казаков Петр Тимофеевич
1915 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 200 ўқчи дивизияси 648 ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Казаков Сергей иванович
1914 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Фронт ортига юборилган. Катта лейтенант.

Казаков Фёдор Никифорович
1909 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 17 артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Казаков Федор Никифорович
1909 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Казаков Федор Никифорович
1909 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Казаков Федор Никофорович
1909 йил туғилган.

Казанкин Иван Георгиевич
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Кичик сержант.

Казанкин Иван Георгиевич
1920 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. 55 Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинлари полкига юборилган. Кичик сержант.

Казанков Алексей Фомич
1913 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта лейтенант.

Казанков Алексей Фомич
1913 йил туғилган.

Казанков Алексей Фомич
1913 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Казанков Прокопий Иванович
1913 йил туғилган.

Казанков Прокофий Иванович
1913 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Казанков Прокофий Иванович
1913 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Казанков Прокофий Иванович
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Казанков Прокофия Иванович
1913 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Казанцев Андрей Яковлевич
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Кичик сержант.

Казанцев Николай Михаилович
1910 йил туғилган.

Казанцев Николай Михайлович
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1248 алоҳида полкига юборилган.

Казанцев Николай Михайлович
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 128 алоҳида полкига юборилган. Оддий аскар.

Казанцев Николай Михайлович
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1248 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Казанцев Петр Константинович
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Казанцев Федор Антонович
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 213 танкчилар бригадасига юборилган. Сержант.

Казанцев Фёдор Антонович
1925 йил туғилган.

Казанцев Федор Антонович
1925 йил туғилган. Сержант.

Казанченко Александр Васильевич
1926 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Каземиров Николай Дмитриевич
1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Казиев Х.Х
1924 йил туғилган.

Казиев Хаким Яхиелович
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 464 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Казиев Шауль Аврехович
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 1170 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Казиев Шауль Аврехович
1912 йил туғилган. Артиллерия полкига юборилган.

Казиев Шауль Аврехович
1912 йил туғилган.

Казиев Шауль Аврехович
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Казявкина Тамара Васильевна
1923 йил туғилган.

Каипов Закид Тухтарович
1907 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Каипов Салимжан Хусаинович
1926 йил туғилган.

Каипов Салимжан Хусаинович
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кайко Ханан Одиевич
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Оддий аскар.

Кайков Александр Федорович
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Кайков Ханан Ядидеевич
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Оддий аскар.

Кайков Ханан Ядиеевич
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Оддий аскар.

Калаев Николай Петрович
1926 йил туғилган.

Калайджьян Ардавазт Мигранович
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 89 ўқчи дивизияси 531 артиллерия полкига юборилган. Полковник.

Калайджьян Ардавазт Мигранович
1923 йил туғилган.

Калайджьян Ардовозат Мигранович
1923 йил туғилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Каланеникова Анна Андреевна
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калантаров Давид Рафаэлович
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Катта лейтенант.

Калантаров Давид Рафаэлович
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Калантаров Лев Исакович
1931 йил туғилган.

Калантиров Гавриэль Куинович
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 139 артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Калачёв Георгий Антонович
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Украина фронтига юборилган. Старшина.

Калачев Георгий Антонович
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 231 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Калачев Георгий Антонович
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Калачиков Михаил Иванович
1919 йил туғилган.

Калачиков Михаил Иванович
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 46 ўқчи дивизияси 340 ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Калачиков Михаил Иванович
1919 йил туғилган. Кўчма госпиталга юборилган. Оддий аскар.

Калачиков Михаил Иванович
1925 йил туғилган.

Калашников Александр М.
1924 йил туғилган.

Калашников Александр Мих.
1924 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 22 Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати чегара қўшинлари отрядига юборилган. Ефрейтор.

Калашников Александр Михайлович
1924 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Оддий аскар.

Калашников Александр Михайлович
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Ефрейтор.

Калашников Александр Михайлович
1924 йил туғилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган.

Калашников Гаоргий Николаевич
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 458 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Калашников Георгий Николаевич
1910 йил туғилган.

Калашников Георгий Николаевич
1910 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Фронт ортига юборилган. Кичик сержант.

Калашников Георгий Николаевич
1910 йил туғилган. 458 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Калашников Даниел М
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Украина фронтига юборилган.

Калашников Даниил Михеевич
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Украина фронтига юборилган. Старшина.

Калашников Иван Сергеевич
1923 йил туғилган.

Калашников Иван Сергеевич
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 300 ўқчи дивизияси 1053 ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Калашников Иван Сергеевич
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1053 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Калашников Николай Михеевич
1919 йил туғилган.

Калашникова Анна Андреевна
1917 йил туғилган.

Калганов Алексей Раманович
1905 йил туғилган.

Калганов Алексей Романович
1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 123 алоҳида ўқчи бригадасига юборилган. Оддий аскар.

Калерин Арон Исаакович
1919 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Калесникова Анна Адреевна
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Калесникова Анна Андреевна
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Калика Фишель Лейбович ( Кулик Филипп Львович)
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Лейтенант.

Калименко Владимир Федотович
1920 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Калинечев Александр Дмитриевич
1919 йил туғилган.

Калинин Сергей Георгиевич
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Калинин Сергей Георгиевич
1924 йил туғилган.

Калинин Сергей Георгиевич
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган. Сержант.

Калинин Сергей Георгиевич
1924 йил туғилган. Сержант.

Калинин Я.
1923 йил туғилган.

Калиничев Александр Дмитриевич
1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. 16 артиллерия полкига юборилган.

Калинович (Борисова) Клавдия Степановна
1922 йил туғилган. Тинч океани флотига юборилган.

Калинский Яков Никитович
1909 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 275 ўқчи дивизияси 982 ўқчи полкига юборилган. Майор.

Калицун Лаврентий Кириллович
1920 йил туғилган. Полковник.

Калицун Лаврентий Кириллович
1920 йил туғилган.

Калповский Дмитрий Иванович
1915 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 235 заҳира ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Калупаев Николай Иванович
27.03.1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кальницкий Александр Филиппович
1911 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта лейтенант.

Калюжный Владимир Александрович
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 123 артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Калюжный Владимир Александрович
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Калюжный Владимир Александрович
1916 йил туғилган.

Калюжный Владимир Александрович
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Калягина Анастасия Фёдоровна
1917 йил туғилган.

Калякин Александ Иванович
1909 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 222 ўқчи полкига юборилган. Ефрейтор.

Калялин Иван Федорович
1908 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Калямин Иван Александрович
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 347 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Калясникова Анна Андреевна
1917 йил туғилган.

Каляшна Анастасия Федоровна
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Камаев Генадий Спиридонович
1916 йил туғилган.

Камалов Анатолий
27.03.1905 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Камалов Наким Ямалиевич
1924 йил туғилган.

Камалов Накин Ямалиевич
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Камалов Накип Я
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Камалов Накип Ямалиевич
1924 йил туғилган.

Камалов Накип Ямалиевич
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 68 ўқчи полкига юборилган.

Камалов Шахаб
1914 йил туғилган.

Камалов Шахаб
1914 йил туғилган. 1142 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Камалов Шахоб
1914 йил туғилган. 1142 ўқчи полкига юборилган.

Камелин Сергей Тимофеевич
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 269 миномёт полкига юборилган. Сержант.

Камелин Сергей Тимофеевич
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Камелин Сергей ТИМОФЕЕВИЧ
1924 йил туғилган.

Камелин Сергей Тимофеевич
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Кичик сержант.

Каменецкий Ефим Матвеевич
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Старшина.

Каменко Константин Августович
1918 йил туғилган. Подполковник.

Каменко Константин Августович
1918 йил туғилган.

Камилов Абдукадир
1922 йил туғилган.

Камилов Абдукадир
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 519 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Камилов Абдукадир
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 81 ўқчи дивизияси 519 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Камилов Абдукадыр
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 519 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Камилов Абдукадыр
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 519 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Камилов Искандар М
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Фронт ортига юборилган.

Камилов Махамад
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Лейтенант.

Камилов Махмуд Акбарович
27.03.1905 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Камилов Тураб
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Ефрейтор.

Камилов Тураб
1923 йил туғилган.

Камилов Тураб
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Камилов Тураб
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Камолов Назиф Саидович
1925 йил туғилган.

Камышанский Дмитрий Пантелеевич
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Кандаков Михаил Григорьевич
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Кандауров Петр Николаевич
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Кандауров Петр Николаевич
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 16 авиация полкига юборилган. Катта сержант.

Кандов Гелья Михайлович
1922 йил туғилган.

Кандов Илья Михайлович
1922 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кандов Илья Михайлович
1922 йил туғилган. Оддий аскар.

Кандов Илья Михайлович
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Каневская Фарида Григорьевна
1923 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Каневская Фрида Григорьевна
1923 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Каневская Фрида Григорьевна
1923 йил туғилган.

Канипов Искандар Мухамедгалиевич
1919 йил туғилган.

Канипов искандар Мухамедгалиевич
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Фронт ортига юборилган. Старшина.

Канипов Искандер Мухамедгалеевич
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 213 ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Канишикер Борис Исаевич
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Канищев Василий Семенович
1926 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 187 ўқчи дивизияси га юборилган. Катта сержант.

Канцебовский Борис Шмульевич
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 223 ўқчи дивизияси 1037 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Канчурин Сафа Хайбуллович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Капасев Александр А.
1923 йил туғилган.

Капитонов Николай Иванович
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Лейтенант.

Каплан Эммануил Павлович
1913 йил туғилган. Подполковник.

Каплан Эммануил Павлович
1913 йил туғилган.

Каплин Виктор Павлович
1926 йил туғилган.

Каплин Виктор Петрович
1926 йил туғилган.

Каплин Виктор Петрович
1926 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Каплун Вениамин Ельл Вульфович
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 67 танк бригадаси 218 алоҳида батальонига юборилган. Лейтенант.

Каплун Вениамин Зульфович
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Лейтенант.

Каплуни Вениамин Вульфович
1917 йил туғилган.

Капранов Александр Филиппович
1907 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Капустин Иван Федорович
1920 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. 252 кавалерия полкига юборилган. Ефрейтор.

Капустин Иван Федорович
1920 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Капустин Иван ФЕДОРОВИЧ
1920 йил туғилган.

Капустин Иван Федорович
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Сержант.

Капустина Просковья Владимировна
1923 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Капустянский Зиновий Михайлович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Капустянский Зиновий Михайлович
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Капустянский Илья Натанович
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 830 ўқчи полкига юборилган. Лейтенант.

Капустянский Илья Натанович
1920 йил туғилган.

Капустянский Илья Натанович
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Украина фронтига юборилган. Лейтенант.

Капустянский Илья Натанович
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Капустянский Илья Натанович
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Лейтенант.

Карабаев Алексей Петрович
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 331 ўқчи дивизиясига юборилган. Майор.

Карабаев Джурабай
1916 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Карабаева Елена Александровна
1918 йил туғилган.

Карабанов Иван Иванович
1912 йил туғилган. Катта сержант.

Карабчиеская Роза М
1919 йил туғилган. Кўчма госпиталга юборилган.

Карабчинская Роза Марковна
1919 йил туғилган.

Карабчинская Роза Марковна
1919 йил туғилган.

Караваев Алексей Петрович
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Майор.

Караваев Николай Васильевич
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Караваева Елена Алексеевна
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Караваева Елена Алексеевна
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган. Оддий аскар.

Караваева Елена Алексеевна
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган.

Караваева Елена Алексеевна
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган. Қуролли Кучлар хизматчиси.

Карагадский Михаил Абрамович
1910 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Карагодский Михаил Абрамович
1910 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган. Кичик лейтенант.

Караев Саллан Каримович
1923 йил туғилган.

Караев Салман Карсакович
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 51 алоҳида муҳандислик батальонига юборилган. Оддий аскар.

Каракозов Георгий Аркадьевич
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 185 алоҳида ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Каракулин Николай Карпович
1918 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 972 ўқчи полкига юборилган. Кичик сержант.

Каракулина Анна Андреевна
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 593 ишғолчи авиация полкига юборилган. Оддий аскар.

Карандашев Юрий Михайлович
1924 йил туғилган.

Карандашев Юрий Михайлович
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Караров Махматкул
1922 йил туғилган.

Карасёв Александр Алексеевич
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Карасёв Александр Алексеевич
1920 йил туғилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Карасев Александр Алексеевич
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Карасев Александр Алексеевич
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Карасёва Зинаида
1923 йил туғилган.

Карасёва Зинаида Федоровна
1923 йил туғилган. Украина фронтига юборилган.

Карасева Зинаида Федоровна
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Карасева Зинаида Федоровна
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Украина фронтига юборилган. Оддий аскар.

Караюшин Федор Гиоргиевич
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 368 ўқчи полкига юборилган.

Карбовский Виктор Антонович
1928 йил туғилган. 71 Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинлари полкига юборилган.

Каргин Владимир Яковлевич
1927 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Кичик сержант.

Кардаш Владимир Яковлевич
1922 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Лейтенант.

Каренман Исак Вигдарович
1914 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Каренман Исак Вигдерович
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Карзин Никалай Васильевич
1922 йил туғилган.

Каримбаев Ибрагим
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 202 ўқчи полкига юборилган. Ефрейтор.

Каримбердиев Рахимберды
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Каримов А.
1922 йил туғилган.

Каримов Абубакир Абдурахманович
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 693 артиллерия полкига юборилган. Лейтенант.

Каримов Анвар
1923 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Каримов Ахрал
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 454 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Каримов Гафур
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 239 армия заҳира полкига юборилган. Катта лейтенант.

Каримов Гафур
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Катта лейтенант.

Каримов Гафур
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 239 армия заҳира полкига юборилган. Катта лейтенант.

Каримов Гафур
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Каримов Гафур
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Катта лейтенант.

Каримов Губайдулла Абдуллаевич
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Каримов Губайдулла Абдуллаевич
1916 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Оддий аскар.

Каримов Имамжан
1925 йил туғилган.

Каримов Инамжан
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 267 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Каримов Инамжон
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 267 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Каримов Иномжон
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Япон урушига юборилган. Оддий аскар.

Каримов камал
1907 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Каримов Манан Рахматуллаевич
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Каримов Махмуд Саидович
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Каримов Метхат Касимович
1919 йил туғилган.

Каримов Мукарам Мурзиевич
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Каримов Мукарам Мурзиевич
1922 йил туғилган.

Каримов Мукаран Мурзиевич
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 118 артиллерия полкига юборилган.

Каримов Хасан
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Каримов Шутаран М.
1922 йил туғилган.

Каримова Анна Георгиевна
1924 йил туғилган.

Каримова Анна Георгиевна
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Каримова Анна Георгиевна
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Каримова Екатерина (Хадича) Кабировна
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Карлсон Мария Васильевна
1907 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган.

Кармашев Александр Васильевич
1925 йил туғилган.

Карнаухов Алексей Тихонович
1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 153 танк бригадасига юборилган. Оддий аскар.

Карпаков Александр Яковлевич
1924 йил туғилган.

Карпачев Семен Степанович
1904 йил туғилган. Оддий аскар.

Карпачев Федор Федорович
1923 йил туғилган.

Карпачёв Федор Федорович
1923 йил туғилган.

Карпенко Василий Петрович
1913 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 484 артиллерия полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Карпенко Василий Петрович
1913 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Кичик лейтенант.

Карпенко Григорий Е.
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Карпенко Григорий Емельянович
1919 йил туғилган.

Карпенко Григорий Емельянович
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 98 ўқчи полкига юборилган.

Карпенко Зинаида Михайловна
1927 йил туғилган.

Карпенко Зинаида Михайловна
1927 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Карпенко Зинаида Михайловна
1927 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Карпенко Михаил Александрович
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Карпенко Петр Михайлович
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Карпин Владимир Яковлевич
1927 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Кичик сержант.

Карпов
1921 йил туғилган.

Карпов Василий Андреевич
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Карпов Николай Васильевич
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Карпов Николай Васильевич
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Карпов Николай васильевич
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Карпова (Сидякина) Анна Ивановна
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Карпова Анна Ивановна
1924 йил туғилган.

Карпова Анна Ивановна
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Карпова Анна Ивановна
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Карпушенко Владимир Иванович
1925 йил туғилган.

Карт Гедеон Зиновьевич
1913 йил туғилган.

Картавцев Иван Кузьмич
1919 йил туғилган.

Картавцев Иван Кузьмич
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Белорус фронтига юборилган. Катта лейтенант.

Картавцев Иван Кузьмич
1919 йил туғилган. Катта лейтенант.

Картовцев Иван Кузмич
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Белорус фронтига юборилган.

Картошов Михаил Демьянович
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Ефрейтор.

Картунин Иван Александрович
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 401 алоҳида автомобиль ротасига юборилган.

Картушин Александр Федотович
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 239 армия заҳира ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Картушин Иван Александрович
1917 йил туғилган.

Картушин Иван Александрович
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 401 алоҳида автомобиль ротасига юборилган. Ефрейтор.

Картушин Иван Александрович
1917 йил туғилган. Ефрейтор.

Карякин Леонид Константинович
1924 йил туғилган.

Карякина Ольга Ивановна
1924 йил туғилган.

Карякина Ольга Ивановна
1924 йил туғилган. Сержант.

Касимов Гулям
1915 йил туғилган.

Касимов Гулям
1915 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Касимов Ильхам
1924 йил туғилган.

Касимцев Борис Матвеевич
1928 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Касимцев Борис Матвеевич
1928 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Касимцев Борис Матвеевич
1928 йил туғилган.

Кассан Рувин Лейбович
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Белорус фронтига юборилган. Ефрейтор.

Кассап Рувин Лейбович
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Ефрейтор.

Касымов Арип
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Касымов Асим
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Ефрейтор.

Касымов Ахмед
27.03.1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи дивизияга юборилган. Оддий аскар.

Касымов Ахмед Якубович
1912 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 452 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Касымов Ахмет Якубович
1912 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Кичик сержант.

Касымов Ильхам
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 181 танк полкига юборилган. Кичик сержант.

Касымов Ильяс Гиляжиевич
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Фронт ортига юборилган. Майор.

Касымов Ильяс Гиляжиевич
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 83 кавалерия дивизияси 226 кавалерия полкига юборилган. Майор.

Касымов Кадир
1921 йил туғилган.

Касымов Медхат Касымович
1919 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Касымов Нигмат
1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. 3 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Касымов Нигмат
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 76 ўқчи дивизияси 83 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Касымов Умар
1921 йил туғилган.

Касымов Умар
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 376 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Касымов Хашим
1905 йил туғилган.

Касымов Юсуп Кучкарович
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Касымходжаев Махмуда
1923 йил туғилган.

Касымходжаева Махмуда
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган.

Катаев Сергей Федорович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Катаев Степан Андреевич
1919 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Катая Павел Карлович
1906 йил туғилган. Подполковник.

Катеринич Михаил Илларионович
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Катеров Михаил Захарович
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи дивизия бошқармасига юборилган. Оддий аскар.

Катин Василий Никитович
1923 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 257 ўқчи дивизияси 953 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Катков Александр Федорович
1924 йил туғилган.

Кафман Георгий Васильевич
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кахаров Ахрар
1917 йил туғилган. Кичик лейтенант.

Кахаров Ахрар
1917 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Кахаров Ахрор
1917 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Каххаров АХРАР
1917 йил туғилган.

Кац Михаил Аронович
1919 йил туғилган. Кўчма госпиталга юборилган. Старшина.

Кац Яков Абрамович
1914 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 576 ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Качанов Дмитрий Сергеевич
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 10 ўқчи дивизияси 98 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Качковский Афанасий Лаврентьвич
1922 йил туғилган.

Качковский Афанасий лаврентьевич
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Жанубий фронтга юборилган.

Качковский Афанасий Лаврентьевич
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Жанубий фронтга юборилган. Оддий аскар.

Кашафутдинова (Манеева) Фаузия Тагировна
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Кашенко Борис Иванович
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Кашенов Н.М
1919 йил туғилган.

Кашин Михаил Демидович
1921 йил туғилган.

Кашин Михаил Демидович
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Кашин Михаил Димидович
1921 йил туғилган.

Кашина Мария Куприянова
1922 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Лейтенант.

Кашина Мария Куприяновна
1922 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Лейтенант.

Кашипов Хатып Кашипович
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 180 ўқчи дивизияси 42 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Каширенков Юрий Анатольевич
1923 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Каширенков Юрий Анатольевич
1923 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Каширина Раиса Наумовна
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 3 артиллерия полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Каштанов Борис Васильевич
1911 йил туғилган.

Каштанов Борис Васильевич
1911 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Каштанов Борис Васильевич
1911 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Каштанова Антонина Степановна
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Каштанова Антонина Степановна
1921 йил туғилган.

Кащенко Борис Иванович
1926 йил туғилган.

Кащенко Борис Иванович
1926 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Каюмов Гани
1919 йил туғилган.

Каюмов Гани
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Каюмов Гани
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Каюмов Кахар
1915 йил туғилган.

Каюмов Кахор
1915 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 48 ўқчи полкига юборилган.

Каюмов Нани
1919 йил туғилган.

Каюмов Никалай Борисович
1925 йил туғилган.

Каюмов Николай Борисович
1925 йил туғилган.

Каюшкин Николай Фёдорович
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Ефрейтор.

Каюшкин Николай Федорович
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Ефрейтор.

Квасов Александр Сергеевич
1912 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кеверков
1914 йил туғилган.

Кеворков Эммануил Иванович
1914 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кеворков Эммануил Иванович
1914 йил туғилган. Майор.

Кеворков Эммануил Иванович
1914 йил туғилган.

Кеворков Эммануил Иванович
1914 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Марказий фронтга юборилган. Майор.

Кейман Юрий Ефимович
1912 йил туғилган.

Кейфман Юрий Ефимович
1912 йил туғилган.

Кейфман Юрий Ефимович
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Кейфман Юрий Ефимович
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Кейфман Юрий Ефимович
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Кекликов Михаил Леонтьевич
1914 йил туғилган.

Кекликов Михаил Леонтьевич
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 180 зенит артиллерия полкига юборилган.

Кекликов Михаил Леонтьевич
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 180 зенит артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Келчик Николай Максимович
1926 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 357 ўқчи дивизияси 492 ўқчи полкига юборилган.

Кельмов Виктор Николаевич
1924 йил туғилган.

Кельников
1910 йил туғилган.

Кельчин Николай Максимович
1926 йил туғилган.

Кельчин Николай Максимович
1926 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 357 ўқчи дивизияси 1192 ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Кендюхин Михаил Акимович
1925 йил туғилган.

Кендюхин Михаил Акимович
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Кенжибаев Мейрман
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1098 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кенжибаев Мейрман Кеншов
1922 йил туғилган.

Кеньшов Виктор Николаевич
1927 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Тинч океани флотига юборилган. Оддий аскар.

Кеньшов Виктор Николаевич
1925 йил туғилган.

Кеньшов Виктор Николаевич
1927 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Кепп Виктор Владимирович
1925 йил туғилган.

Кепп Виктор Владимирович
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кешишев Авдей Леонович
1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 320 ўқчи дивизияси 481 ўқчи полкига юборилган. Лейтенант.

Кешишев Григорий Леонидович
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 191 ўқчи дивизиясига юборилган. Катта лейтенант.

Кешишев Григорий Леонович
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 191 ўқчи дивизиясига юборилган. Катта лейтенант.

Кибальников Василий Дмитриевич
1924 йил туғилган.

Кибальников Василий Дмитриевич
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Лейтенант.

Кибальников Василий Дмитриевич
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 75 ўқчи дивизиясига юборилган. Лейтенант.

Кикиров Михаэль Хаимович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Кичик сержант.

Кико Константин Иванович
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 136 заҳира ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кико Константин Иванович
1913 йил туғилган.

Кико Константин Иванович
1913 йил туғилган. Оддий аскар.

Кико Константин Иванович
1913 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. 18 темир йўл полкига юборилган. Оддий аскар.

Киликеев Павел Петрович

Килимкеев Павел Петрович
1920 йил туғилган.

Кильганов Виктор Николаевич
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Ефрейтор.

Ким Павел Тимофеевич
1905 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи дивизияга юборилган. Полковник.

Киндюхин Алексей Акимович
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Киндюхин Алексей Акимович
1925 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кинченбаев Хамит Хусаинович
1922 йил туғилган.

Киокин Илья Михайлович
1925 йил туғилган.

Киргизбаев Ю.
1925 йил туғилган.

Киреев Михаил Иосифивич
1919 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. 73 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Киреев Михаил Иосифович
1919 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Киреев Михаил Иосифович
1919 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Киреева Октябрина Леонидовна
1924 йил туғилган.

Киреева Октябрина Леонидовна
1924 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 734 зенит артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Киржнерман Ефим Моисеевич
1915 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кирзеев Петр Ефимович
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Кириенко Константин Константинович
1920 йил туғилган.

Кириенко Константин Константинович
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Катта сержант.

Кириенко Константин Константинович
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Кириенко Константтин Константинович
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Кириенков Владимир Григорьвич
1927 йил туғилган.

Кириенков Владимир Григорьевич
1927 йил туғилган.

Кирилкин Михаил Архипович
1906 йил туғилган.

Кирилкин Михаил Архипович
1906 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 1134 артиллерия полкига юборилган. Лейтенант.

Кириллкина Михаил А
1906 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Кириллов Анатолий Павлович
1912 йил туғилган.

Кириченко Илья Васильевич
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Киркиченко Анатолий данилович
1921 йил туғилган. Майор.

Киркиченко Анатолий Данилович
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Майор.

Киршин Валентин Яковлевич
1914 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 236 армия заҳира ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Киршин Валентин Яковлевич
1914 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 236 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Киселев Александр Никитович
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 54 Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинлари полкига юборилган. Оддий аскар.

Киселёв Алексей Данилович
1920 йил туғилган.

Киселев Анатолий Николаевич
1925 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 37 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Киселёв Василий Данилович
1926 йил туғилган.

Киселев Василий Данилович
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 361 ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Киселев Иван Иванович
1922 йил туғилган. Катта сержант.

Киселев Иван Иванович
1922 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 1048 ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Киселёв Н.
1929 йил туғилган.

Киселёв Сергей Семёнович
1910 йил туғилган.

Кисёлев Сергей Семёнович
1910 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Ленинград фронтига юборилган. Сержант.

Киселев Сергей Семенович
1910 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 25 ўқчи дивизиясига юборилган. Катта сержант.

Киселев Сергей Семенович
1910 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Киселев Тимофей Афанасьев
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Киселев Тимофей Афанасьевич
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Киселёв Тимофей Афанасьевич
1919 йил туғилган.

Киселев Тимофей Афанасьевич
1919 йил туғилган. 1938 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Кисилёв Александр Никитович
1924 йил туғилган.

Кисилев Иван Андреевич
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта лейтенант.

Кисилев Петр Ефимович
1925 йил туғилган.

Кисилев Тимофей Афанасьевич
1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Кисилев Тимофей Афанасьевич
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 3 танк бригадасига юборилган. Сержант.

Кисин Иосиф Израйлович
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 78 ўқчи дивизияси 1030 артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кистанов Иван Павлович
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 860 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Китаер Лев Исакович
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган. Кичик лейтенант.

Киюкин Василий Тимофеевич
1925 йил туғилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Ефрейтор.

Киязев Николай Иванович
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Кияшко Павел Иосифович
1914 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Кияшко Павелд Иосифович
1914 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Кладов Семен Дмитриевич
1916 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 615 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кладов Семен Дмитриевич
1915 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Клантаров Давид Рафаэлович
1924 йил туғилган.

Клаус Юрий Николаевич
1925 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Клеблеев Шагит Ахмедович
1909 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Старшина.

Клеблеев Шагит Ахметович
1909 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Старшина.

Клейман Аркадий Николаевич
1909 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Клейман Григорий Матвеевич
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 119 танк полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Клейменов Михаил Викторович
1923 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Старшина.

Клейнер Кисил Пейсахович
1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Клейнер Кисил Пейсахович
1919 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Клейнер Кисил Пейсохович
1919 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Клейнер Кисин Пейсахович
1919 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Клемешев Алексей Иванович
1921 йил туғилган.

Клемешов Алексей Иванович
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Лейтенант.

Клеников Иван Дмитриевич
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Катта лейтенант.

Кленов Павел Петрович
1920 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. 43 ўқчи дивизияси 181 ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Кленов Павел Петрович
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Катта сержант.

Клепиков Алексей Петрович
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 33 алоҳида ўқчи бригадасига юборилган. Сержант.

Клепиков Алексей Петрович
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Клепиков Иван Дмитриевич
1920 йил туғилган.

Клепиков Иван Дмитриевич
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта лейтенант.

Клецеев Моисей Беньяминович
1902 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган. Оддий аскар.

Клецель Моисей Беньяминович
1902 йил туғилган. Пиёдалар полкига юборилган. Оддий аскар.

Клецель Моисей Беньяминович
1902 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Клецкий Сергей Григорьевич
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1058 ўқчи полкига юборилган.

Клецкин Сергей Григорьвич
1914 йил туғилган.

Клецкин Сергей Григорьевич
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1058 ўқчи полкига юборилган.

Клецкин Сергей Григорьевич
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1058 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Клиепиков Иван Дмитриевич
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Кликов В.Д.
1926 йил туғилган.

Климашкин Александр Васильевич
1919 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 118 ўқчи дивизияси 398 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Климашкин Андрей Васильевич
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 220 кавалерия полкига юборилган. Лейтенант.

Клименко Александр Никитович
27.03.1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 36 тоғ отрядига юборилган. Оддий аскар.

Клименко Владимир Федотович
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Климов Алексей Иванович
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 545 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Климов Алексей Иванович
1914 йил туғилган.

Климов Алексей Иванович
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 545 ўқчи полкига юборилган.

Климов Леонид Федорович
1926 йил туғилган.

Климов Николай Никитович
1926 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Климов Николай Николаевич
1926 йил туғилган.

Климов Николай Селиверстович
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Климов Сергей Александрович
1925 йил туғилган.

Климов Сергей Александрович
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 282 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Климович Анна Ивановна
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Климович Анна Ивановна
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 3957 кўчма госпиталга юборилган. Оддий аскар.

Климович Анна Ивановна
1924 йил туғилган.

Климович Михаил Васильевич
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Катта сержант.

Климович Михаил Васильевич
1926 йил туғилган.

Климович Михаил Васильевич
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 1252 ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Климович(Урманчеева) Анна Ивановна
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 3957 кўчма госпиталга юборилган.

Климюк Петр Никитович
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Кличук Федор Демьянович
1898 йил туғилган. Сержант.

Кловский Лев Зельманович
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кловский Лев Зельманович
1924 йил туғилган.

Клоков Константин Ильич
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 45 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Клоков Константин Ильич
1917 йил туғилган.

Клоков Константин Ильич
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 87 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Клоц Овший Гершкович
1906 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Кичик сержант.

Клочкова Валентина Ермалаевна
1927 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган.

Клочкова Валентина Ермолаевна
1927 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган.

Клыков Виктор Дмитриевич
1926 йил туғилган.

Клыков Виктор Дмитриевич
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Клылов Михаил Иванович
1912 йил туғилган. Полковник.

Клюев Николай Дмитриевич
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 178 армия заҳира ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Клюев Николай Иванович
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 178 армия заҳира ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Клюев Николай Иванович
1916 йил туғилган.

Клюк Ануфрий Григорьевич
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 238 заҳира ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Клюкин Александр Николаевич
1924 йил туғилган.

Клюкин Александр Николаевич
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 8416 чегара отрядига юборилган. Оддий аскар.

Клюкин Александр Николаевич
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган.

Клюкин Иван Васильевич
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 545 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Клюкин Иван Григорьевич
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Клюкин Илья Михайлович
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 826 артиллерия полкига юборилган. Ефрейтор.

Клюкин Илья Михайлович
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Ефрейтор.

Клюкин Илья Михайлович
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Ефрейтор.

Клюков Виктор Дмитриевич
1926 йил туғилган.

Клюков Константин Ильич
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 870 45 ўқчи полкига юборилган.

Ключко Василий Антонович
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Клячко Григорий Давидович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Кменский Яков Никитович
1909 йил туғилган.

Князев Николай Иванович
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Полковник.

Князев Николай Иванович
1920 йил туғилган.

Князев Павел Алексеевич
1906 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Князев Павел Алексеевич
1906 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Коавльчук Раиса Ивановна
1929 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Кобанова Вера Григорьевна
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган. Қуролли Кучлар хизматчиси.

Кобелев Андрей АНдреевич
1907 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 241 ўқчи дивизияси 332 ўқчи полкига юборилган. Майор.

Кобелев Андрей Андреевич
1907 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 241ўқчи полкига юборилган. Майор.

Кобзев Алексей Константинович
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Кобиков Михаил Александрович
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Кобцева Таисия Ивановна
1923 йил туғилган.

Кобцева Таисия Ивановна
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Ковалев Александр Федорович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 342 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ковалев Иван Алексеевич
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган. Оддий аскар.

Ковалев Константин Никитич
1913 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Ковалёв Пётр Степанович
1922 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 81 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ковалёв Пётр Степанович
1922 йил туғилган. Артиллерия полкига юборилган.

Ковалев Петр Степанович
1922 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 81 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ковалев Петр Степанович
1922 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 54 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Ковалев Петр Терентьевич
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 299 Артиллерия полкига юборилган. Кичик сержант.

Ковалев Федор Сергеевич
24.03.1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ковалев Федор Степанович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Ковалев Юрий Алексеевич
1923 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Ковалевский Сергей Сергеевич
1916 йил туғилган.

Коваленко Валерьян Васильевич
1908 йил туғилган.

Коваленко Валерьян Васильевич
1908 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Коваленко Валерьян Васиьевич
1908 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 65 алоҳида алоқа полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Коваленко Василий Андреевич
1924 йил туғилган. Катта сержант.

Коваленко Иван Иосифович
1922 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Лейтенант.

Коваленко иван Митрофан.
1913 йил туғилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Ефрейтор.

Коваленко Николай Васильевич
1921 йил туғилган.

Коваленко Николай Фамич
1916 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Коваленко Николай Фомич
1916 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Коваленко Николай Фомич
1916 йил туғилган.

Коваленков Валерьян Васильевич
1908 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 65 алоҳида алоқа полкига юборилган. Кичик сержант.

Ковалер Михаил Владимирович
1914 йил туғилган.

Ковалыук Раша Ивановна
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Коваль Василий Андреевич
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 64 автомобиль полкига юборилган. Ефрейтор.

Коваль Георгий Савельевич
1926 йил туғилган.

Коваль Георгий Савельевич
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Кичик сержант.

Коваль Казимир Казимирович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 617 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Коваль Пётр Степанович
1922 йил туғилган.

Ковальский Сергей Сергевич
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 389 ўқчи дивизияси 950 артиллерия полкига юборилган. Старшина.

Ковальский Сергей Сергеевич
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Старшина.

Ковальский Сергей Сергеевич
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Ковальчук Леонид Савельевич
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 12 армия хўжалик қисмига юборилган. Катта лейтенант.

Ковальчук Леонид Савельевич
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 12 армия хўжалик қисмига юборилган. Катта лейтенант.

Ковальчук Паша Ивановна
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Ковальчук Раиса Ивановна
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Ковальчук Раиса Ивановна
1920 йил туғилган.

Ковальчук Раиса Ивановна
1920 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Ковальчук Фёдор Васильевич
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган. Оддий аскар.

Ковенец Михаил Яковлевич
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Ковлер Михаил Владимирович
1914 йил туғилган.

Коволев Константин Никитич
1913 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Ковригин Виталий Филимонович
1924 йил туғилган.

Ковригин Николай Епифанович
1894 йил туғилган. Ўқчи дивизияга юборилган. Оддий аскар.

Ковтанюк Захар Григорьевич
1921 йил туғилган.

Ковшенков Михаил Иванович
1921 йил туғилган.

Когамликов Николай Константинович
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Коган Владимир Моисеевич
1907 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 141 ўқчи дивизияси 796 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Коган Владимир Моисеевич
1907 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Коган Наталья Михайловна
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган.

Когнев Владимир Васильевич
1926 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Коджаманьян Гакоп Говсепович
1916 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Сержант.

Коджаманьян Гакоп Говсепович
1916 йил туғилган. Катта сержант.

Коджаманян Гакоп Гавсенович
1916 йил туғилган.

Коджамколн Гакоп Голсепович
1916 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Коджамкьян Гакоп Галсенович
1916 йил туғилган.

Коджамкьян Гакоп Голсенович
1916 йил туғилган.

Коджананьян Гокоп Голсепович
1916 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Кодыров Митхат Кодырович
1917 йил туғилган. Подполковник.

Кодырова Любовь Семеновна
1928 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Кожаков Александр Сидорович
1923 йил туғилган.

Кожаков Александр Сидорович
1923 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Кожанов Александр Сидорович
1926 йил туғилган.

Кожаринов Анатолий Иванович
1913 йил туғилган. Катта сержант.

Кожаринов Анатолий Иванович
1913 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Кожухарь Иван Федосеевич
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 183 зенит артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кожухарь Иван Федосеевич
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Фронт ортига юборилган. Оддий аскар.

Козадаев Геннадий Георгиевич
1921 йил туғилган.

Козалупов Николай Васильевич
1908 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 387 ўқчи дивизияси 1275 ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Козах А.Л.
1923 йил туғилган.

Козаченко Федор Иванович
1914 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Белорус фронтига юборилган. Оддий аскар.

Козаченко Федор Иванович
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Воронеж фронтига юборилган. Подполковник.

Козаченко Федор Иванович
1914 йил туғилган.

Козаченко Федор Иванович
1914 йил туғилган.

Козаченко Фёдор Степанович
1914 йил туғилган. Воронеж фронтига юборилган.

Козин Иван Николаевич
1916 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 951 артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Козин Иван Николаевич
1916 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Козин Михаил Васильевич
1906 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Ефрейтор.

Козленко Фаузил Ахметовна
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Козлов Александ Петрович
1926 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Кичик сержант.

Козлов Александр Александрович
1924 йил туғилган.

Козлов Александр Алемандрович
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Воронеж фронтига юборилган. Подполковник.

Козлов Александр Петрович
1926 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Козлов Василий Иванович
1922 йил туғилган. Катта сержант.

Козлов Василий Иванович
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 256 автомобиль ротасига юборилган. Катта сержант.

Козлов Василий Иванович
1922 йил туғилган. Артиллерия полкига юборилган.

Козлов Василий Иванович
1922 йил туғилган.

Козлов Дмитрий Николаевич
1922 йил туғилган. Сержант.

Козлов Дмитрий Николаевич
1922 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Кичик сержант.

Козлов Дмитрий Николаевич
1922 йил туғилган.

Козлов Дмитрий Николаевич
1922 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Кичик сержант.

Козлов Михаил Иванович
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган. Лейтенант.

Козлов Николай Георгиевич
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта лейтенант.

Козлов Николай Георгиевич
1921 йил туғилган.

Козлов Николай Гиоргиевич
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Козлов Пётр Прокофьвич
1925 йил туғилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Козлов Пётр Прокофьевич
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Козлов Пётр Прокофьевич
1925 йил туғилган.

Козлов Петр Прокофьевич
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Козловская (Шалякина) Антонина Николаевна
1924 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Козодаев Владимир Георгиевич
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Козон Александр Леонардович
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Фронт ортига юборилган. Старшина.

Козон Александр Леонардович
1923 йил туғилган. Япон урушига юборилган. Старшина.

Козынченко Александр Васильевич
1926 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Пиёда полкига юборилган. Старшина.

Козявкин А.
1917 йил туғилган.

Коинов Н.В.
1915 йил туғилган.

Коипов Салимжан Хусонович
1926 йил туғилган.

Коипов Салимжон Хусанович
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Койструб Николай Михайлович
1927 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Пиёда полкига юборилган. Кичик сержант.

Колачёв Георгий Антонович
1918 йил туғилган. Белорус фронтига юборилган.

Колбасин Виктор Иванович
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Колбин Аркадий Иванович
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 373 ўқчи дивизияси 1237 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Колбин Аркадий Иванович
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Колганов Алексей Романович
1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Колганов Алексей Романович
1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 62 ўқчи дивизияси 123 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Колгина Анастасия Федоровна
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 380 танкка қарши артиллерия полкига юборилган.

Колеганов Иван Степанович
1908 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Колегов Василий Кузьмич
1910 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 16 армияси 2 ўқчи бригадасига юборилган. Оддий аскар.

Колегов Василий Кузьмич
1910 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Коленко Филипп Львович
1919 йил туғилган.

Колесников Георгий Яковлевич
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 284 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Колесников Георгий Яковлевич
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Колесников Дмитрий Антонович
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Колесников Дмитрий Антонович
1919 йил туғилган.

Колесников Дмитрий Антонович
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Лейтенант.

Колесников Константин Филиппович
1913 йил туғилган. Подполковник.

Колесников Леонид Георгиевич
1924 йил туғилган. Артиллерия полкига юборилган.

Колесников Леонид Георгиевич
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Колесников Леонид Георгиевич
1924 йил туғилган.

Колесников Леонид Григорьевич
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Колесников Михаил Михайлович
1907 йил туғилган. Сержант.

Колесников Михаил Степанович
1913 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Полковник.

Колесников Михаил Степанович
1913 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Колесников Михаил Степанович
1913 йил туғилган.

Колесников Николай Михайлович
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 988 ўқчи полкига юборилган. Катта лейтенант.

Колесников Николай Михайлович
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 230 ўқчи дивизияси 988 ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Колесов Борис Иванович
27.03.1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Оддий аскар.

Колесов Василий Кузмич
1910 йил туғилган.

Колмаков Самуил Кирьянович
1898 йил туғилган.

Коловянский Михаил Харитонович
1913 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кологреев Николай Иванович
1921 йил туғилган.

Кологреев Николай Иванович
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 154 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кологреев Николай Иванович
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 37 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кологреев Николай Иванович
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 437 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Колодежный Владимир Федорович
1913 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 56 мотоўқчи бригадасига юборилган. Оддий аскар.

Коломак Василий Андреевич
1923 йил туғилган.

Коломак Василий Андреевич
1923 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 32 кавалерия дивизиясига юборилган. Сержант.

Коломак Василий Андреевич
1923 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Коломак Василий Андреевич
1923 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Коломак Василий Андреевич
1923 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Сержант.

Коломакс Василий Андреевич
1923 йил туғилган.

Коломейцев Василий Гаврилович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Коломейцев Николай Сергеевич
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Лейтенант.

Коломейцев Николай Сергеевич
1916 йил туғилган.

Коломейцев Николай Сергеевич
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган.

Коломейцев Николай Сергеевич
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 280 ўқчи полкига юборилган. Лейтенант.

Коломейченко Владимир Семенович
1920 йил туғилган. Майор.

Коломейченко Владимир Семёнович
1920 йил туғилган.

Коломеченко Иван Игнатьевич
1926 йил туғилган.

Коломынцева Антонина Васильевна
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Белорус фронтига юборилган.

Колонский Борис Ефимович
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 975 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Колопак Василий Андреевич
1923 йил туғилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Колосков Павел Акимович
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Кичик сержант.

Колосков Павел Акимович
1921 йил туғилган.

Колосков Павел Акимович
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 9833 алоҳида алоқа батальонига юборилган. Кичик лейтенант.

Колосков Павел Акимович
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Колосов Петр Николаевич
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 545 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Колотухин Петр Дмитриевич
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Колошников Иван Сергеевич
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 300 ўқчи дивизияси 1053 ўқчи полкига юборилган.

Колупаев Николай Фёдорович
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Колчин Александр Петрович
1914 йил туғилган.

Колчин Федор Сергеевич
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Ефрейтор.

Колчинский Генрих Зеликович
27.03.1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Колыванин Валерий Васильевич
1927 йил туғилган.

Колыванов Валерий Васильевич
1927 йил туғилган.

Колывонин Валерий Васильевич
1927 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 56 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Колычёв Иван Андреевич
1924 йил туғилган.

Колычев Иван Андреевич
1924 йил туғилган. Подполковник.

Колышев Иван Яковлевич
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Прапорщик.

Кольдерцев Давид Моисеевич
1910 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган. Старшина.

Колягин Павел Георгиевич
1901 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Катта сержант.

Колядин Василий Георгиевич
1913 йил туғилган.

Колядченко Михаил Данилович
1927 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Ефрейтор.

Комаристый Алексей Иванович
1909 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Комаров Виктор Петрович
1922 йил туғилган. Катта лейтенант.

Комаров Вячеслав Николаевич
1925 йил туғилган.

Комаров Вячеслав Николаевич
1925 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Комиссаров Александр Ефимович
1924 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Майор.

Комиссаров Владимир Васильевич
1920 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Комиссаров Владимир Васильевич
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 56 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Комков Александр Алексеевич
1906 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Комлин Виктор П.
1926 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Коммод Михаил Львович
1914 йил туғилган. Оддий аскар.

Коммунар Семен Алексеевич
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 17 танк бригадасига юборилган. Оддий аскар.

Комочков Александр Иванович
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 353 ўқчи дивизияси 1145 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Комширина Раско Наумовна
1921 йил туғилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Кондаков Петр Васильевич
1913 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Майор.

Кондель Анатолий Пеофанович
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 560 ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Кондель Анатолий Феафонович
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 345 ўқчи дивизияси 550 ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Кондель Анатолий Феофанович
1925 йил туғилган.

Кондель Анатолий Феофанович
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 349 ўқчи дивизияси 560 ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Кондратева Анна Семеновна
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Кондратьва Анна Семёновна
1926 йил туғилган.

Кондратьев Владимир
1921 йил туғилган.

Кондратьев Владимир Васильевич
1921 йил туғилган.

Кондратьев Владимир Васильевич
1921 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Кондратьев Михаил Дмитриевич
1927 йил туғилган.

Кондратьев Николай Андреевич
1915 йил туғилган. Оддий аскар.

Кондратьев Петр Степанович
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кондратьева Тамара Ивановна
1924 йил туғилган.

Кондрашёв В.
1921 йил туғилган.

Кондрашёва Анна Семёновна
1922 йил туғилган.

Кондрашева Анна Семеновна
1922 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 45 алоҳида алоқа полкига юборилган. Катта сержант.

Кондрашёва Аннам Семёновна
1922 йил туғилган.

Кондрашов Илья Григорьевич
1917 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 260 ўқчи дивизиясига юборилган. Кичик сержант.

Конев Николай Федорович
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Конев Николай Федорович
1918 йил туғилган. Старшина.

Коневец Михаил Яковлевич
1916 йил туғилган.

Коневская Фрида Григорьевна
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Коневская Фрида Григорьевна
1923 йил туғилган.

Конейкин Н.
1915 йил туғилган.

Конешенко Николай Семёнович
1919 йил туғилган.

Конищев Василий СЕМЁНОВИЧ
1926 йил туғилган.

Конищев Василий Семенович
1926 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Пиёда полкига юборилган. Катта сержант.

Конкин Анатолий Григорьевич
1926 йил туғилган.

Конкин Петр Иванович
1926 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 716 ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Конобеева Надежда Гавриловна
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Кичик сержант.

Конов Иван АКИМОВИЧ
1924 йил туғилган.

Конов Иван Акимович
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Конов Иван Акимович
1929 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Коновалов Иван Яковлевич
1922 йил туғилган. Старшина.

Коновалов Павел Спиридонович
1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 79 алоҳида ўқчи бригадасига юборилган. Катта лейтенант.

Коновалов Петр Григорьевич
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Коновалова ( Дрозд) Вера Кирилловна
1926 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган.

Коновалова Вера Кирилловна
1926 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган.

Коновалова Евдакия Ивановна
1924 йил туғилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Коновалова Евдокия Ивановна
1924 йил туғилган.

Коноплев Василий Васильевич
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Коноплев Василий Васильевич
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 141 ўқчи дивизияси 745 ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Константинов Иван Георгиевич
1925 йил туғилган.

Константинов Иван Григорьевич
1925 йил туғилган.

Константинов Иван Григорьевич
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган. Оддий аскар.

Константинова Лидия Петровна
1923 йил туғилган.

Константинова Лидия Петровна
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 1980 кўчма госпиталга юборилган.

Константинова Лидия Петровна
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган.

Константинова Лидия петровна
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган.

Конышев Василий
1926 йил туғилган.

Конькин Анатолий Григорьевич
1926 йил туғилган.

Конюненко Николай Семенович
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган.

Конюшенко Алексей Федорович
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Конюшенко Николай Семенович
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Лейтенант.

Коняхин Иван Васильевич
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 194 ўқчи дивизияси 616 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Коняхин Иван Васильевич
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 616 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Копаци анатолий Иванович
1914 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи дивизия бошқармасига юборилган. Старшина.

Копейкин Павел егорович
1915 йил туғилган.

Копейкин Павел Егорович
1915 йил туғилган. Лейтенант.

Копин Галим Сеитович
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Копица Анатолий Иванович
1914 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи дивизия бошқармасига юборилган. Старшина.

Коплун Вениамин Елья Вульфав
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Копнов Николай Иванович
1915 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 96 ўқчи бригадасига юборилган. Сержант.

Копнов Николай Иванович
1915 йил туғилган.

Копнов Николай Иванович
1915 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 234 заҳира ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Копнов Николай Иванович
1915 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Подполковник.

Копрова Александра Ивановна
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Оддий аскар.

Копрова Александра Ивановна
1922 йил туғилган.

Копрова Александра Ивановна
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган.

Копрова Александра Ивановна
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Копылов Андрей Иванович
1923 йил туғилган.

Копылов Валентин Иванович
1914 йил туғилган. Катта лейтенант.

Кораблева Екатерина Александревна
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Ефрейтор.

Кораблева Екатерина Александровна
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Ефрейтор.

Кораблёва Екатерина Алексанровна
1923 йил туғилган.

Кораблин Леонид Степанович
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 151 алоҳида ўқчи бригадасига юборилган. Катта лейтенант.

Кораеев Александр Алексеевич
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 144 алоҳида батальонига юборилган. Оддий аскар.

Корешак Сергей Гергиевич
1924 йил туғилган.

Корешков Сергей Зиновьевич
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Катта сержант.

Коржунов Александр Михайлович
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 31 алоҳида артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Коркин Борис Меерович
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 692 ўқчи полкига юборилган. Лейтенант.

Коркин Борис Меерович
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 212 ўқчи дивизиясига юборилган. Лейтенант.

Коркина (Савельева) Анна Ивановна
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Ефрейтор.

Коркина Анна Ивановна
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Ефрейтор.

Коркина Анна Ивановна
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Ефрейтор.

Коркина Анна Ивановна
1924 йил туғилган.

Коркина Анна ивановна
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Кормишин Николай Алексеевич
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 505 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Кормунов Александр Михайлович
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 31 алоҳида артиллерия полкига юборилган.

Кормунов Яков Тихонович
1916 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 103 ўқчи полкига юборилган.

Корнев Андрей Иванович
27.03.1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Корнеев Василий Гаврилович
1918 йил туғилган. Кўчма госпиталга юборилган. Сержант.

Корнейко Григорий Александрович
1914 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 174 ўқчи дивизияси 494 ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Корниенко (Витушкина)Зинаида Яковлевна
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 59 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Корниенко Зинаида Яковлевна
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Корниенко Леонид Степанович
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Оддий аскар.

Корниенко Михаил Васильевич
1915 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Корниенко Павел Федотович
1904 йил туғилган. Катта сержант.

Корнилова (Калачикова) Мария Андреевна
1942 йил урушга сафарбар этилган. 26 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Корнилова Антонина Даниловна
1899 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Коробкин Андрей Федорович
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Ефрейтор.

Коробкин Андрей Федорович
1926 йил туғилган.

Коробко (Лукина) Тамара Григорьевна
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Коробов Владимир Яковлевич
1916 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Кичик сержант.

Коробов Владимир Яковлевич
1916 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи дивизия бошқармасига юборилган. Кичик сержант.

Коробов Иван Иванович
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Коровин Василий И
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Коровин Василий Иванович
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Коровин Василий Иванович
1918 йил туғилган.

Коровин Василий Иванович
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Коровин Николай Николаевич
1915 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Королёв Александр Алексеевич
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Кичик лейтенант.

Королёв Александр Алексеевич
1924 йил туғилган.

Королёв Александр Алексеевич
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Сталинрад фронтига юборилган.

Королев Александр Алексеевич
1924 йил туғилган. Кичик лейтенант.

Королев Александр Иванович
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Королев Александр Павлович
1923 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Ефрейтор.

Королёв Анатолий Иванович
1920 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Королёв Анатолий Иванович
1920 йил туғилган.

Королев Анатолий Иванович
1920 йил туғилган.

Королёв Анатолий Иванович
1920 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Королев Николай Иванович
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Королев Юрий Александрович
1924 йил туғилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Король Полина Фёдоровна
1926 йил туғилган.

Корольков Геннадий Денисович
1934 йил туғилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Корольков Николай Иванович
1911 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 6 артиллерия полкига юборилган. Лейтенант.

Корольков Николай Иванович
1911 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Лейтенант.

Коростылёв Владимир Никифорович
1911 йил туғилган.

Коростылев Владимир Никифорович
1911 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Украина фронтига юборилган. Катта сержант.

Коростылев Владимир Никифорович
1911 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Коростылев Владимир Никофорович
1911 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Коростылов Владимир Никифорович
1911 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Корота Владимир Петрович
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Корота Владимир Петрович
1924 йил туғилган.

Корота Владимир Петрович
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Короткин Рятет Камальдинович
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Короткин Рятит Комальдинович
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Коротков Алексей Александрович
1916 йил туғилган.

Коротков Алексей Алексанрдович
1916 йил туғилган. Кўчма госпиталга юборилган. Майор.

Коротков Иван Петрович
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Корпов Николай Васильевич
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Корпова Анна Ивановна
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Корсун Николай Яковлевич
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Корсунов Иван Семёнович
1919 йил туғилган.

Корсунов Иван Семенович
1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. 54 артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Корсунов Иван Семенович
1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. 54 артиллерия полкига юборилган.

Корсунов Иван Семенович
1919 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 54 артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Кортунов Николай Сергеевич
1921 йил туғилган.

Кортушин Иван Александрович
1917 йил туғилган.

Корчак (Негребецкая) Мария Львовна
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Лейтенант.

Корчак Михаил Шаевич
1916 йил туғилган.

Корченицин Григорий Матвеевич
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Корченицын Григорий Матвеевич
1923 йил туғилган.

Коршак Валентин Васильевич
1927 йил туғилган.

Коршакм Борис Яковлевич
1921 йил туғилган.

Коршунов Александ Михайлович
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 83 тоғ ўқчи дивизияси 130 тоғ ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Коршунов Александр Андреевич
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 198 ўқчи полкига юборилган. Кичик сержант.

Коршунов Александр Михайлович
1923 йил туғилган.

Коршунов Александр Михайлович
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 150 тоғ ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Коршунов Василий Петрович
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Коршунов Василий Петрович
1912 йил туғилган.

Коршунов Василий Петрович
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Коршунов Василий Петрович
1912 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Коршунов Владимир Дмитриевич
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Кичик сержант.

Коршунов Яков Тихонович
1916 йил туғилган.

Коршунов Яков Тихонович
1916 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 103 ўқчи полкига юборилган. Майор.

Коршунов Яков Тихонович
1916 йил туғилган. Майор.

Корюкина (Буджикова) Зинаида Сидоровна
1922 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 130 алоҳида алоқа полкига юборилган. Старшина.

Корюкина Зинаида Сидоровна
1922 йил туғилган.

Корюхина Зинаида Сидоровна
1922 йил туғилган.

Корякин Николай Васильевич
1920 йил туғилган.

Косарев Владимир Николаевич
1922 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 107 танк бригадасига юборилган. Старшина.

Косарев Владимир Николаевич
1922 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Украина фронтига юборилган. Старшина.

Косенко Николай
1920 йил туғилган.

Косенко Николай Яковлевич
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Косенко Николай Яковлевич
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Косенко Николай Яковлевич
1920 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Косильцев Борис Матвеевич
1928 йил туғилган.

Коско Сергей Гаврилович
1916 йил туғилган.

Коско Сергей Гаврилович
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 357 ўқчи дивизияси 1190 ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Косов Александр Павлович
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Косов Александр Павлович
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 7 алоҳида танкчилар бригадасига юборилган. Сержант.

Косов Николай Иванович
1926 йил туғилган.

Косов Сергей Яковлевич
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Катта лейтенант.

Косолапов Иван Степанович
1912 йил туғилган. Старшина.

Косолобов Фёдор Григорьевич
1911 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 568 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Косолобов Фёдор Григорьевич
1911 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 149 ўқчи дивизияси 568 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Косолобов Федор Григорьевич
1911 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 568 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Костиков Анатолий Иванович
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1268 ўқчи полкига юборилган. Лейтенант.

Костиков Антолий Иванович
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Лейтенант.

Костиль Михаил Григорьевич
1922 йил туғилган.

Костиль Михаил Григорьевич
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Калинин фронтига юборилган.

Костин Геннадий Гаврилович
1921 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Майор.

Костин Геннадий Гаврилович
1921 йил туғилган.

Костоглад Григорий Яковлевич
1922 йил туғилган.

Костоглад Григорий Яковлевич
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Костоглод Б.
1922 йил туғилган.

Костоглод Григорий Яковлевич
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кострикина Тамара Павловна
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Кострикина Тамара Павловна
1924 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Кострикина Тамара Павловна
1924 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган.

Костюнин Яков Зотович
1920 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 148 ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Костюченко Иван Тимофеевич
1919 йил туғилган.

Костюченко Иван Тимофеевич
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Косымбаров Владимир Сергеевич
1928 йил туғилган.

Косых Алексей Леонтьевич
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 228 алоҳида ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Косых Алексей Леонтьевич
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Катта сержант.

Косых Алексей Леонтьевич
1925 йил туғилган.

Косьминин Владимир Михайлович
1917 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 5 ўқчи полкига юборилган. Лейтенант.

Косьминин Владимир Михайлович
1917 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 59 ўқчи дивизияси 5 ўқчи полкига юборилган. Лейтенант.

Косьминский Петр Афанасьевич
1913 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Косьяненко Алексей Георгиевич
1927 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 124 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Косьяненко Алексей Георгиевич
1927 йил туғилган.

Косякова Анна Васильевна
1922 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Пиёда полкига юборилган.

Котельникова Пелагея Федоровна
1919 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган.

Котельникова(Сорокина) Пелагея Федоровна
1919 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган.

Котков Степан Михайлович
1906 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Котляр Калман Мейбаевич
1914 йил туғилган.

Котляр Колман Лейбович
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Котляр Колман Лейбович
1914 йил туғилган. Старшина.

Котляр Колман Лейтович
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Котляров Василий Егорович
1910 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Котляров Василий Егорович
1910 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Котляров Леонид Дмитриевич
1903 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган. Ефрейтор.

Котляров Леонид Дмитриевич
1903 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Ефрейтор.

Котов Михаил Алексеевич
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кохан Николай Алексеевич
1927 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Кохан Николай Алексеевич
1927 йил туғилган.

Кохан Николай Алексеевич
1927 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Кочеров Владимир Яковлевич
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 247 ўқчи дивизияси 327 алоҳида ротага юборилган. Сержант.

Кочетков Михаил Васильевич
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кочетков Николай Яковлевич
1917 йил туғилган.

Кочетков Николай Яковлевич
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 98 кавалерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кочин Игорь Аркадьвич
1923 йил туғилган.

Кочин Игорь Аркадьевич
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 269 ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Кочковский Афанасий Лаврентьевич
1922 йил туғилган. Жанубий фронтга юборилган.

Кочнев Владимир Васильев
1926 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 377 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кочнев Владимир Васильевич
1926 йил туғилган. Артиллерия полкига юборилган.

Кочнев Владимир Васильевич
1926 йил туғилган.

Кочннев Владимир Васильевич
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 25 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кочубей Зосим Яковлевич
1924 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 818 ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Кочубей Михаил Игнатьевич
1920 йил туғилган.

Кошарный Степан Захарович
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Подполковник.

Кошелев Михаил Романович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кошеренков Ю.
1923 йил туғилган.

Кошеренков Юрий Анатольевич
1923 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кошеренков Юрий Анатольевич
1923 йил туғилган. Артиллерия полкига юборилган.

Кошин Александ Иванович
1943 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган. Старшина.

Кошин Александр Иванович
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Кошин Александр Иванович
1923 йил туғилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Кошин Александр Иванович
1923 йил туғилган.

Кошкин Петр Иванович
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Жанубий фронтга юборилган. Катта лейтенант.

Кошкин Степан Иванович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кошков Александр Федорович
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган.

Кошницкий Иосиф Георгиевич
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Коштанов Борис Васильевич
1911 йил туғилган.

Кравец Антон Петрович
1915 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кравец Николай Григорьевич
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кравцова(Бабыкина) Тамара Ивановна
1928 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 3997 кўчма госпиталга юборилган.

Кравченко Александр Федорович
1913 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Ефрейтор.

Кравченко Александр Федорович
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Ефрейтор.

Кравченко Борис Митрофановичч
1927 йил туғилган.

Кравченко Николай Яковлевич
1920 йил туғилган.

Кравченко Николай Яковлевич
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 126 ўқчи дивизияси 550 ўқчи полкига юборилган. Лейтенант.

Кравченко Николай Яковлечич
1920 йил туғилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Лейтенант.

Кравченко Сергей Яковлевич
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Катта сержант.

Кравченко Федор Парфенович
1918 йил туғилган. Катта сержант.

Красиков Федор Григорьевич
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Красильников Михаил Алексеевич
1922 йил туғилган.

Красницкий Хайкель Мошкович
1915 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 302 ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Краснов Аркадий Елезарович
1918 йил туғилган.

Краснов Николай Николаевич
1917 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Красновский Абрам Львович
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Красновский Абрам Львович
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Красновский Абрам Львович
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Красновский Абрам Львович
1923 йил туғилган.

Красновский Абрам Львович
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 91 миномёт полкига юборилган. Сержант.

Краснодед Владимир Васильевич
1921 йил туғилган.

Краснодед Владимир Васильевич
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Красножон Степан Петрович
1914 йил туғилган.

Краснокутский Николай Андреевич
1907 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 137 пулемёт бўлинмаси батальонига юборилган. Оддий аскар.

Красюков Василий Илларионович
1921 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Красюков Василий Илларионович
1927 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Крахмальный Борис Семёнович
1922 йил туғилган.

Краюшкин Петр Александрович
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 51 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Краюшкин Фёдор Георгиевич
1919 йил туғилган.

Краюшкин Фёдор Георгиевич
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 1243 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Краюшкин Федор Георгиевич
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Украина фронти 368 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Крающкин Петр Александрович
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 51 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Креймерман Ефим Абрамович
1913 йил туғилган. Кўчма госпиталга юборилган. Оддий аскар.

Кренер Михаил Семёнович
1925 йил туғилган.

Кретов Сергей Федорович
1904 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Крибенко Василий Андреевич
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1288 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кривенко Василий Андреевич
1923 йил туғилган.

Кривенко Василий Андреевич
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кривенко Василий Андреевич
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 113 ўқчи дивизияси 1288 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

КРИВЕНЦОВ Евгений ИВАНОВИЧ
1922 йил туғилган.

Кривой Петр Иосифович
1902 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Кривокорытов Парфек Иванович
1920 йил туғилган.

Кривокорытов Парфён Иванович
1920 йил туғилган.

Криволапов Василий Тимофеевич
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 766 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Криволапов Василий Тимофеевич
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Криволапов Василий Тимофеевич
1925 йил туғилган.

Кривопалова-Каледина Анна Андреевна
1904 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 12 армия хўжалик қисмига юборилган.

Кривошеев Федор Кузьмич
24.03.1905 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кригевский Илья Осипович
1905 йил туғилган.

Крикухин Борис Романович
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Криниченко Фаина Ивановна
1936 йил туғилган. Украина фронтига юборилган.

Кричевский Илья Осипович
1905 йил туғилган. Старшина.

Кричевский Илья Осипович
1905 йил туғилган. Оддий аскар.

Кровякова (Пушкарева) Александра Сергеевна
1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кровякова(Пушкарева) Александра Сергеевна
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кропачев Алексей Павлович
1916 йил туғилган. Кўчма госпиталга юборилган. Сержант.

Кроткин Режем Камальдинович
1923 йил туғилган.

Кротов Александр Иванович
1921 йил туғилган.

Кротов Александр Иванович
1921 йил туғилган. Полковник.

Кротов Александр Иванович
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Шимолий фронтга юборилган. Оддий аскар.

Крошков Петр Николаевич
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 25 ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Крошков Петр Николаевич
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Круглов Михаил Семеноввич
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 31 ўқчи полки 178 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Круглов Николай Семенович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Крупенин Николай Александрович
1918 йил туғилган.

Крупица Вячеслав Иосифович
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган. Оддий аскар.

Крупник Илья Семенович
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 145 ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Крупнов Фёдор Алексеевич
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Лейтенант.

Крупнов Федор Алексеевич
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 249 алоҳида танкчилар полкига юборилган. Лейтенант.

Крупнов Федор Алексеевич
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Лейтенант.

Крупнов Фёдор Алексееевич
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Лейтенант.

Крупов Федор Алексеевич
1921 йил туғилган.

Круппов Федор Алексеевич
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган. Лейтенант.

Крутинов Матвей Григорьевич
1908 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 81 ўқчи дивизияси 202 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Крылов Виктор Николаевич
Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Крылов Виктор Николаевич
1925 йил туғилган.

Крылов Виктор Николаевич
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 79 ўқчи дивизияси 172 артиллерия полкига юборилган. Кичик сержант.

Крылов Михаил Иванович
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Прибалтика фронтига юборилган. Полковник.

Крылов Михаил Иванович
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Прибалтика фронтига юборилган.

Крылов Михаил Николаевич
1912 йил туғилган.

Крылова Анна Александровна
1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Катта сержант.

Крылова Анна Александровна
1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган.

Крылова Анна Александровна
1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Крылова Анна Алексанровна
1918 йил туғилган.

Крымский Юрий Петрович
1927 йил туғилган.

Крышанин Николай Федорович
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Крюков Виктор Васильевич
1923 йил туғилган.

Крюков Виктор Васильевич
1923 йил туғилган. Сержант.

Крюков Григорий Николаевич
1913 йил туғилган.

Крюков Григорий Николаевич
1913 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Крюков Григорий Николаевич
1913 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Крюков Григорий Николаевич
1913 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Крюков Григорий Никоолаевич
27.03.1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Крюков Иосиф Ефимович
1927 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 288 заҳира ўқчи полкига юборилган.

Крюков Михаил Ефимович
1923 йил туғилган.

Крюков Михаил Ефимович
1923 йил туғилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Крюков Михаил Ефимович
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 845 алоҳида полкига юборилган. Оддий аскар.

Крюков Роман Романович
1913 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Крючков Николай Иванович
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 199 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Крючков Николай Иванович
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 199 ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Кряжев Владимир Яковлевич
1926 йил туғилган.

Кряжев Владимир Яковлевич
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Украина фронтига юборилган. Подполковник.

Кряплёв Владимир Яковлевич
1926 йил туғилган. Украина фронтига юборилган.

Крячков Гаврил Андреевич
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кубарев Алексей Иванович
1903 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 413 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кубасова Ольга Васильевна
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Кубышкин Александр Григорьевич
1924 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 329 полкига юборилган. Оддий аскар.

Кувшинов Борис Александрович
27.03.1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Ефрейтор.

Кувшинов Петр Семенович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Кугушева Надежда Гавриловна
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 1588 кўчма госпиталга юборилган.

Кудлан Григорий Константинович
1914 йил туғилган.

Кудрин Григорий Сидорович
1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Кудрявцев Михаил Никандрович
1908 йил туғилган.

Кудрявцев Михаил Никондрович
1908 йил туғилган. Подполковник.

Кудрявцев Петр Иванович
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Кудрявцев Сергей Матвеевич
1927 йил туғилган.

Кудряков Павел Ефремович
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Япон урушига юборилган. Сержант.

Кудряков Павел Ефремович
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 1032 ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Кудряков Павел Ефремович
1925 йил туғилган.

Кудряшов ЛЕОНИД Николаевич
1914 йил туғилган.

Кудряшов Михаил Яковлевич
1919 йил туғилган.

Кудряшов Михаил Яковлевич
1919 йил туғилган. Полковник.

Кудяков Рашид Иноятович
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кудяков Рашит Иноятович
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 91 ўқчи полкига юборилган.

Кузецов Александр Иванович
1915 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Кичик сержант.

Кузецов Борис Михайлович
1923 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 257 алоҳида танк полкига юборилган. Оддий аскар.

Кузин Виктор Михайлович
1924 йил туғилган.

кузин Константин Николаевич
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Старшина.

Кузин Петр Иванович
24.03.1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Кузина (Червякова) Роза Георгиевна
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Кузина Р.Т.
1923 йил туғилган.

Кузина Роза Георгиевна
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кузмин Борис Павлович
1923 йил туғилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Кузмин Владимир Федулович
1926 йил туғилган.

Кузмин Иван Васильевич
1918 йил туғилган.

Кузмин Пётр Арсентьвич
1925 йил туғилган.

Кузмиченко Иван Ильич
1924 йил туғилган.

Кузнецов
1924 йил туғилган.

Кузнецов Александ Иванович
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Кузнецов Александр Григорьевич
1922 йил туғилган.

Кузнецов Александр Кузьмич
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кузнецов Александр Лукич
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Пиёда полкига юборилган. Оддий аскар.

Кузнецов Александр Павлович
1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Подполковник.

Кузнецов Владимир Александрович
27.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Кузнецов Владимир Александрович
1925 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Кузнецов Владимир Александрович
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 1160 ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Кузнецов Владимир Александрович
1925 йил туғилган.

Кузнецов Владимир Александрович
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 352 ўқчи дивизияси 160 ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Кузнецов Владимир Андреевич
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 306 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Кузнецов Владимир Андреевич
1918 йил туғилган.

Кузнецов Владимир Андреевич
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 99 ўқчи дивизияси 206 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Кузнецов Владимир Андреевич
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 62 ўқчи дивизияси 306 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Кузнецов Владимир Андреевич
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 206 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Кузнецов Владимир Васильевич
1914 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 793 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кузнецов Владимир Михайлович
1929 йил туғилган.

Кузнецов Иван Степанович
1904 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Кузнецов Иван Яковлевич
1908 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 395 ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Кузнецов Константин Маркелович
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 234 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Кузнецов Констанцин Федорович
27.03.1905 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Ленинград фронтига юборилган. Оддий аскар.

Кузнецов Лаврентий Михайлович
1915 йил туғилган.

Кузнецов Лаврентий Михайлович
1915 йил туғилган. 1938 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган. Оддий аскар.

Кузнецов Михаил Иванович
1920 йил туғилган.

Кузнецов Михаил Иванович
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Кузнецов Михаил Иванович
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Кузнецов Михаил Иванович
1920 йил туғилган. Катта сержант.

Кузнецов Николай Алексеевич
1911 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта лейтенант.

Кузнецов Николай Алексеевич
1911 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 12 армия хўжалик қисмига юборилган. Катта лейтенант.

Кузнецов Николай Герасимович
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 82 алоҳида алоқа батальонига юборилган. Кичик лейтенант.

Кузнецов Николай Герасимович
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 64 ўқчи дивизияси 82 алоҳида алоқа батальонига юборилган. Кичик лейтенант.

Кузнецов Николай Иванович
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 156 заҳира ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кузнецов Николай Петрович
1918 йил туғилган.

Кузнецов Павел Федорович
1924 йил туғилган.

Кузнецов Павел Яковлевич
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Кузнецов Петр Федорович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Пиёда полкига юборилган. Оддий аскар.

Кузнецов Петр Яковлевич
1919 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Сержант.

Кузнецов Степан Сергеевич
1913 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Кузнецов Степан Сергеевич
1913 йил туғилган.

Кузнецов Степан Сергеевич
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 401 артиллерия полкига юборилган. Старшина.

Кузнецов Степан Сергеевич
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Старшина.

Кузнецов Степан Сергеевич
1913 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Кузнецова Александра Кузминишна
1922 йил туғилган.

Кузнецова Александра Кузьминична
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Кузнецова Александра Кузьминична
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган. Сержант.

Кузьменко Иван Ильич
1924 йил туғилган. Артиллерия полкига юборилган.

Кузьменко Иван Ильич
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган. Оддий аскар.

Кузьменко Иван Ильич
1924 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 45 заҳира ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Кузьмин Алексей Иванович
1906 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кузьмин Борис Павлович
1923 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 183 танк бригадасига юборилган. Оддий аскар.

Кузьмин Борис Павлович
1923 йил туғилган.

Кузьмин Борис Павлович
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 183 танк бригадасига юборилган. Оддий аскар.

Кузьмин Борис Павлович
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Кузьмин Борис Петрович
1924 йил туғилган.

Кузьмин Борис Петрович
1924 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Сержант.

Кузьмин Борис Петрович
1924 йил туғилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Кузьмин Борис Петрович
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1448 ўзиюрар артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Кузьмин Владимир Федулович
1926 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Ўқчи дивизияга юборилган.

Кузьмин Иван Васильевич
1918 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. 17 чегара отрядига юборилган.

Кузьмин Иван Васильевич
1918 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кузьмин Леонид Кондратьевич
1910 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Кузьмин Семен Павлович
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Кузьмина Анна Васильевна
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган. Лейтенант.

Кузьмина Нина Матвеевна
1921 йил туғилган.

Кузьмина Нина Матвеевна
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Кузьмина Нина Матвеевна
1921 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Кичик сержант.

Кузьминых Василий Абрамович
1910 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Ефрейтор.

Кузяев Зарнич Алиевич
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Кукормин Николай Михайлович
1916 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Оддий аскар.

Куксин Александр Андреевич
1935 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Пиёда полкига юборилган. Сержант.

Куксовский Василий
1917 йил туғилган.

Куксовский Василий Афанасьевич
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 735 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Куксовский Василий Афанасьевич
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 735 ўқчи полкига юборилган.

Кукушкина Александра Михайловна
1922 йил туғилган.

Кукушкина Александра Михайловна
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Кукушкина Любовь Гавриловна
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 360 ўқчи дивизияси 1197 ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Кукушкина Нина Дмитриевна
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Ефрейтор.

Кукушкина Нина Дмитриевна
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Пиёдалар полкига юборилган.

Кулагина Аксиния Ивановна
1918 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 373 ўқчи дивизияси 41 заҳира ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Кулагина Аксиния Ивановна
1918 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 373 ўқчи дивизияси 1235 ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Кулаков Владимир Николаевич
1926 йил туғилган.

Кулев Алекандр Сергеевич
1923 йил туғилган.

Кулёв Александр Сергеевич
1923 йил туғилган.

Кулев Александр Сергеевич
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 35 алоҳида ўқчи бригадасига юборилган. Оддий аскар.

Кулев Александр Сергеевич
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Куликов Александр Артемьевич
1911 йил туғилган.

Куликов Василий Иванович
1912 йил туғилган. Сержант.

Куликов Сергенй Иванович
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Куликова Дарья Петровна
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 932 артиллерия полкига юборилган. Лейтенант.

Кулимин Дмитрий Дмитриевич
1909 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 17 заҳира ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Кульджанов Бахтабай
1908 йил туғилган.

Кульмамемьев Александр Вениаминович
1936 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Прибалтика фронтига юборилган. Оддий аскар.

Кульмаметов Александр Виниаминович
1930 йил туғилган.

Кульмухаметова (Габдулина) Галина Шариповна
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Кульмухаметова Галина Шариповна
1922 йил туғилган.

Кульмухаметова Галина Шариповна
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 38 авиация базасига юборилган.

Кульпинова Зинаида Агеевна
1924 йил туғилган.

Кульпинова Зинаида Агеевна
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Старшина.

Кульпинова Зинаида Агеевна
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 181 ўқчи дивизияси 375 артиллерия полкига юборилган. Старшина.

Кулявин Михаил Иванович
1917 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Кулявин Михаил Иванович
1917 йил туғилган.

Кулявин Михаил Иванович
1917 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Кулявин Михаил Иванович
1917 йил туғилган. Сержант.

Куляпин Михаил Алексеевич
1924 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Старшина.

Куманкин Алексей Александрович
1912 йил туғилган. Кўчма госпиталга юборилган. Оддий аскар.

Кун Давид Хаймович
1911 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 470 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кун Инокентий Вячеславович
1910 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 200 ўқчи дивизияси 39 заҳира ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Куницын Кузьма Петрович
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Купенская (Пухно) Лия Викторовна
1922 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Купенская Лия Викторовна
1922 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Куперман Шлема Залмович
1910 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Куприянов Александр Иванович
1923 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта сержант.

Куприянов Александр иванович
1923 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Катта сержант.

Куприянов Евгений Тихонович
1935 йил туғилган. Пиёда полкига юборилган. Оддий аскар.

Купцов Василий Илларионович
1909 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 301 ўқчи дивизияси 1050 ўқчи полкига юборилган. Майор.

Купцов Василий Илларионович

Купченко Тимофей Никифорович
24.03.1905 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Ички Ишлар Ҳалқ Комиссариати қўшинларига юборилган. Оддий аскар.

Куракин Яков Григорьевич
1900 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Куракин Яков Григорьевич
1900 йил туғилган. Оддий аскар.

Курамесов Георгий Андреевич
1903 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 81 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Курамесов Георгий Андреевич
1903 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 54 ўқчи дивизияси 81 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Курамшин Владимир Иванович
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Старшина.

Курамшин Владмир Иванович
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Старшина.

Куранов Виктор Ильич
1919 йил туғилган.

Курачкина Полина Яковлевна
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 287 миномёт полкига юборилган.

Курбанов Юлдаш
1922 йил туғилган.

Курбанов Юлдаш
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Курбанова Танглима Галинуровна
1923 йил туғилган.

Курдов Джуман
1918 йил туғилган.

Курдюмова Мария Григорьевна
1897 йил туғилган. Кўчма госпиталга юборилган. Майор.

Курков Дмитрий Павлович
1923 йил туғилган.

Курков Дмитрий Павлович
1923 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Лейтенант.

Курлышкин Михаил Николаевич
27.03.1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Курмачев Аркадий Деомидович
1925 йил туғилган. 952 алоҳида алоқа батальонига юборилган.

Курмачев Аркадий Деомидович
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Украина фронтига юборилган. Майор.

Курмачёв Аркадий Диамидович
1925 йил туғилган. Майор.

Курмачёв Аркадий Димидович
1925 йил туғилган.

Курмачов Аркадий Деомидович
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Украина фронтига юборилган. Майор.

Курмесов Андрей Н
1903 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 63 ўқчи полкига юборилган.

Курмесов Георгий Андреевич
1903 йил туғилган.

Курмесов Георгий Андреевич
1903 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 63 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Курницкий Александр Мартьянович
1927 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Пиёда полкига юборилган. Сержант.

Курочкин Иван Гергиевич
1923 йил туғилган.

Курочкин Игнатий Николаевич
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Курочкин Никлай Ильич
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Кичик сержант.

Курочкин Николай Ильич
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 21 авиация полкига юборилган. Сержант.

Курочкина Галина Яковлевна
1918 йил туғилган.

Курочкина Полина Яковлевна
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 287 миномёт полкига юборилган. Катта сержант.

Курочкина Полина Яковлевна
1919 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Катта сержант.

Куртов Джумак
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Старшина.

Курчанова Любовь Ивановна
1925 йил туғилган.

Курчанова Любовь Ивановна
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Куршин Вениамин Константинович
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Курылева Зоя Ефимовна
1943 йил урушга сафарбар этилган. 296 артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Курышев Виктор Васильевич
1923 йил туғилган. Майор.

Курышов Михаил Яковлевич
1922 йил туғилган.

Курышов Михаил Яковлевич
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 371 ўқчи дивизияси 33 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Курятнев Михаил Семенович
24.03.1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар.

Кутимов Александр Степанович
24.03.1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 964 артиллерия полкига юборилган. Кичик сержант.

Кутуев Рафаил Касимович
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 857 ўқчи полкига юборилган. Старшина.

Кутькин Николай Федорович
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кутьмин Валентин Семенович
1918 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Сержант.

Куцин - Якобинский Александр Сергеевич
1921 йил туғилган.

Куцин Александр Семёнович
1921 йил туғилган.

Куцин Якоблинский Александрович
1921 йил туғилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган.

Кучеров Николай Иванович
1921 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кучин Семен Иванович
1915 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Катта лейтенант.

Кучкаров Абдулир
1917 йил туғилган.

Кучкаров Абдулла
1917 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга сафарбар этилган. Пиёда полкига юборилган. Оддий аскар.

Кучкаров Джамал
1915 йил туғилган. Оддий аскар.

Кучкаров Джамал
1915 йил туғилган.

Кучкаров Джамал
1915 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кучкаров Жамол
1915 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Кучкаров Карим
1922 йил туғилган.

Кучкаров Карим Авазович
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи дивизиясига юборилган. Лейтенант.

Кучушева Дилбар Мирзаяновна
1924 йил туғилган.

Кушнир Гитель Пинхасовна
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Кўчма госпиталга юборилган.

Кушнир Ефим Моисеевич
1911 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Кушнир Николай Викторович
1917 йил туғилган.

Кушнир Николай Викторович
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 8 алоҳида батальонига юборилган. Майор.

Кушнир Николай Викторович
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган.

Кушнир Николай Викторович
1917 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Майор.

Кыселев Иван Андреевич
1926 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 415 ўқчи дивизияси 1323 ўқчи полкига юборилган. Катта лейтенант.

Кычков Олег Дмитриевич
1915 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Артиллерия полкига юборилган. Катта сержант.

Кычков Юрий Дмитриевич
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Гвардия ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Кычков Юрий Дмитриевич
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 616 тоғ ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.