Qipchoq tumani

There are currently 174 familiya in this directory beginning with the letter Е.
Е

Егамбердиев Раман
1916 йил туғилган. 08.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Егамбердиев Роман Юсупович
1916 йил туғилган. Сержант. 28.10.1944 йил ҳалок бўлган.

Егамбердиев Ромен Юсупович
1916 йил туғилган. Сержант. 28.10.1944 йил ҳалок бўлган.

Егамбердийев Раман
1916 йил туғилган. 08.08.1943 йил урушга сафарбар этилган. 28.10.1944 йил ҳалок бўлган Латвияда дафн этилган.

Егорхин Дмитрий В
1905 йил туғилган. 29.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Елдашев Сабур
1924 йил туғилган. 27.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Емчанов Агзам
1917 йил туғилган. 29.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еравил Федор Семенович
1904 йил туғилган. 03.01.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ербадашев Чотбай
1912 йил туғтлган. 26.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ербидашев Чутбай
1912 йил туғилган. 26.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 09.1944 йил бедарак йўқолган.

Ербидашев Шатбай
1912 йил туғилган. 26.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 09.1944 йил ҳалок бўлган.

Ергашев Мултибай
1916 йил туғилган. 11.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ергашев Муратбай
1923 йил туғилган. 11.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 13.01.1944 йил ҳалок бўлган Житомирда дафн этилган.

Ердашев Давлетбай
1919 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 14.09.1943 йил ҳалок бўлган Смоленскда дафн этилган.

Ердашев Даулетбай
1919 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ердашев Казах
1922 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерджанов Акмел
1922 йил туғилган. Оддий аскар. 28.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Ережанов Ерилибат
1919 йил туғилган. Оддий аскар. 22.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Ереке
1919 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерекеев Калбай
1915 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерекеев Шамурат
1915 йил туғилган. 10.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Аиязммбет
1919 йил туғилган. 29.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Балтабай
1918 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.1943 йил ҳалок бўлган.

Ержанов Балтабай
1918 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Балтабай
29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.1943 йил бедарак йўқолган.

Ержанов Еримбет
1915 йил туғилган. 28.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Маткурбан
1917 йил туғилган. 29.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Ниязымбай
1919 йил туғилган. 29.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.1943 йил бедарак йўқолган.

Ержанов Ниязымбет
1919 йил туғилган. 29.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 22.09.1942 йил ҳалок бўлган Ленинградда дафн этилган.

Ержанов Ниязымбет
1919 йил туғилган. 29.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.1943 йил ҳалок бўлган.

Ержанов Юлдаш
1911 йил туғилган. 10.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримберов Раджап
1915 йил туғилган. 11.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Еримберов Юлдаш
1906 йил туғилган. 29.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Гулмирза
1920 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Калбай
1913 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Раджап
1915 йил туғилган. 30.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Халбай
1925 йил туғилган. 30.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерлепесов Нышанбай
1923 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ермаков Кауныщнай
1922 йил туғилган. Оддий аскар. 14.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Ермалаев Алексей Андрейевич
1912 йил туғилган. 29.08.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерманов Матияз
1908 йил туғилган. Оддий аскар. 30.01.1943 йил бедарак йўқолган.

Ермекбаев Сакал
1910 йил туғилган. 16.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ермекеев Емут
1924 йил туғилган. 27.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ермекенов Каримбай
1914 йил туғилган. 19.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ермекенов Махсат
1924 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1943 йил бедарак йўқолган.

Ермекенов Махсуд
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.03.1943 йил ҳалок бўлган.

Ермитов Ауезбай
1912 йил туғилган. 14.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. 06.08.1944 йил ҳалок бўлган.

Ермолкенов Мафут
Оддий аскар. 18.03.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Ендир
1920 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1942 йил бедарак йўқолган.

Ерназаров Ендыр
1921 йил туғилган. 29.05.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Кадира
1925 йил туғилган. 30.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Раджан
1920 йил туғилган. 05.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Ражап
1920 йил туғилган. 05.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ернешев Муратбай
1916 йил туғилган. Оддий аскар. 13.01.1944 йил ҳалок бўлган.

Ерниязов Джапак
1918 йил туғилган. 05.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ерниязов Ендирбай
1920 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерниязов Кутарбай
1914 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерниязов Туреш
1916 йил туғилган. 15.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есамуратов Юлдаш
1924 йил туғилган. 27.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есеев Кулымбет
1923 йил туғилган. 01.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есеев Кушимбет
1923 йил туғилган. 01.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 09.1944 йил бедарак йўқолган.

Есемуратов Джуман
1916 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.1945 йил бедарак йўқолган.

Есемуратов Юлдаш
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.1944 йил ҳалок бўлган.

Есемуратов Юлдаш
1924 йил туғилган. 27.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1944 йил бедарак йўқолган.

Есенов Кошымбет
06.1944 йил ҳалок бўлган.

Есжанов Досжан
1916 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.12.1943 йил ҳалок бўлган Калининградда дафн этилган.

Есжанов Жуманияз
02.1944 йил ҳалок бўлган.

Есжанов Мадреим
1925 йил туғилган. 30.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есжанов Усман
1912 йил туғилган. 27.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есжанов Шамурат
1925 йил туғилган. 30.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есимов Атти
1915 йил туғилган. 11.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есмурадов Юлдаш
1925 йил туғилган. 16.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есмуратов Жанабай
1925 йил туғилган. 30.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Есмуратов Жуманияз
04.1945 йил ҳалок бўлган.

Естилеуов Камал
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.1943 йил ҳалок бўлган.

Естилеуов Кемал
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.1943 йил ҳалок бўлган.

Есунбатов Смон
1916 йил туғилган . 15.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 06.04.1945 йил бедарак йўқолган.

Есчанов Давчан 
1916 йил туғилган. Оддий аскар. 01.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Есчанов Джуманияз 
1917 йил туғилган. 22.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1944 йил бедарак йўқолган.

Есчанов Ердаш 
1922 йил туғилган. 16.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 07.1943 йил бедарак йўқолган.

Есчанов Кудияр
1922 йил туғилган. 29.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есчанов Усман
1912 йил туғилган. 27.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 09.1943 йил бедарак йўқолган.

Ефимов Иван Василевич
1914 йил туғилган. 29.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешанов Тилеубай
1915 йил туғилган. 11.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 10.1944 йил ҳалок бўлган.

Ешанов Тилеубай
1914 йил туғилган. 05.1942 йил ҳалок бўлган.

Ешимбатов Гульмурза
1925 йил туғилган. 30.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1944 йил бедарак йўқолган.

Ешимберов Алламберген
1916 йил туғилган. 11.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимберов Джумабай
1922 йил туғилган. 29.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимберов Исдан
1913 йил туғилган. 11.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимберов Казах
1919 йил туғилган. 29.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимберов Юлдаш
1924 йил туғилган. 27.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Айтбай 
1924 йил туғилган. 07.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1943 йил бедарак йўқолган.

Ешимбетов Айтбай Ешимбетович
1924 йил туғилган. 27.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешимбетов Аллаяр
1918 йил туғилган.

Ешимбетов Бекимбет
1925 йил туғилган. 27.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.1944 йил ҳалок бўлган.

Ешимбетов Бекимбет
1925 йил туғилган. 08.1944 йил ҳалок бўлган.

Ешимбетов Булак
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Булун
1912 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Ешимбетов Гулмирза
1925 йил туғилган. 18.02.1944 йил ҳалок бўлган Днепропетровскда дафн этилган.

Ешимбетов Джумабай
1922 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 07.1944 йил бедарак йўқолган.

Ешимбетов Егемберди
05.1944 йил ҳалок бўлган.

Ешимбетов Егенбергек 
1923 йил туғилган. 29.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 05.1944 йил бедарак йўқолган.

Ешимбетов Жумат
1910 йил туғилган. 07.10.1943 йил урушга сафарбар этилган. 10.1944 йил ҳалок бўлган.

Ешимбетов Кадир
1925 йил туғилган. 30.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. 31.12.1943 йил ҳалок бўлган Житомирда дафн этилган.

Ешимбетов Кадир 
1925 йил туғилган. 30.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 31.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешимбетов Казак
1914 йил туғилган. 21.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Кошкинбай
07.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешимбетов Кошкинбай
1922 йил туғилган. 29.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 07.1943 йил бедарак йўқолган.

Ешимбетов Оразбай
02.1945 йил ҳалок бўлган.

Ешимбетов Сабыр
1919 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешимбетов Салый
1909 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 19.07.1943 йил ҳалок бўлган Черкасда дафн этилган.

Ешимбетов Сапарбай
1926 йил туғилган. 07.04.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Сумбай
1917 йил туғилган. 11.11.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Турдыбай
1911 йил туғилган. 12.07.1943 йил ҳалок бўлган Курскда дафн этилган.

Ешимбетов Уразбай 
1913 йил туғилган. 05.10.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1945 йил бедарак йўқолган.

Ешимбетов Юлдаш
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимов Кудияр
1912 йил туғилган. 16.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимов Ураз
1916 йил туғилган. 11.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешманов Абдулла
1917 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 1944 йил ҳалок бўлган.

Ешманов Каландар
1910 йил туғилган. 05.10.1943 йил урушга сафарбар этилган. 03.1945 йил ҳалок бўлган.

Ешманов Календер
1911 йил туғилган. 05.10.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешманов Календер
1910 йил туғилган. 05.10.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1945 йил бедарак йўқолган.

Ешманов Курбанбай
1916 йил туғилган. 16.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешманов Муратбай
1925 йил туғилган. 30.03.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешманов Тайыр
1912 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ешманов Худайберген
1913 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешманов Худайберген
1913 йил туғилган. 14.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешмуратов
1914 йил туғилган. Оддий аскар. 26.06.1944 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Ауезмурат
1916 йил туғилган. 12.02.1943 йил ҳалок бўлган Курскда дафн этилган.

Ешмуратов Ауезмурат
1921 йил туғилган. 27.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Ауезмурат
1916 йил туғилган. 12.02.1942 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Балжан
1914 йил туғилган. 26.06.1944 йил ҳалок бўлган Витебскда дафн этилган.

Ешмуратов Бегим
1923 йил туғилган. 16.02.1943 йил ҳалок бўлган Курскда дафн этилган.

Ешмуратов Булкун
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.1944 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Булкун
1913 йил туғилган. 09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 1944 йил бедарак йўқолган.

Ешмуратов Джайбасор
1916 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 06.1943 йил бедарак йўқолган.

Ешмуратов Джумабай
1911 йил туғилган. 05.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешмуратов Джумабай
1911 йил туғилган. 05.10.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1945 йил бедарак йўқолган.

Ешмуратов Досымбет
1916 йил туғилган. 11.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. 07.01.1944 йил ҳалок бўлган Витебскда дафн этилган.

Ешмуратов Жамбек
1916 йил туғилган. 18.03.1943 йил ҳалок бўлган Курскда дафн этилган.

Ешмуратов Жаубасар
1915 йил туғилган. 26.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 06.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Жумабай
1911 йил туғилган. 05.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. 03.1945 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Калмурат
1913 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 19.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Карбанбай
1925 йил туғилган. 19.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1945 йил бедарак йўқолган.

Ешмуратов Курбанбай
1921 йил туғилган. 11.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. 07.03.1944 йил ҳалок бўлган Витебскда дафн этилган.

Ешмуратов Маркаш
09.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Сабир
1915 йил туғилган. Оддий аскар. 16.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Сабыр
1905 йил туғилган. 27.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешмуратов Сабыр
1919 йил туғилган. 26.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешмуратов Хайтбай
1918 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ешмуратов Худайберген Ешмуратович
1924 йил туғилган. 20.06.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ешмуратов Юлдаш
1922 йил туғилган. 24.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Юлдаш
1922 йил туғилган. 02.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Юлдаш
1922 йил туғилган. 02.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешмуртов Халмурат
1923 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешназаров Анратса
1915 йил туғилган. 19.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешниязов Жанак
1921 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.1944 йил бедарак йўқолган.

Ешниязов Жапак
10.1944 йил ҳалок бўлган.

Ешниязов Кенжа
1912 йил туғилган. 06.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. 06.1944 йил ҳалок бўлган.

Ешниязов Кенже
1912 йил туғилган. 06.11.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешниязов Хайтымбет
1913 йил туғилган. 22.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешниязов Шамурат Ешниязович
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешниязов Шотбай Ешниязович
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1943 йил ҳалок бўлган.

Ешчанов Кадыр
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 20.08.1942 йил ҳалок бўлган.

Ешшанов Елец
1920 йил туғилган. 11.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешшанов Сабур
1912 йил туғилган. 27.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ещамов Юлдаш
1917 йил туғилган. 29.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ещанов Кадир
1923 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 20.09.1942 йил ҳалок бўлган Смоленскда дафн этилган.

Ещанов Кадир
1929 йил туғилган. 07.1944 йил ҳалок бўлган.

Ещанов Кердаш Ешанович
1922 йил туғилган. 16.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ещанов Маткурбан
1917 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Ещанов Тлеубай
1915 йил туғилган. 11.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.1944 йил бедарак йўқолган.

Ещанов Усман
1912 йил туғилган. 15.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ещанов Усман Ещанович
1912 йил туғилган. 11.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. 09.1943 йил ҳалок бўлган.