Ohangaron tumani

There are currently 115 familiya in this directory beginning with the letter О.
О

Обедков Антон Николаевич
1941 йил урушга сафарбар этилган.

Обедовшей Мопея Южкович
23.01.1944 йил урушга сафарбар этилган. Каттақўрғон шаҳри 24 заҳира ўқчи полкига юборилган.

Обухова Галина Петровна

Обьедков Антон Никанарович

Овпкимьян Паркев Г
Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Овсяников Иван Васильевич
1941 йил урушга сафарбар этилган.

Овсянник Александр Михайлович
26.02.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Овсянников Иван Федоров
24.10.1941 йил урушга сафарбар этилган. Ташкент вилояти ҳарбий комиссариати 34 йиғин полкига юборилган.

Овчаренко Михаил Леонт
06.11.1941 йил урушга сафарбар этилган. Чирчиқ шаҳри йиғин бошлиғи ихтиёрига юборилган.

Овчаренко Федор Н
13.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Овчеренко Михаил Зотович
1941 йил урушга сафарбар этилган.

Оганесьян Арменян Р
Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Оганесьян Петрос Аракил
05.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Оградович Мир Иосифович
26.02.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Одилов А

Одилов Абдикул
210 гвардия ўқчи полкига юборилган.

Одилов Махкамбой

Одилов Рауф
934 ўқчи полкига юборилган.

Одилов Ширин
Киевск вилояти Лесинск тумани Ставише қишлоғида дафн этилган.

Одинаев Усталкул
Фарғона шаҳри 16 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Одияров Насиб
23.10.1942 йил урушга сафарбар этилган. Каттақўрғон Гомель пиёдалар билим юртига юборилган.

Ожагов Георгий Аф
05.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Ожогов Григорий Ник
1941 йил урушга сафарбар этилган.

Оилов Навруз
Фарғона шаҳри 16 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Ойбутаев Курбон
1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ойтутов Қурбон
Орлов вилояти Болховск тумани Городише қишлоғида дафн этилган.

Ойхужаев Иноят

Окаловгарегин Серкис
05.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Окбоев Урозали
481 ўқчи полкига юборилган.

Оккулов Абдуваит

Оккулов Тошмат
Новая Умань қишлоғида дафн этилган.

Округверидзе Вас
05.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Октураев Миртоз

Окулов Тошмат
Воронеж шаҳрида дафн этилган.

Олакулов Мамарайим
Ульянов вилояти. Милекесе шаҳри қабристонида дафн этилган.

Олдиёров Малик

Олейник Федор Михаилович

Олейников Петр Васильев
09.01.1942 йил урушга сафарбар этилган. Чирчиқ шаҳри йиғин бошлиғи ихтиёрига юборилган.

Олеников Григорий Андреевич
1941 йил урушга сафарбар этилган.

Олешко Григорий Андреев
06.11.1941 йил урушга сафарбар этилган. Каттақўрғон Гомель пиёдалар билим юртига юборилган.

Оликиян Амаяк Егазаров
05.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Олинко Григорий Андревич

Оллабнрдиев Расулберди

Оллақулов Намара
Ульянов вилояти. Милекесе шаҳри қабристонида дафн этилган.

Олматов Абдухолик

Олматов Барот
210 гвардия ўқчи полкига юборилган.

Олматов Отақул

Олматов У

Оловко Григ Влад
13.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Оманов Мирзақул
Польша Лодзь шаҳрида дафн этилган.

Омаров Амирастан Исман
05.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Омаров Пата
1941 йил урушга сафарбар этилган.

Омехов Василий Александр
30.08.1941 йил урушга сафарбар этилган. 8/34 командага юборилган.

Омонбоев Эсонбой
22 алохида ўқчи бригадасига юборилган.

Омонов Арман
Киев вилояти Колесишенс туманида дафн этилган.

Омонов Жаббор
1156 ўқчи полкига юборилган.

Омонов Жафар

Омонов Жонузок
Смоленск вилояти. Синчов тумани Мокрая қишлоғида дафн этилган.

Омонов Жура
13 ўқчи дивизияси 296 ўқчи полкига юборилган.

Омонов Исанбой

Омонов Қултанбой

Омонов Мирзакул
Полша Лаздь шаҳрида дафн этилган.

Омонов Ниёз

Омонов П

Омонов Усмонбой

Омонов Эсонбой

Онейник Федор Михайлович
1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ооногов Григорий Ник

Опарин Петр Васильевич
22.07.1944 йил урушга сафарбар этилган. 18670 ҳарбий қисмга юборилган.

Оразов Анам
Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Ордаев Иман
03.02.1943 йил урушга сафарбар этилган. Тошкент вилояти ҳарбий комиссариатига юборилган.

Орлов Александр Ильич
13.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Орлов Борис Григорьевич
01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 841ўқчи полкига юборилган.

Орлов Владимир

Оролов Қўчқор
Белоруссия Лятняск тумани Михеево қишлоғида дафн этилган.

Ортикбоев Парда
Самоленск вилояти Вигов тумани Мокрая қишлоғида дафн этилган.

Ортикбоев Холмат

Ортиков Йулдош
15 ўқчи дивизиясига юборилган. Чернигов вилояти Репин тумани Пилипча қишлоғида дафн этилган.

Ортиков Мирюсуп

Ортиков Парда
336 ўқчи дивизия 28 ўқчи полкига юборилган. Самоленск вилояти Сичев тумани Мокрая қишлоғида дафн этилган.

Ортиков Рахмат
Чернигов вилояти Репкин тумани Грабо қишлоғида дафн этилган.

Ортиков Холмат
1241 ўқчи полкига юборилган. Калинин вилояти Ржев тумани Литвино қишлоғин 300 метр шимолида дафн этилган.

Ортиқбоев Парда
Смоленск вилояти Виговск тумани Мокорая қишлоғида дафн этилган.

Ортиқбоев Холмат
Калинин вилояти Ржевск тумани Литвиново қишлоғида дафн этилган.

Ортиқов Искандар

Ортиқов Қудрат

Ортиқов Мирюсуп

Ортиқов Рахмат
Черниговск вилояти Рекинский тумани Гробово қишлоғида дафн этилган.

Орудяев Мамедали Кер
05.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Осепьян Ашот Н
Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Осипов Саргия А
Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Осканов Турғунбой
Витебск вилояти Дубровский тумани Пунян қишлоғида дафн этилган.

Оскин Алексан Гаврилов
10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Алма - Ата шаҳри 32 заҳира ўқчи бригадасига юборилган.

Осмонов Тургунбой

Осталин Михаил Зотавич
24.10.1941 йил урушга сафарбар этилган. 13/35 командага юборилган.

Остапенко Григор Ив
1 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Остравский Леонид Станисл
02.05.1942 йил урушга сафарбар этилган. Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Отабоев Турғун

Отакулов Позил

Отакулов Розик
67 гвардия ўқчи дивизия 199 ўқчи полкига юборилган.

Отакулов Фозил

Отақулов Мирза

Отақўзиев Ш

Отдушкин Егор Павлович

Отергалов Андрей Никиорович

Отетавков Иван Иван
05.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Алма - Ата шаҳри 147 заҳира кавалерия полкига юборилган.

Отошкин Егор Павлович
1941 йил урушга сафарбар этилган.

Охин Петр Васил
11.11.1941 йил урушга сафарбар этилган. Каттақўрғон шаҳри 213 ўқчи дивизиясига юборилган.

Охрименки Влад Филип
26.08.1944 йил урушга сафарбар этилган. Самарқанд шаҳри 29055 ҳарбий қисмга юборилган.

Охундияров Хасан

Охунжонов Хасан

Охунов Аскарали
09.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Тошкент вилояти ҳарбий комиссариатига юборилган.

Охунов Олим
Чечен-Ингуш ССР Молдабенск туманида дафн этилган.

Охунов Эшим
371 ўқчи дивизиясига юборилган. Витебск вилояти Дубровин тумани Костино қишлоғида дафн этилган.

Оясогов Григорий Никол
11.11.1941 йил урушга сафарбар этилган. Чирчиқ шаҳри йиғин бошлиғи ихтиёрига юборилган.