Zangiota tumani

There are currently 105 familiya in this directory beginning with the letter Е.
Е

Ебеков Дунгбай
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Евдокимов Алек Дмитр
1905 йил туғилган. 29.01.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Евдокимов Анатолий Н
1917 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Катта лейтенант.

Евтрашенко Вл А
1918 йил туғилган. 27.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Егамбердиев Тажбай
1919 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 388 артиллерия полкига юборилган. Оддий аскар.

Егамбердиев Шер
1911 йил туғилган. 18.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Егелебердиев Абдували
1922 йил туғилган. Оддий аскар.

Егембердиев Рахимберди
13.03.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Егербердиев Абдужалит
1915 йил туғилган. Оддий аскар. Сталинград вилоятида дафн этилган.

Егизбаев Джали
Оддий аскар. Витеб вилоятида дафн этилган.

Егизбаев Мелди
1906 йил туғилган. 25.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Егин Николай яковлевич
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 161 ўқчи полкига юборилган. Кичик лейтенант.

Егоркин Павел Прохоря
1907 йил туғилган. 10.01.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Егоров Иван Степанович
1921 йил туғилган. 19.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Егоров Мих Степ
1915 йил туғилган. 23.07.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Егоров Михаил Матвеевич
1901 йил туғилган. Оддий аскар.

Егоров Михаил Степанов
23.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ежеля Иван Афанасович
1916 йил туғилган. 1937 йил ҳарбий хизматга чақирилган

Ежов Павел Григорьев
23.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Езембердиев Мудуваш
1922 йил туғилган. Оддий аскар.

Екимов Владимир Абрамович
1927 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Еконечников Федор
1912 йил туғилган. 23.07.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Елемесов Наврузбой
1903 йил туғилган. 05.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Елесеев Петр Ник
1913 йил туғилган. 29.06.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Елибжанов Ориджан
1910 йил туғилган. Оддий аскар.

Елиесев Петр Николаевич
29.06.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Елизаров Иван А
1915 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Сержант.

Елимесов Хандыбай
Оддий аскар. Латвияда дафн этилган.

Елисеев Иван Васил
10.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ельцева
Горбунова Екатирина Михайловна 1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 8 катта авиа корпусига юборилган. Катта сержант.

Ельчиев Ислам
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Еманхонов Шихо
Оддий аскар. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Еминов Туран
1920 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Емонов Мих Петр
1912 йил туғилган. 07.01.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Енгалычев Равиль
1921 йил туғилган. 1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган. 190 ўқчи дивизия 96 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Еникеев Махмуд
1915 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 235 катта дивизиясига юборилган. Кичик лейтенант.

Епифаненков Н
Подполковник.

Епифанов Петр Ник
1908 йил туғилган. 25.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Епонечников Фед Иванов
23.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ералиев Тухта
1919 йил туғилган. 28.02.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ергашев Абдугани
12.04.1905 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 347 ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Ергашев Акрам
1919 йил туғилган. 24.06.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ергашев Анар
1908 йил туғилган. Оддий аскар.

Ергашев Мамбед
1917 йил туғилган. 30.01.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Ергашев Нигмат
1914 йил туғилган. 30.02.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ергашев Таджибай
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ергашев Юлдаш
1923 йил туғилган. Оддий аскар. Воронеж вилоятида дафн этилган.

Ергашов Баймат
1915 йил туғилган. Оддий аскар.

Ергашов Малик
1920 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. Катта лейтенант.

Ергашов Мамбет
1917 йил туғилган. 30.01.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Ергашов Рахман
Оддий аскар. Витеб вилоятида дафн этилган.

Ергашов Рахмат
Оддий аскар. Витеб вилоятида дафн этилган.

Ерденов Капар
1916 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. Сержант.

Ерембетов Кашикбай
22.01.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Нурмухан
Оддий аскар.

Еригашев Монай
Лейтенант. Кировград вилоятида дафн этилган.

Еримбетов Бургимбой
1901 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Еримбетов Джалдаш
1924 йил туғилган. Оддий аскар. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Ермакбаев Алим
1920 йил туғилган. 11.12.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Ермакбаев Малиш
1904 йил туғилган. 05.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ермаков Ал Прок
1916 йил туғилган. 27.06.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Ермаков Степ Егор
1912 йил туғилган. 16.10.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ермаков Худайберган
1902 йил туғилган. 19.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ермаленко Афанеся
1915 йил туғилган. 30.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ерманов Худайберган
1922 йил туғилган. 31.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерманов Худойберди
1922 йил туғилган. 1941 йил урушга сафарбар этилган. 122 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ерматов Ихмат
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ермолаев Николай
1927 йил туғилган. 29.06.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Ермоленко Афон Максим
30.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ермолович Петер Васильевич
1927 йил туғилган. 21.02.1946 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Маджит
1917 йил туғилган. 09.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Намазбай
1908 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ерназаров Турди
1918 йил туғилган. Оддий аскар.

Ерназаров Худаяр
1920 йил туғилган. 11.12.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Еростов Петр Михайлович
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 426 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ерофеев Егор Леонт
1909 йил туғилган. 12.09.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ерофиев Димитр Михайл
23.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ерохин Дмитрий Васильевич
1910 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. Катта сержант.

Ерохин Лев Иванович
07.01.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ертаев Утаган
1916 йил туғилган. 30.01.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Есалиев Мурсат
1913 йил туғилган. 29.06.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Есеркелов Уздыкбай
1924 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. 174 ўқчи полкига юборилган. Сержант.

Есимов Калабой
1923 йил туғилган. 27.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есимов Миразиз
1903 йил туғилган. 01.02.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есинбаев Рызыкул
1923 йил туғилган. 25.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есмуханов Есен
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 282 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Естимысов Саит
23.07.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ефимов Виктор
1927 йил туғилган. 1945 йил урушга сафарбар этилган. 294 ўқчи полкига юборилган. Оддий аскар.

Ефимов Григорий Алексевич
Катта сержант. Витеб вилоятида дафн этилган.

Ефимов Дмитир Сте
1920 йил туғилган. 31.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ефронтемов Вас. Ник
1923 йил туғилган. 25.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешанкулов Наби
08.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ешанкулов Туляган
Оддий аскар.

Ешанкулов Худайберген
1914 йил туғилган. 24.06.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ешанкулов Хужакул
Оддий аскар.

Ешанов Влад. Куз
1916 йил туғилган. 27.06.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Ешанов Рустам
06.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимов Юльчибай
1913 йил туғилган. 07.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешиходжаев Сайфулла
1917 йил туғилган. 15.11.1939 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Ешов Елюбай
01.12.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ешов Элюбай
Оддий аскар. Калинин вилоятида дафн этилган.

Ешходжаев
Оддий аскар.

Ешходжаев Саифула
Кичик лейтенант. Чехославакияда дафн этилган.

Ешходжаев Сайфулла
1917 йил туғилган. 15.11.1939 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Еьстратенко Владимир А
27.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.