Moʻynoq tumani

There are currently 314 familiya in this directory beginning with the letter Н.
Н

Набиев Назан
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нагаров Болдин
1909 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Нагматуллаев Ажит
1914 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Нагметуллаев Али
1916 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нагорный Федор Григ
1920 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Нагорный Федор Григорывич
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 15.11.1942 йил ҳалок бўлган. Калинин вилоятида дафн этилган.

Нагуманов Юсуп Гиният
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Нагуманов Юсупов Гиниятович
1919 йил туғилган. 11.1941 йил ҳалок бўлган.

Надежный Иван Кир
1922 йил туғилган. 20.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Надежный Иван Кирилович
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил ҳалок бўлган. Австрияда дафн этилган.

Надежный Кирилл Е
1906 йил туғилган. 19.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Надиров Абдихалык
1923 йил туғилган. 26.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.02.31944 йил ҳалок бўлган. Ровнода дафн этилган.

Надиров Мухан
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.08.1944 йил ҳалок бўлган. Дроговичда дафн этилган.

Надралиев Жарлыкасин
1904 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Надырбаев Утетлеу
1915 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Нажегов Вутюмас
1914 йил туғилган. 18.03.1943 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Нажиков Утемис
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нажиманов Нагмитула
1924 йил туғилган. 28.04.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 25.04.1945 йил ҳалок бўлган.

Нажимов Мазамрат
1910 йил туғилган. Оддий аскар. 18.10.1943 йил ҳалок бўлган.

Нажимов Мырзамрат
1908 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нажимов Мырзамурат
1916 йил туғилган. 18.10.1944 йил ҳалок бўлган.

Нажимов Нагметулла
1910 йил туғилган. 18.06.1943 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Нажимов Саргабет
1923 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нажманев Нагметулла
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Назамуратов Жумабай
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Назанов Алий
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 25.04.1945 йил ҳалок бўлган. Чехословакияда дафн этилган.

Назарбаев У
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Назаренко Андрей Ефим
1923 йил туғилган. 18.10.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Назаров Аитжан
1913 йил туғилган. 10.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Назаров Аймырза
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Назаров Байдлы
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Назаров Байдулла
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 26.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Назаров В.В
1906 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Назаров Владимир Васильевич
1900 йил туғилган. 19.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 03.1943 йил ҳалок бўлган. Могилевда дафн этилган.

Назаров Сазанбай
1917 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Наиматанов Негматулла
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Наименов Максут
1913 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Наиминов Маскуд
1912 йил туғилган. Оддий аскар. 29.11.1943 йил ҳалок бўлган.

Накибаев Аблеш
1916 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 20.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Накибаев Аблиш
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Накибаев Сержан
1925 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Наконенчный Емельян Мих
1898 йил туғилган. 18.10.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Налевайко Анатолий Васильевич
1903 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Наливайко Никалай Иванович
1900 йил туғилган. 05.07.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Наливайко Николай Иванович
1914 йил туғилган. 26.08.1942 йил ҳалок бўлган. Орловда дафн этилган.

Наликов Уракбай
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Налимбетов Календер
1910 йил туғилган. 05.09.1944 йил урушга сафарбар этилган. 27.01.1945 йил ҳалок бўлган. Польшада дафн этилган.

Наматллаев Рамат
1908 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Наматов Аббукарим
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 21.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Наматуллаев Нургали
1914 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Намедов Абдукарым
1915 йил туғилган. Оддий аскар. 24.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Намедов Абдукарым
1919 йил туғилган. Оддий аскар. 21.10.1942 йил ҳалок бўлган. Сталинград вилоятида дафн этилган.

Наменов Махсуд
1923 йил туғилган. 29.06.1944 йил ҳалок бўлган. Могилевда дафн этилган.

Намесов Мадреим
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Наметанов Нагиетулла
1912 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 29.11.1943 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Наметляев Даулет
1916 йил туғилган. Оддий аскар. 15.09.1944 йил ҳалок бўлган.

Наметляев Даулет
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 22.09.1944 йил ҳалок бўлган. Чехословакия.

Наметов Абдикарим
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Наметов қозоқбай
1919 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Наметулаев Абибула
1919 йил туғилган. Оддий аскар. 26.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Наметулаев Хосназар
1916 йил туғилган. Сержант. 14.07.1943 йил бедарак йўқолган.

Наметуллаев Абдулла
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Наметуллаев Абдуллаи
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Наметуллаев Абибулла
1907 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Наметуллаев Давлет
1918 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Наметуллаев Джумаш
1923 йил туғилган. 22.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Наметуллаев Косназар
1925 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 26.02.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Наметуллаев Кусназар
1904 йил туғилган. 22.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Наметуллаев Оразбай
1924 йил туғилган.

Наметуллаев Ралит
1914 йил туғилган. 02.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 06.1944 йил бедарак йўқолган.

Наметуллаев Рамеш
1920 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Наметуллаев Уббинияз
1923 йил туғилган. 06.1942 йилурушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Наметуллаев Убинияз
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Наметуллаев Уразбай
1911 йил туғилган. 11.1943 йил урушга сафарбар этилган. Сержант.

Наметылаев Уразбай
1927 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Намиганов Нигмадулла
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 11.1942 йил бедарак йўқолган.

Намотов Абдукарым
1917 йил туғилган. Оддий аскар. 26.11.1942 йил ҳалок бўлган. Смоленск вилоятида дафн этилган.

Намутулаев Абибулла
1909 йил туғилган. Кичик сержант. 23.07.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Наранов Байман
1916 йил туғилган. 15.05.1942 йил урушга сафарбар этилган. 14.04.1943 йил ҳалок бўлган.

Наргетуллаев Нургалий
1900 йил туғилган. 14.10.1943 йил ҳалок бўлган.

Нарумбелпов Туле
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 25.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Нарымбетов Зинулла
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нарымбетов Карасай
1914 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нарымбетов Серикбай
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Насамбаев Кутбай
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 28.03.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида

Насиров Айтжан
1911 йил туғилган. 13.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Насиров Худжамай
1909 йил туғилган. Сержант. 08.12.1942 йил ҳалок бўлган. Калинин вилоятида дафн этилган.

Насыри Атжан
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 03.09.1942 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Насыров Айтлай
1917 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Насыров Бауетдин
1898 йил туғилган. 19.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Насыров Кожатай
1919 йил туғилган. 11.06.1942 йил ҳалок бўлган.

Насыров Кужантай
1915 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Насыров Сайдан
1914 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Насыров Сийдан
1913 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Насыров Сийдан
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1943 йил бедарак йўқолган.

Насырп Атжан
1913 йил туғилган. Оддий аскар. 18.10.1943 йил ҳалок бўлган.

Натабергенов Байте
1919 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Натабергенов Бойтен
1923 йил туғилган. 18.01.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Натиманов Нагматула
1924 йил туғилган. 21.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 25.04.1945 йил ҳалок бўлган.

Натуллаев Ильяс
1916 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Наубетов Аметбек
1914 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Наубетов Ахмед-Бек
1913 йил туғилган. Оддий аскар. 08.12.1943 йил ҳедарак йўқолган.

Наугишбетов Отарбай
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилганград.

Науразбаев Алип
1915 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Науразбай У
1909 йил туғилган. Оддий аскар.

Наурзалиев Нати
1914 йил туғилган. Оддий аскар. 20.07.1944 йил ҳалок бўлган.

Наурзалиев Нати
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 23.06.1944 йил ҳалок бўлган. Витебск вилоятида дафн этилган.

Наурзбаев Каарман
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Наурзбаев Мулдеим
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Наурузбаев Турсун
1921 йил туғилган. Оддий аскар. 12.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Науръзалиев Натифулла
1909 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Бедарак йўқолган.

Науръзбаев Тилеубай
1909 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Наурызалиев Уразали
1925 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Наурызбаев Алик
1923 йил туғилган. 09.02.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Наурызбаев Тилеубай
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.11.1943 йил ҳалок бўлган.

Наурызбаев Турсын
1915 йил туғилган. 20.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Наурызбаев Турсын
1909 йил туғилган.

Наурызбай
1921 йил туғилган. 05.07.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Наурызмбетов Срыбай
1905 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нахрадинов Бекбаулы
1909 йил туғилган. Оддий аскар.

Нахридинов Бекбаул
1907 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Нашвайко Николай Иванович
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 14.03.1945 йил ҳалок бўлган. Шарқий Пруссия.

Неверев А.З
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Недель Вас Андр
1924 йил туғилган. 28.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Недиров Наурызбай
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Недорубов Никалай С
1912 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Незаметдинов Умарьон
1909 йил туғилган. Кичик сержант. 14.07.1943 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Незнакомов Федор Иванович
1921 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нейиецов Сан
1909 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Немаилов Кужагерди
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 07.08.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Неронский В.И
1916 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нестеревский Иван А
1899 йил туғилган. 24.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нестеренко Алексий Тихон
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Нетлаев Карпай
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 13.03.1945 йил ҳалок бўлган.

Нетламай Инермун
1914 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Нетлеев Исанс
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 06.10.1944 йил ҳалок бўлган. Польша.

Нетлеувов Исан
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 08.1943 йил бедарак йўқолган.

Нетлеуов Сан
1909 йил туғилган. Сержант. 05.1945 йил бедарак йўқолган.

Нетлецов Исак
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1945 йил бедарак йўқолган.

Нетлецов Сан
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.01.1945 йил бедарак йўқолган.

Нетулаев Рометла
1909 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Нетуллаев Сейтбулла
1898 йил туғилган. 19.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Неутлеев Саги
1907 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 05.1942 йил бедарак йўқолган.

Неутлеев Сактаган
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Неутлеев Сант
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Неутлеев Соип
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 05.1944 йил ҳалок бўлган.

Неутлеев Соктаган
1909 йил туғилган. Оддий аскар.

Неутлсев Сактаган
1913 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Неутулаев Раметиа
1909 йил туғилган. Оддий аскар.

Нефедов Петр Александрович
1910 йил туғилган. 05.09.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Нешуталиев Хосназар
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 26.01.1945 йил ҳалок бўлган. Латвия ССР.

Нзаматдинов Табын
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нзамов Избасхан
1900 йил туғилган. Оддий аскар.

Нзанов Аяп
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нигаев Кали
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ниетлаев Карлыбай
1910 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ниетов Хияз
1914 йил туғилган. 28.07.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.1943 йил бедарак йўқолган.

Ниетулаев Ильс
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 01.1945 йил ҳалок бўлган.

Ниетулла
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ниетуллаев Абдиуалит
1925 йил туғилган. 20.03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ниетуллаев Калеке
1925 йил туғилган. 05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ниетуллаев Куракбай
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ниетуллаев Р
1914 йил туғилган. 20.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ниетуллаев Раметулла
1911 йил туғилган. 18.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1944 йил бедарак йўқолган.

Ниетуллаев Раметулла
1915 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Ниетуллаев Сагиб
1908 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Низаматдин Кемалатдин
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Низаметов Нажим
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Низамов Избаскан
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Низанов Избоскан
1915 йил туғилган. Оддий аскар. 24.10.1942 йил ҳалок бўлган. Сталинград вилоятида дафн этилган.

Никимбетов Аллаберген
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Николай Дмитревич
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 22.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Николай Осипович Федотов
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1943 йил бедарак йўқолган.

Николай Петрович
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 26.02.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Никольский Федор Семенович
1903 йил туғилган. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Никулин А.П
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Никулин Сергей Семенович
1912 йил туғилган. 13.04.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.1943 йил ҳалок бўлган.

Никулин Сергей Семенович
1911 йил туғилган. 19.02.1943 йил урушга сафарбар этилган. 29.04.1943 йил ҳалок бўлган.

Никулин Сергий С
1920 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Никумин Александир Петрович
1909 йил туғилган. Кичик сержант. 05.03.1943 йил ҳалок бўлган. Смоленск вилоятида дафн этилган.

Нимбетов Куандык
1922 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нисман А.Б
1908 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нистов Хияз
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Нистов Хияз
1915 йил туғилган. Оддий аскар.

Нистулаев Ильяс
1920 йил туғилган. 15.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1943 йил бедарак йўқолган.

Нитлеев Исанс
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 17.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Нитлеуов Исан
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нитлеусов Сан
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1943 йил бедарак йўқолган.

Нитлеусов Сан
1911 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Ниязов Аймурза
1926 йил туғилган. 27.06.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Ниязымбетов Кубейсын
1910 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ниязымбетов Наурызбай
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Новенский Николай Никий
1921 йил туғилган. 13.10.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Ногараев Болдин
1909 йил туғилган. Оддий аскар.

Нодежный Михаил Кирилович
1927 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Нометуллаев Ромит
1916 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Нометуллаев Ромит
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 04.1944 йил ҳалок бўлган.

Носков Г.Б
1909 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Носыров Сотдан
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 02.08.1944 йил ҳалок бўлган. Дрогочевск вилоятида дафн этилган.

Нсамбаев Сарсенбай
1925 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нсанбаев Жиембай
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нубетов Ахметбек
1921 йил туғилган. 12.12.1942 йил ҳалок бўлган. Туапседа дафн этилган.

Нугманов М
1909 йил туғилган. 07.05.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нугулаев Асаматудин
1923 йил туғилган. 28.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.1942 йил бедарак йўқолган.

Нугуманов Мамуд
1919 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нугуманов Салим
1911 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нукеев Куанбай
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нукиев Куамбаш
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 24.02.1943 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Нукиев Куанбал
1920 йил туғилган. Оддий аскар. 13.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Нурабуллаев Бекимбет
1914 йил туғилган. 09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Нурадинов Алимбай
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нураев Утемрат
1924 йил туғилган. 03.02.1944 йил бедарак йўқолган.

Нураев Утемурат
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нуралиев Асамарин
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Нуралиев Асатарин
1913 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Нуралиев Танен
1914 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нуранов Базар
1911 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Нуранов Базар
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 10.1942 йил бедарак йўқолган.

Нуранов Нсанбай
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нуратдинов Мер
1914 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Нуратдинов Таджиб
1914 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нуратидов Е
1910 йил туғилган. 20.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нуратинов Аджибай
1915 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.08.1944 йил ҳалок бўлган.

Нурашаев Матен
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нурбергенов Кошкар
1914 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нурбиев Калмурза
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нургалиев Абдибай
1919 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Нургалиев Абиль
1917 йил туғилган. 16.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нургалиев Айбай
1914 йил туғилган. Оддий аскар.

Нургалиев Айбай
1909 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Нургалиев Айтпай
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нургалиев Урынбай
1909 йил туғилган. 22.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нургалий
1918 йил туғилган. Оддий аскар. 04.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Нурекеев Атамурат
1916 йил туғилган. Оддий аскар. 24.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Нурекеев Атамурат
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 23.02.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Нурекеев Реимбай
1907 йил туғилган. 06.1942 йилурушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Нурекешев Мынжас
1920 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Нурекешов Мынжас
1923 йил туғилган. 09.03.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нуренгетов Кадыр
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нуржанов Аманбай
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нуржанов Асан
1921 йил туғилган. 18.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нуржанов Джауназар
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нуржанов Джумагул
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 27.01.1945 йил ҳалок бўлган. Польша.

Нуржанов Ещан
1914 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нуржанов Жумабай
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нуржанов Жумагул
1922 йил туғилган. 13.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нуржанов Ибат
1915 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нуржанов Имагали
1917 йил туғилган. 18.10.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Нуржанов Ипат
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Сталинград вилоятида дафн этилган.

Нуржанов Исембай
1910 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Нуржанов Кужаназар
1917 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нуржанов Кушербай
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нуржанов Мусарбай
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Нуржанов Нурмухан
1913 йил туғилган. 03.05.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1944 йил бедарак йўқолган.

Нуржанов Нурмухан
1910 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Нуржанов Худайберген
1924 йил туғилган. 08.1942 йил урушга сафарбар этилган. Сержант.

Нурзабеков Сарлибай
1921 йил туғилган. 13.10.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Нуримбетов Байжан
1912 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нуримбетов Бижан
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Нуримбетов Джием
1914 йил туғилган. Оддий аскар. 11.12.1943 йил бедарак йўқолган.

Нуримбетов Касим
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 1943 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Нуритдинов Мер
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Нурлибаев Алим
1925 йил туғилган. 09.09.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Нурманов Артек
1918 йил туғилган. Оддий аскар. 18.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Нурманов Коджамат
1913 йил туғилган. Оддий аскар. 18.12.1942 йил бедарак йўқолган.

Нурманов Сабих
1901 йил туғилган. 05.03.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 13.03.1945 йил ҳалок бўлган.

Нурманов Хожамат
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Нурманов Хожамет
1914 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.1942 йил бедарак йўқолган.

Нурманов Хожашер
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 11.1942 йил бедарак йўқолган.

Нурмаханов Сейтмаг
1924 йил туғилган. 26.08.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нурмаханов Сейтмагамбет
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 10.1941 йил ҳалок бўлган.

Нурмаханов Сецтмагамбет
1912 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.1943 йил бедарак йўқолган.

Нурмухамбетов М
1911 йил туғилган. 20.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нурмухамедов Абдиг
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нурмухамедов Амеш
1925 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нурмухамедов Анеш
1914 йил туғилган. 05.09.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Нурмуханов Кипчак
1907 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Нурмуханов Мынбай
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Нуртаев Кулмурат
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Нуртаев Курлей
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 15.10.1943 йил бедарак йўқолган.

Нуртаев Куурлей
1909 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Нуртаев Митян
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 19.04.1943 йил ҳалок бўлган. Украинада.

Нуртаев Нурпейс
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нуртазаев Мустафа
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Нуртазаев Мустафа
1915 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Нуруддинов Алер
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Нуруллаев Жуманазар
1900 йил туғилган. 19.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нурумбетов Абдраза
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нурумбетов Абдыкамал
1915 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нурумбетов Абляхим
1918 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Нурумбетов Айтбай
1909 йил туғилган. Оддий аскар.

Нурумбетов Атейбек
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нурумбетов Бижои
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 11.1943 йил бедарак йўқолган.

Нурумбетов Жиенкуль
1913 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нурумбетов Тлеу
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нурумбетов Урумбет
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 14.08.1942 йил ҳалок бўлган.

Нурумбетов Урынбет
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нурумов Кашечали
1922 йил туғилган. Оддий аскар. 05.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Нурумов Кемегал
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нурумов Кимагамий
1916 йил туғилган. Оддий аскар. 03.10.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Нурунбетов Айтбай
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 10.10.1944 йил ҳалок бўлган. Польша.

Нурутдинов Татжибай
1920 йил туғилган. Лейтенант. 15.03.1944 йил ҳалок бўлган.

Нурханов Мусарбай
1925 йил туғилган. Оддий аскар.

Нуршаев Жолдас
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Нуршаев Митян
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 15.11.1942 йил ҳалок бўлган.

Нуръллаев Асаматдин
1909 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Нурылаев Асаматдин
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 09.1943 йил бедарак йўқолган.

Нурылаев Асматдин
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Нутулаев Сесаматдин
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Нутулаев Сесамашудин
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 04.1943 йил бедарак йўқолган.

Нухарбаев Колданбай
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Нушманов Акимжал
1909 йил туғилган. Оддий аскар.

Нушманов Акшижан
1909 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Нязов Атмырза
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1945 йил ҳалок бўлган.