KOMILOV MUXAMMAD 1915-yil tug'ilgan. 1939-yil harbiy xizmatga chaqirilib urushda ishtirok etgan. Urushda bedarak yo'qolgan.
KOMILOV OLIM 1917-yil tug'ilgan. 1941-yil urushga yuborilgan. 1947-yil urushdan qaytgan. 2013-yil vafot etgan.
KOMILOV AMIN 1922-yil tug'ilgan. 1944-yil urushga yuborilgan. 1945-yil urushdan qaytgan. 2019-yil vafot etgan.
RAXMATOV SADI 1918-yil tug'ilgan.l941-yil urushga yuborilgan. 1945-yil urushdan qaytgan. 1990-yil vafot etgan.
RAXMATOV BAQOL 1920-yil tug'ilgan. 1941-yil urushga yuborilgan. 1945-yil urushdan qaytgan. 1989-yil vafot etgan.
RAXMATOV ATO 1922-yil tug'ilgan. 1942-yil urushga yuborilgan. 1945-yil urushdan qaytgan 1996-yil vafot etgan. "Slave III stepeni" ordeni bilan mukofotlangan.
XODJIEV BAKO 1914-yil tug'ilgan. 1941-yil urushga yuborilgan. 1945-yil urushdan qaytgan 2007-yil vafot etgan. "Otechestvennoy voyne II stepeni" ordeni bilan mukofotlangan.
XODJIEV BOZOR 1916-yil tug'ilgan. 1942-yil urushga yuborilgan. Urushda halok bo'lgan.
XODJIEV QURBON 1922-yil tug'ilgan. 1942-yil urushga yuborilgan. 1945-yil urushdan qaytgan 1985-yil vafot etgan.
MATAZIMOV RAFIQJON 1912-yil tug'ilgan. 1942-yil urushda bedarak yo'qolgan.
MATAZIMOV AXMAT 1913-yil tug'ilgan. 1939-yil harbiy xizmatga chaqirilib 1946-yil urushdan qaytgan.
ERGASHEV JAMOLIDDIN 1924-yil tug'ilgan. 1945-yil urushga yuborilgan. Urushdan qaytgan 2000-yil vafot etgan.
ERGASHEV KAMOLIDDIN 1926-yil tug'ilgan. 1945-urushda halok bo'lgan.
SHARONOV PYOTR 1942-yil tug'ilgan. 1941-yil urushga yuborilgan.
SHARONOV KO'ZMA 1922-yil tug'ilgan. 1941-yil urushga yuborilgan.
Previous
Next