JO'RAEV NAZARIDDIN 1910-yil tug'ilgan. 1943-yil urishda halok bo'lgan.
JO'RAEV G'OYIBNAZAR 1911-yil tug'ilgan. Stalingrad jangida snaryad portlashi oqibatida og'ir yaralanib, tuproq ostiga ko'milib qolgan. Baxtli tasodif tufayli, ya'ni shineli yer yuzasiga chiqib qolgani bois, uning tirikligi a niqlangan. Urishdan nogiron bo'lib qaytgan.
JO'RAEV ABDUNAZAR 1915-yil tug'ilgan. 1941-yil urishda bedarak yo'qolgan.
JO'RAEV HAMDAMQUL 1916-yil tug'ilgan. 1941-yil urishda bedarak yo'qolgan.
JO'RAEV ANVAR 1918-yil tug'ilgan. 1945-yilning urishda halok bo'lgan.
ULUG'OV QODIR 1917-yil tug'ilgan. 1942-yil urushda bedarak yo'qolgan.
ULUG'OV PO'LAT 1918-yil tug'ilgan. 1943-yil urushda halok bo'lgan.
ULUG'OV RAXMON 1921-yil tug'ilgan. 1944-yil urushda bedarak yo'qolgan.
ULUG'OV ISMAT 1924-yil tug'ilgan. 1944-yil urushda bedarak yo'qolgan.
QURBONOV MUSA 1912-yil tug'ilgan. 1942-yil uriushdan qaytgan.
QURBONOV XOSHIM 1916-yil tug'ilgan. 1943-yil urishda bedarak yo'qolgan.
QURBONOV ALLANAZAR 1920-yil tug'ilgan. 1943-yil urishda halok bo'lgan.
AXMEDOV BEGMAMAT 1922-yil tug'ilgan. 1944-yil urushda halok bo'lgan. Rossiya Federatsiyasida dafn etilgan.
AXMEDOV NORMAT 1924-yil tug'ilgan. 1942-yil urushda bedarak yo'qolgan.
BERDIEV G'OFFOR 1919-yil tug'ilgan. 1944-yil urishda bedarak yo'qolgan.
BERDIEV OMON ( yoki Murotov) 1923-yil tug'ilgan. 1945-yil urishda halok bo'lgan.
JO'RAEV XAMDAMQUL 1916-yil tug'ilgan. 1941-yil urushda bedarak yo'qolgan.
JO'RAEV ANVAR 1918-yil tug'ilgan. 1945-yil urushda halok bo'lgan.
JUMAEV KARIM 1913-yil tug'ilgan.l943-yilda urishda halok bo'lgan.
JUMAEV QAYUM tug'ilgan yili noma'lu. 1942-yil 11-sentyabrda urishda halok bo'lgan.
MURODOV HIDOYATULLO 1901-yil tug'ilgan 1942-yil urushda bedarak yo'qolgan.
MURODOV ISMOIL 1906-yil tug'ilgan 1945-yil urishda halok bo'lgan.
SAFAROV ABDURAUF 1915-yil tug'ilgan. 1944-yil urishda bedarak yo'qolgan.
SAFAROV ABDUHOFIZ 1918-yil tug'ilgan. 1942-yil urishda halok bo'lgan.
CHORIEV SALOM 1915-yil tug'ilgan 1945-yilda urishda halok bo'lgan.
CHORIEV QO'NG'IROT 1920-yil tug'ilgan. Urushdan qaytgan.
Previous
Next