Yozyovon tumani

There are currently 36 familiya in this directory beginning with the letter К.
К

Кабиров Турғун
1912 йилда туғилган, 1942 йилда урушга сафарбар этилган. сержант

Кадиров Рустам
1925 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадиров Тургун
1912 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадиров Тургун
1910 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кадиров Турғун
1910 йилда туғилган, 1942 йилда урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Казимировская Наталий
1926 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Камбаров Карим
1925 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Карабаев Мамадали
1910 йилда туғилган, 1942 йилда урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Карабаев Мамадали
1919 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Абдулла
1913 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каримов Даврон
1919 йилда туғилган, 1939 йилда ҳарбий хизматга чақирилган урушга сафарбар этилган.

Касимов Халим
1915 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кахаров Худайберди
1916 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Каххоров Худойберди
1916 йилда туғилган, 1939 йилда ҳарбий хизматга чақирилган урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Кенджабаев Ибрагим
1924 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кенджабаев Мирзахаким
1910 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кенджабаев Юсупджан
1919 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кенджаев Халим
1905 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кенжаев Хаким
1905 йилда туғилган, 1943 йилда урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Кенжаев Юсуф
1926 йилда туғилган, 1943 йилда урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Киргизов Абдураим
1910 йилда туғилган, 1942 йилда урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Киргизов Гузал
1903 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Киргизов Фозилжон
1903 йилда туғилган, 1943 йилда урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Кобулов Мамарасул
1921 йилда туғилган, 1941 йилда урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Косимов Алиджан
1924 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузабаев Хайдар
1926 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кузибоев Хайдар
1925 йилда туғилган, 1942 йилда урушга сафарбар этилган. катта сержант

Курбанов Аман
1918 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбанов Шермат
1926 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Курбонов Омон
1918 йилда туғилган, 1940 йилда ҳарбий хизматга чақирилган урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Курбонов Шермат
1926 йилда туғилган, 1944 йилда урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Кучкаров Алимджан
1925 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кучкаров Исомиддин
1914 йилда туғилган, 1942 йилда урушга сафарбар этилган. оддий аскар

Кучкаров Мамир
1912 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кучкаров Салим
1914 йилда туғилган, 1941-1945 йилда урушга сафарбар этилган.

Кучкоров Маъмур
1912 йилда туғилган, 1941 йилда урушга сафарбар этилган. оддий аскар