Moʻynoq tumani

There are currently 68 familiya in this directory beginning with the letter Ч.
Ч

Чарнышев С.А
1908 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Часниченко Михаил Марк
1909 йил туғилган. 18.10.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Чебаков А.С
1922 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Чебаков Иван Стахеевич
1916 йил туғилган.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.1942 йил бедарак йўқолган.

Чебаков Иван Стахеевич
1921 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Чебатарев Василий С
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Чебатарев Георгий С
1927 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Чебекеев И.Е
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Чекамак Иосиф Михайлович
1925 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Чеканицкий Павель Владимир
1920 йил туғилган. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Чекмарев Василий Григорьевич
1921 йил туғилган.27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган. Оддий аскар. 12.1941 йил бедарак йўқолган.

Чекмаров Василий Григор
1919 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Чениенко А.А
1903 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Черднцев Иван Осипович
1912 йил туғилган. Оддий аскар. 03.07.1942 йил бедарак йўқолган.

Чердынцев Иван Осип
1909 йил туғилган. 18.10.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Черенко Дмитрий Патенович
1902 йил туғилган. 24.12.1942 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Черепанов Михаил К
1927 йил туғилган. 09.08.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Черепанов Михаил Константинович
1926 йил туғилган. ефрейтор. 27.01.1945 йил ҳалок бўлган.

Черненко Аманий Раманович
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 12.02.1943 йил ҳалок бўлган. Харьков вилоятида дафн этилган.

Черниенко А.Р
1922 йил туғилган. 17.07.1942 йилурушга сафарбар этилган.

Черниенко Александр Алексеевич
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 04.09.1942 йил бедарак йўқолган.

Черников Антолий Ив
1922 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Черников Е.Е
1915 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Черников Егор Семенович
1908 йил туғилган. 09.09.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Черниязов Усимбай
1919 йил туғилган. 03.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 24.06.1944 йил ҳалок бўлган.

Чернияко Александр Алексеевич
13.07.1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.12.1942 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Чернов Вячислав Георгиевич
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Черноко Дмитр
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 04.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган. №475

Чернышев Иван Евг
1897 йил туғилган. 19.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Чернышев Семен Антипович
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 24.08.1942 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Чернышев Я
1912 йил туғилган. 17.07.1942 йилурушга сафарбар этилган.

Чернышов Семен Антонович
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 04.09.1942 йил бедарак йўқолган.

Чернявский Иван Петрович
1924 йил туғилган. 03.1943 йил урушга сафарбар этилган. кичик Сержант

Чесновов А.Е
1905 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Четлеуов Исак
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 05.1942 йил ҳалок бўлган.

Чех Гордей Филипович
1897 йил туғилган. 21.04.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Чехантский Павел Иванович
1927 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Чибикеев Илья Евгеньевич
1923 йил туғилган. 27.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Чибикеев Илья Евлентьевич
1912 йил туғилган. Оддий аскар. 27.01.1944 йил ҳалок бўлган.

Члущенко Михаил Петрович
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Чоланов Султанбек
1912 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.11.1944 йил ҳалок бўлган. Горькийда дафн этилган.

Чуланов Боланбек
1923 йил туғилган. 07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 17.11.1942 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Чумаков Илларион Григорьевич
1927 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Чумаков Петр Григорьевич
1905 йил туғилган. 21.04.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Чумаков Т.Г
1917 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Чумаков Тихан Григориев
1909 йил туғилган. Сержант. Бедарак йўқолган.

Чумаков Тихан Григоровиев
1912 йил туғилган. Сержант. 05.1943 йил бедарак йўқолган.

Чумаков Тихон Григорьевич
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1942 йил бедарак йўқолган.

Чумаков Тихон Гриоривич
1921 йил туғилган. 20.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.03.1944 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Чуманенко Федор Иванович
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Чумаченко Александр Д
1923 йил туғилган. 17.07.1942 йилурушга сафарбар этилган.

Чумаченко В.Д
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Чумаченко Отепано Ивановно
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 17.11.1942 йил ҳалок бўлган.

Чумаченко С.И
1920 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Чумаченко Степан Иванович
1912 йил туғилган. Оддий аскар. 04.09.1942 йил бедарак йўқолган.

Чумаченко Степан Иванович
1908 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.02.1942 йил ҳалок бўлган. Харьковда дафн этилган.

Чумаченко Ф.И
1912 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Чумаченко Федор Иванович
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 04.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Чумашенко Федор Демид
1920 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Чумекеев Табынбай
1924 йил туғилган. 09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Чупанов Сумтанбек
1914 йил туғилган. Оддий аскар. 08.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Чуриков А.Я
1911 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Чуриков Александр Яковлевич
1912 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 14.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Чурков В.Г
1912 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Чурков Федор Григ
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Чурманов Темирант
1915 йил туғилган. 31.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Чурнов Василий Григоривич
1916 йил туғилган. 25.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Чурумов Темигант
1916 йил туғилган. Оддий аскар. 25.09.1942 йил ҳалок бўлган.