Moʻynoq tumani

There are currently 1361 familiya in this directory beginning with the letter К.
К

Каанов Карайпыш
1919 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Кабаков Куаныш
1912 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кабанбаев Жандаулет
1911 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кабардин Георгий И
1912 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кабеев Кежали
1907 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кабелибеков Рузум
Оддий аскар. 24.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Кабергенов Бесенбай
1901 йил туғилган. Оддий аскар. 10.1943 йил ҳалок бўлган.

Кабергенов Бисенбай
1912 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Каблан
Оддий аскар. 23.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Кабулов Журдин
1907 йил туғилган. 22.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кабулов Т
1918 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Кабулов Таш
1919 йил туғилган. 06.09.1943 йил ҳалок бўлган. Харьковда дафн этилган.

Кабулов Таш
1914 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кабулов Таш
1921 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Кабылбеков Турейбек
1912 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кабышбеков Розым
1918 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Каваленко Сергей Кирсанович
1919 йил туғилган. 23.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Кавасенов Сейдулла
1898 йил туғилган. 12.10.1943 йил ҳалок бўлган. Днепропетровскда дафн этилган.

Кагаков Анатолий Петрович
1927 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кадажанов Шамурат
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кадарниязов
1920 йил туғилган. Оддий аскар. 13.10.1943 йил ҳалок бўлган.

Кадвербоев Жусут
Оддий аскар. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Каденов Оразбай
1904 йил туғилган. 05.03.1944 йил ҳалок бўлган. Киевда дафн этилган.

Каденов Уразбай
1923 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Каденов Уразбай
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 07.1943 йил бедарак йўқолган.

Кадирбаев Жусуп
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кадиров Абдыкалык
1924 йил туғилган. 20.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кадыралиев Ахмет
1910 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Кадырбаев Жусип
1925 йил туғилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Кадырбаев Жусуп
1921 йил туғилган. 18.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кадырбаев Турсын
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 01.1942 йил ҳалок бўлган.

Кадыримбетов Утеп
1914 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кадырназаров Гвем
Оддий аскар.

Кадырниязов Каньяз
1923 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кадырниязов Куатбай
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кадырниязов Курамбай
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.01.1944 йил ҳалок бўлган.

Кадырниязов Мамбетнияз
1913 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кадырниязов Рым
1906 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Кадырниязов Шаныт
1893 йил туғилган. 26.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кадыров Абдраман
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кадыров Абдыхалак
Оддий аскар. 15.09.1944 йил ҳалок бўлган. Латвия ССР.

Кадыров Ажибай
1909 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кадыров Ауезжан
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кадыров Жалалбай
1912 йил туғилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган. Сталинградда дафн этилган.

Кадыров Жалиябай
1923 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кадыров Жалиябай
1905 йил туғилган. Оддий аскар. 11.1942 йил бедарак йўқолган.

Кадыров Жамбай
1922 йил туғилган. 07.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Кадыров Жанабай
1920 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кадыров Максут
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кадыров Махсут
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кадыров Мухан
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 26.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Кадыров Мухан
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Кадыров Санбай
Оддий аскар. 24.07.1944 йил ҳалок бўлган.

Кадыров Санбай
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.03.1943 йил ҳалок бўлган. Псковда дафн этилган.

Кадыров Санбай
1918 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кадыров Сегбай
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Кадыров Тулеген
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кадыров Южамабай
Оддий аскар. 12.10.1943 йил ҳалок бўлган. Могилев вилоятида дафн этилган.

Кадырходжаев Утесин
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кадырымбетов Турдыбек
1906 йил туғилган. 05.07.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Кадырымбетов Турдыбек
1907 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кадысев Мухан
1912 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Кажанов Нургабые
1913 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Казареков Павел
1924 йил туғилган. 26.08.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Казаренко Павел Филипович
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 22.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Казаренко Павел Флиппович
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 18.03.1943 йил ҳалок бўлган. Смоленск вилоятида дафн этилган.

Казарин Алексей Маркович
1924 йил туғилган. 04.10.1943 йил ҳалок бўлган. Днепропетровскда дафн этилган.

Казарин Алексей Маркович
1910 йил туғилган. 07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 20.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Казарич Алексей Маркович
1902 йил туғилган. Оддий аскар. 17.01.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Казарко Иван Иванович
1927 йил туғилган. 22.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Казаркулов Оразбай
1925 йил туғилган. 24.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 04.10.1943 йил ҳалок бўлган. Днепропетровскда дафн этилган.

Казаркулов Уазбай
1903 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Казаркулов Уразбай
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1943 йил бедарак йўқолган.

Казахбаев Тлеумамбай
Оддий аскар. 29.08.1942 йил ҳалок бўлган.

Казаченко Георгий Никифрович
1927 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Казбаев Жубан
1925 йил туғилган. 28.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Казбеков Атамурат
02.1942 йил туғилган. йил.

Казбеков Реим
1916 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Казбеков Узакберген
1910 йил туғилган. 06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган. Сталинградда дафн этилган.

Казбеков Узакберген Азбергенович
Оддий аскар. 18.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Казиев Даулет
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Казиев Жаимагамбет
1905 йил туғилган. Оддий аскар.

Казиев Жолмагамбет
1923 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Казиев Жолмагамбет
1917 йил туғилган. 12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 05.01.1943 йил ҳалок бўлган. Ростовда дафн этилган.

Казиев Каракаш
1919 йил туғилган. Сержант.

Казиев Каракуш
1910 йил туғилган. Оддий аскар.

Казиев Турсын
1915 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Казиев Турсын
1918 йил туғилган. 13.10.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Казыев Каракуш
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.1943 йил ҳалок бўлган.

Казымбаев Асан
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Казымбаев Жумагали
1917 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Каимуратов Беммурат
Оддий аскар.

Каимуратов Дарибай
1905 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Каимуратов Дарибай
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 10.1942 йил бедарак йўқолган.

Каимуратов Рахмет
1923 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Каимуратов Рахмет
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Каинев Реймназар
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Каипназаров Абдул
01.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каипназаров М
1917 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Каипназаров Матен
1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Каипназаров Утеген
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Каипназаров Утеген
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каипов Ерниаз
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каипов Зарлык
1926 йил туғилган. 09.08.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Каипов Рейпназар
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Каипов Сабнадзар
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каипов Умирбек
1908 йил туғилган. 03.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Каипов Умурбек
1919 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Каипов Умурбек
1905 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Каирбаев Керей
1912 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каириаев Токмырза
1903 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Каириаев Токмырза
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Каирлаев Бакит
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каирлаев Канирбай
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каируллаев Бахыт
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1943 йил ҳалок бўлган.

Каислхлёров Базербай
1924 йил туғилган. Оддий аскар. 26.02.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Каиюжин Аликсе
1913 йил туғилган.

Кайбулаев Мамбет
1905 йил туғилган. Оддий аскар. 21.08.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Кайбуллаев Мамбет
1923 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кайбуллаев Мамбет
1919 йил туғилган. 08.1941 йил ҳалок бўлган.

Кайиназарова Абыл
1925 йил туғилган. Оддий аскар. 03.1944 йил бедарак йўқолган.

Каймагамбетов Саркыт
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кайпанов Байсалбек
1906 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Кайпанов Бейсалбен
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Кайпанов Бойсалбек
1904 йил туғилган. Оддий аскар.

Кайпназаров Абыл
1925 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кайпназаров Назарбай
1918 йил туғилган. 22.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кайпов Аташ
1921 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кайпов Умирбек
1922 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кайрапов Токмурза
1916 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кайрлаев Бакет
1917 йил туғилган. Оддий аскар. 14.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Кайрлаев Бакеш
Оддий аскар. 04.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Кайсынов Арум
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кайыпназаров Абылла
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 13.02.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кайыпназаров Отеген
1922 йил туғилган. 17.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Кайыпов Абдулла
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 16.08.1943 йил ҳалок бўлган. Смоленскда дафн этилган.

Кайыпов Ерназар
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 17.07.1943 йил ҳалок бўлган. Курскда дафн этилган.

Кайыпов Омирбек
1917 йил туғилган.

Кайырлаев Тилеушанбай
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.1943 йил ҳалок бўлган.

Калабаев Абдреш
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калабаев Музабай
1901 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Калабаев Мурзабай
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 03.1944 йил бедарак йўқолган.

Калабаев Мурзабай
1912 йил туғилган. Оддий аскар.

Калабаев Мурзабат
1917 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Калабаев Мырзабай
1919 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Калабаев Мырзабай
1923 йил туғилган. 23.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 24.08.1942 йил ҳалок бўлган. Орелда дафн этилган.

Калабанов Абдреш
1921 йил туғилган. Оддий аскар. 03.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Каламадинов Беркимбай
1922 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Каламамадинов Беркимбай
1925 йил туғилган. Оддий аскар. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Калачин Иосиф Антонович
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Калашнев И.И
1912 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калашников Артем
1922 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калашников Георгий
1915 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Калашников Георгий Парфил
1924 йил туғилган. 13.10.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Калашников Иван Х
1920 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Калашников Кирилл
1918 йил туғилган. 18.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Калашников Кирилл Хар
1906 йил туғилган. 07.05.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калашников Парфирин
1914 йил туғилган. 19.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калашников С.З
1905 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калашников Сидар Затович
1911 йил туғилган. Оддий аскар.

Калашников Сидор Затович
1905 йил туғилган. Оддий аскар.

Калашников Сидор Зотович
1917 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Калашников Федор Василевич
1912 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.1942 йил ҳалок бўлган.

Калашников Федор Васильевич
1906 йил туғилган. Оддий аскар. 13.01.1943 йил ҳалок бўлган. Рытов вилоятида дафн этилган.

Калбаев Ариш
1919 йил туғилган. 02.07.1941 йил урушга сафарбар этилган. 15.02.1943 йил ҳалок бўлган. Краснодарда дафн этилган.

Калбаев Аслан
1924 йил туғилган. 26.08.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калбаев Дарикан
1923 йил туғилган. 22.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калбаев Дархан
1917 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калбаев Кобей
1903 йил туғилган. 27.07.1943 йил ҳалок бўлган. Орелда дафн этилган.

Калбаев Кубай
1912 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Калбаев Кубей
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Калбаев Узакбай
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 14.01.1943 йил ҳалок бўлган. Лелинград.

Калбай
1922 йил туғилган. 17.05.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калбанов С.В
1903 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калденов Сагимбай
1923 йил туғилган. 18.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калдинов Усень
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калдъбаев Кудайберган
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Бедарак йўқолган.

Калдыбаев Кудайберген
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.1944 йил ҳалок бўлган.

Калдыбаев Худай
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калекеев Инаят
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Калекеев Казанбай
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 14.10.1944 йил ҳалок бўлган. Польшада дафн этилган.

Каленшив Саваш Орефевич
Сержант. 28.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Калжанов Бисекен
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калжанов Бойселбек
1916 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Калжанов Жугинис
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 24.08.1942 йил ҳалок бўлган. Орелда дафн этилган.

Калжыкаров Самандык
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калибеков Калбай
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калиев Кульжан
1918 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калиев Рематулла
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калиев Сапар
1913 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калиев Танжарб
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калиев Умирзак
1919 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калиениченко Абраш Яновлевич
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Калийлаев Иният
1919 йил туғилган. 12.10.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Каликеев Кимтем
1914 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Каликеев Кияс
1913 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Калилаев Аллияр
Бедарак йўқолган.

Калилаев Атагулла
1914 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калилаев Даулетар
1922 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калилаев Даулетияр
1914 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Калилаев Крыкбай
1903 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калилаев Кыдырбай
1917 йил туғилган. 05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Калимбаев Аблес
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калимбаев Алимжан
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калимбетов Ботабай
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 14.10.1944 йил ҳалок бўлган. Польшада дафн этилган.

Калимбетов Бушабай
1914 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калимбетов Естугалк
1915 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калимбетов Карабас
1913 йил туғилган. 08.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калимбетов Карабас
1923 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Калимбетов Карабас
1912 йил туғилган. 06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 07.10.1944 йил ҳалок бўлган.

Калимбетов Карабас
Оддий аскар. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Калимбетов Нурлыбай
1917 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калимбетов Нурлыбай
1906 йил туғилган. 05.09.1914 йил урушга сафарбар этилган. 1942 йил ҳалок бўлган.

Калимбетов Отебай
1919 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 27.01.1944 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Калимбетов Садыкбай
1908 йил туғилган. 09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Калимбетов Садыкбай
1924 йил туғилган. Оддий аскар. 10.1943 йил ҳалок бўлган.

Калимбетов Садыкбай
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калимбетов Уракбай
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 10.1942 йил бедарак йўқолган.

Калимбетов Уракпай
1913 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калимбетов Утеула
1917 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Калкашев Саттар
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калкоразов Кудайберген
1922 йил туғилган. 12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 10.1942 йил ҳалок бўлган.

Калкоразов Сейтмурат
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 26.06.1944 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Калкуразов Кудайберген
1917 йил туғилган. Оддий аскар. 03.07.1944 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Калкуразов Сейтмурат
1906 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Каллаев Абдериш
1908 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. 22.02.1944 йил ҳалок бўлган. Киевда дафн этилган.

Каллиев Атагулла
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 27.07.1943 йил ҳалок бўлган. Орелда дафн этилган.

Каллиев Негматулла
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калликиев Уняд
катта Сержант. 10.10.1944 йил ҳалок бўлган. Венгрия.

Калмагамбетов Айбас
1912 йил туғилган. 05.1942 йил урушга сафарбар этилган. 28.01.1944 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Калмагамбетов Айбос
1916 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калмагамбетов Г Р
1913 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 21.04.1945 йил ҳалок бўлган. Германияда дафн этилган.

Калмагамбетов К
1919 йил туғилган. 22.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калмагамбетов Карабала
Бедарак кетган.

Калмагамбетов Кутман
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1942 йил ҳалок бўлган.

Калмагамбетов Кутным
Оддий аскар. 05.03.1943 йил ҳалок бўлган.

Калмагамбетов Утемис
1914 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калмаков Иван Яковлевич
1912 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калменов Джугунус
1922 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Аимурат
1915 йил туғилган. 05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Калмуратов Аймурат
1915 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.03.1943 йил ҳалок бўлган. Смоленскда дафн этилган.

Калмуратов Аймурат
1915 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Аймурат
1919 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Аймурза
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Асек
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Атаубай
1923 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Ашербек
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Базарбай
1915 йил туғилган. 07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.09.1943 йил ҳалок бўлган. Киевда дафн этилган.

Калмуратов Базарбай
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 10.1944 йил ҳалок бўлган.

Калмуратов Базарбан
1918 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Калмуратов Байджан
1905 йил туғилган. Оддий аскар. 04.1943 йил бедарак йўқолган.

Калмуратов Байжан
1902 йил туғилган. 22.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Байжан
1913 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Калмуратов Бекмурат
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 10.1943 йил ҳалок бўлган.

Калмуратов Бекмурат
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.1943 йил ҳалок бўлган.

Калмуратов Бекмурат
1916 йил туғилган. 08.02.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Белмурат
1908 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Калмуратов Биеке
1914 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Гариф
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Гулим
1904 йил туғилган. Оддий аскар.

Калмуратов Гулиш
1907 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Калмуратов Гулмурат
1919 йил туғилган. 15.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 22.05.1945 йил ҳалок бўлган. Петрозаводскда дафн этилган.

Калмуратов Дары
1913 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Жанабай
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Каипназар
1921 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Калмуратов Каипназар
1912 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1943 йил ҳалок бўлган.

Калмуратов Кашбек
1908 йил туғилган. 18.10.1943 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Калмуратов Крыкбай
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Рахмет
1920 йил туғилган. 13.11.1943 йил ҳалок бўлган. Поиб Полтавада дафн этилган.

Калмуратов Рахмет
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Рейпназар
1907 йил туғилган. Оддий аскар.

Калмуратов Рейпназар
1925 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Сары
1898 йил туғилган. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Тенизбай
1905 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Тлеу
1910 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Узакбай
1908 йил туғилган. 22.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуратов Юсуп
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калмуротов Дарибай
1910 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 08.1942 йил ҳалок бўлган.

Калмухамедов Галий
1916 йил туғилган. 12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 10.1942 йил ҳалок бўлган.

Калмухаммедов Галий Марша
Оддий аскар. 25.10.1942 йил ҳалок бўлган. Калинин вилоятида дафн этилган.

Калмыков П.М
1914 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калмыков Павел Михайлович
1911 йил туғилган. Сержант. 24.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Калназаров Ерназар
1918 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калнев А.А
1906 йил туғилган. 17.07.1942 йилурушга сафарбар этилган.

Калниязов Отеген
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 22.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Калниязов Сабур
1916 йил туғилган. 03.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Калниязов Уразбай
1908 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калниязов Ырыс
1906 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Каловаев Лурзавет
1913 йил туғилган. Оддий аскар. 19.05.1942 йил бедарак йўқолган.

Калтанов Бисенбай
1917 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 16.04.1944 йил ҳалок бўлган. Ивано-Франкода дафн этилган.

Калузанов Ф.В
1912 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калцов Сергей Петрович
1905 йил туғилган. Оддий аскар.

Калшаров Сагитжан
1916 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Калъмбетов Есентугел
Бедарак кетган.

Калъмбетов Оракбай
Бедарак кетган.

Калъмбетов Садакбай
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Бедарак йўқолган.

Калыбеков Сапарбай
1917 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калымбетов Арадыс
1923 йил туғилган. 18.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калымбетов Ботабай
1913 йил туғилган. 20.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Калымбетов Мухан
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Калышин Иван Алексеевич
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кальжанов Жубаныш
1922 йил туғилган. 03.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Калькуразов Кудайберген
1916 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кальмбетов Пахат
1906 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кальменов Дуйсенбай
1909 йил туғилган. 05.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Кальцев Сергей Петорович
1919 йил туғилган. 13.10.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Кальцов Сергей Петрович
1924 йил туғилган. 10.11.1944 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 05.1945 йил бедарак йўқолган.

Кальцов Сергей Петрович
1912 йил туғилган. Оддий аскар.

Калюжин Алексей Андреевич
1906 йил туғилган. 05.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Калюжин Слеман
1909 йил туғилган.

Калюжин Степан Андреевич
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.02.1944 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Калягин Аким Григорьевич
1920 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Калягин Александр Иосифович
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Калягин Алексей Антонович
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 04.08.1946 йил ҳалок бўлган.

Калягин Георгий Антонович
1920 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Калягин Иосиф Ант
1901 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калягин Иосиф Антенович
Оддий аскар. 02.1943 йил бедарак йўқолган.

Калягин Максим Андреевич
1921 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Калягин П.Л
1922 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Калягин Потр Лавронтович
1901 йил туғилган. Оддий аскар. 08.08.1944 йил ҳалок бўлган.

Калягин Степан Григорьев
1904 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Калягин Степан Григорьев
1922 йил туғилган. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Калягин Степан Григорьевич
1918 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Калягин Тимофей Григорьевич
1917 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Калягин Ф.Н
1914 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каляда Иван Данилович
1916 йил туғилган. 13.10.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Камалбаев Рахым
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 05.1943 йил ҳалок бўлган.

Камалов Абат
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 19.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Камалов Арбай
1908 йил туғилган. Оддий аскар.

Камалов Ауелбай
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 16.10.1944 йил ҳалок бўлган. Латвияда дафн этилган.

Камалов Жаназар
1908 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Камалов Жаназар
1907 йил туғилган.

Камалов Исмайыл
1906 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.10.1944 йил ҳалок бўлган. Чехословакияда дафн этилган.

Камалов Калмурат
1921 йил туғилган.

Камалов Камбыл
1923 йил туғилган. 06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 22.12.1943 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Камалов Кудаи
1903 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Камалов Кудаи
1900 йил туғилган. Оддий аскар.

Камалов Музжир
1924 йил туғилган.

Камалов Мукир
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Камалов Мумид
1905 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Камалов Мумир
1912 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Камалов Рейим
1919 йил туғилган. 07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1943 йил ҳалок бўлган.

Камаркул
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Камашников Иван Харлашович
1913 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Камашников Иван Харлашович
1900 йил туғилган. Оддий аскар.

Камбаева А
1904 йил туғилган. Оддий аскар. 29.06.1944 йил ҳалок бўлган. Могилев вилоятида дафн этилган.

Камбулин Василий Антонович
1913 йил туғилган. 05.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Камбулин Василий Антонович
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 25.11.1942 йил ҳалок бўлган.

Каменев Алексей Анатольевич
1915 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Каменков Василий Афанаеьевич
1905 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Каменков Василий Афанасьевич
1903 йил туғилган. Оддий аскар. 09.1942 йил бедарак йўқолган.

Каменов Александр А
1911 йил туғилган. 05.08.1941 йил урушга сафарбар этилган. 09.1942 йил ҳалок бўлган.

Камилов Мунер
1901 йил туғилган. Оддий аскар. 01.1942 йил ҳалок бўлган.

Камилов Мунер
1908 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Каммагамбетов
1900 йил туғилган. Оддий аскар.

Каммысбаев Сарлыбай
1924 йил туғилган. 22.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Камнев Н.А
1910 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Камолов Жанназар
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Бедарак йўқолган.

Камонирадов Тенисбай
Оддий аскар. 08.1944 йил бедарак йўқолган.

Каморов Амдилу
Оддий аскар. 08.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Камченко Василий Афанасевич
1921 йил туғилган. 27.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 13.02.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Камысбаев Али
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Камысбаев Джеми
1912 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Камысбаев Юсуп
1914 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 11.1941 йил ҳалок бўлган.

Камысбай Юсупали
1912 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Канаев Асан
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каназаров Уша
Оддий аскар.

Канаков Георгий Алексеевич
1920 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Канапиев Дуйсен
1910 йил туғилган. 19.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Канапиев Жусуп
Оддий аскар.

Канатбаев Сейдагали
1917 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Канатбаев Шарахмет
1920 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Канатов Айтин
1925 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Канатов Нуртал
1921 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Канашкин А.Н
1907 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Канашкин Александр Никалаевич
1922 йил туғилган. 13.10.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Канашкин Иван Ник
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Канашкин Л.Н
1922 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Канашкин Михаил
1924 йил туғилган. 26.08.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Канашкин Тимофей Никит
1920 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Канашкин Тимофей Николаевич
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 13.02.1944 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Канашкин Федор Андреевич
1906 йил туғилган. 18.10.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кандрахин Никалай Иванов
1906 йил туғилган. 05.07.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Канжинзов Кинколы
1906 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Канжиратов Тенизбай
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Каникин Тимадин Никалаевич
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Каниязов Иният
1920 йил туғилган. 17.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган. 10.1941 йил ҳалок бўлган.

Канназаров Ерназар
1918 йил туғилган. 15.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 27.09.1942 йил ҳалок бўлган. Киевда дафн этилган.

Канназаров Ерназар
1910 йил туғилган.

Каннов Алексий Андреевич
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Канысбаев Турабай
1914 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Канышев Иван Алексеевич
1910 йил туғилган. 27.02.1944 йил ҳалок бўлган. Киевда дафн этилган.

Канышин Иван Алексеевич
1917 йил туғилган.

Каньзев Иньят
1904 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Каньязов Тлеумурат
1924 йил туғилган. 22.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каньязов Турсенияз
1908 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Капазаров Уша
Бедарак йўқолган.

Капалов Арбан
Бедарак йўқолган.

Капаров Араим
1915 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Капаров Рахманберген
1904 йил туғилган. 22.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Капашкин Константин Никалаевич
Бедарак йўқолган.

Каплан Владимир М
1913 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каплецев Тунеберген
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Капназаров Колымбет
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каппаров Абдрашид
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 1944 йил ҳалок бўлган.

Капышин Иван Александрович
1905 йил туғилган. 06.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Капышин Ивой Алексеев
Оддий аскар. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Карабаве Табулбай
1924 йил туғилган. 06.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 11.1943 йил ҳалок бўлган.

Карабалаев Боташ
1925 йил туғилган. 15.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.01.1942 йил ҳалок бўлган. Ростовда дафн этилган.

Карабалаев Жаксибай
1898 йил туғилган. Оддий аскар. 16.10.1944 йил ҳалок бўлган.

Карабалаев Жаксылык
1910 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.02.1944 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Карабалиев Жаксылай
1918 йил туғилган. Оддий аскар. 27.04.1943 йил ҳалок бўлган. Курск вилоятида дафн этилган.

Карабасов Губайдулла
1909 йил туғилган. 17.07.1942 йилурушга сафарбар этилган.

Карабасов Зайнулла
1906 йил туғилган. 18.10.41 йил урушга сафарбар этилган.

Карабасов Зейинулла Рахимович
1904 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 16.10.1944 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Карабасов Коптлеу
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Карабасов Мамбет Рахович
1903 йил туғилган. 26.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Карабулаев Баташ
1922 йил туғилган. 05.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Карабулаев Жаксыбай
1908 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Карагаев Иван Бузаевич
1916 йил туғилган. 07.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.11.1943 йил ҳалок бўлган. Житомирда дафн этилган.

Каражанов Жуманаз
07.05.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каражанов Каман
1919 йил туғилган. Оддий аскар. 31.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Каражанов Кожан
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 13.05.1944 йил ҳалок бўлган.

Каражанов Кунгратбай
1924 йил туғилган. 09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Каражанов Нагимулла Каримуллаевич
1924 йил туғилган. 09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Каражанов Уразали
1912 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каражанов Шамрат
1911 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Каражанов Шамурат
1919 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 31.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Каражанов Шамурат
1907 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Каражонов Жанаберген
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каракулов Кутлымурат
1917 йил туғилган. 27.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 1945 йил ҳалок бўлган.

Каралев Евгений Евгеньевич
1911 йил туғилган. 21.04.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Караматдинов Берким
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 29.08.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Караматдинов Мырза
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Карамурзаев Жауле
1912 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Караниязов Дабыл
1905 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Караниязов Кабелай
1916 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Караниязов Кункур
1911 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 10.1942 йил ҳалок бўлган.

Караниязов Шумке
1903 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Караньязов Шункур
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 11.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Карапов Борис Иванович
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Карасаев Алашбай
1925 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Карасаев Демакбай
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Караулаев Буташ
1917 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Карачаев Иван Бузаевич
Оддий аскар.

Карашаев Сагрбай
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Карашкчаев Амет
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Карашязал Мункур
Оддий аскар. 21.01.1945 йил ҳалок бўлган. Пруссия.

Карбаев Таминбай
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Карбеек Табулбай
Оддий аскар. 18.07.1943 йил ҳалок бўлган. Шомохова Ново-Сокольники тумани 500 ш жануби-шарқида дафн этилган.

Каргенгаев Омег
Оддий аскар. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Карелов леонид Тимофеевич
1927 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Каржанов Атамуса
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Каржанов Урымбай
1920 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Каржаубаев Тург
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каржаубаев Турганбай
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Бедарак йўқолган.

Каржаубиев Туламбай
Оддий аскар. 05.08.1944 йил ҳалок бўлган.

Карибаев Досан
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 31.12.1944 йил ҳалок бўлган. Литвада дафн этилган.

Карибаев Досан
1901 йил туғилган. Оддий аскар. 07.1944 йил ҳалок бўлган.

Карибаев Досан
1913 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Карибаев Дуйсен
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Карибаев Жанали
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Карибаев Жиенали
09.1944 йил туғилган.

Карибаев Канат
1906 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Карибаев Конысбай
1910 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Карибаев Кужан
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 21.09.21942 йил ҳалок бўлган. Смоленскда дафн этилган.

Карибаев Кунжан
1901 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Карибаев Кунжем
1905 йил туғилган. Оддий аскар. 05.1942 йил ҳалок бўлган.

Карибаев Уразбай
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кариманов Нагимулла
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каримбаев Жазыкбай
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каримбаев Жерикбай
1906 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 01.1945 йил ҳалок бўлган.

Каримбетов Клышбай
1923 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каримов Мамбет
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Каримов Снадин
1912 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каримоллаев Амедулла
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 25.08.1944 йил ҳалок бўлган. Минскда дафн этилган.

Каримоллаев Ханабай
1907 йил туғилган. 19.01.1943 йил ҳалок бўлган. Ростовда дафн этилган.

Каримулаев Хожевау
Оддий аскар. 04.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Каримуллаев Амедулла
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.07.1944 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Каримуллаев Амидулла
1890 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Каримуллаев Кужаб
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Карлиев Бакет
1907 йил туғилган. 17.01.1943 йил ҳалок бўлган. Ростовда дафн этилган.

Карлыбаев И
1907 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Карлыбаев Искендр
1924 йил туғилган. 20.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Карлыбаев Сейтжан
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Карманов Степан Васильев
1917 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кармашев Федор Егорович
Оддий аскар. 18.03.1942 йил ҳалок бўлган. Калинин вилоятида дафн этилган.

Кармов Уснатдин
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 14.01.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Карниязов Долыбай
1921 йил туғилган. 02.07.1943 йил урушга сафарбар этилган. 19.11.1943 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Каробка А.С
1922 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Карпенко Василий Иванович
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Карпенко Иван Т
1918 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Карпенко П.П
1916 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Карпенко Павел Семенович
1906 йил туғилган. 16.06.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Карпенко Семен Иванович
1898 йил туғилган. 24.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Карпов А.Г
1916 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Карпов алексей Григоьевич
1908 йил туғилган. 17.05.1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.02.1944 йил ҳалок бўлган. Днепропетровскда дафн этилган.

Карсымов Мамбетназар
1914 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Карташов Петр Емельянович
1893 йил туғилган. 26.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Каршыгаев Амет
1895 йил туғилган. 12.07.1943 йил ҳалок бўлган. Краснодарда дафн этилган.

Карымбетов Жарыкбай
Оддий аскар. 04.1945 йил ҳалок бўлган.

Карымбетов Толе
1911 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1943 йил ҳалок бўлган.

Карымов Картназар
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Касенов Туркменбай
1915 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Касибулин Вас Антонович
1913 йил туғилган. Оддий аскар.

Касиков Александр Григораевич
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Касмалов Исмаил
1922 йил туғилган. 18.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Касмбулин Василий Антонов
1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Каспаулиев Жалимбет
1904 йил туғилган. Оддий аскар. 09.1942 йил бедарак йўқолган.

Каспаулиев Жалимбет
1901 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Касымбаев Сардыбай
1923 йил туғилган. 28.2.01943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Касымбаев Юсупали
1924 йил туғилган. 16.03.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Касымбетов Мухаматдин
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Касымжанов Кабылда
1903 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Касымов Карибай
1914 йил туғилган.

Касьянов Вл-др Павлович
1927 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Катин Александр Петоровия
1906 йил туғилган. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Катин Александр Петрович
1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Катин Иван Петрович
1916 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Катип Яков Степанович
1912 йил туғилган. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Катиш Куловдию
Оддий аскар. 20.07.1944 йил ҳалок бўлган. Тарпополь вилоятида дафн этилган.

Каурбанов Сапар
1906 йил туғилган. 03.05.1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.08.1944 йил ҳалок бўлган. Шумянскда дафн этилган.

Кашанов Матан
1908 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 02.07.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кашанов Матых
кичик Сержант. 18.01.1945 йил ҳалок бўлган.

Кашбаев Таубай
1909 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кашкинбаев Шамит
1919 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кашланов Кенжебай
1907 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кашлев Андрей С
1922 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кашлев Андрей Семенович
1923 йил туғилган. 05.07.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Кашмуратов Жумамурат
Оддий аскар.

Кашрин Григорий Иванович
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.08.1944 йил ҳалок бўлган. Луганскда дафн этилган.

Кашстаов Джулдабай
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Каюжин Алексей Амдареев
1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Каюпов Нагметулла
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 02.03.1942 йил ҳалок бўлган. Харьковда дафн этилган.

Квашин Иван Степан
1924 йил туғилган. 22.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Квержановы Оразгалий
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 05.04.1944 йил ҳалок бўлган. Тернопольда дафн этилган.

Кдайбергенов Курбанияз
1908 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кдрематдинов Мурза
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кдыралиев Амет
1905 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кдырбаев Зарлык
1924 йил туғилган. 09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Кдырниязов Мадреим
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кдырниязов Реим
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Келебчинев Семин Андреевич
1921 йил туғилган. Оддий аскар. 17.07.1943 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Кельмагамбетов Карабай
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 11.1942 йил бедарак йўқолган.

Кельмагамбетов Карабай
1912 йил туғилган. 22.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 09.1942 йил бедарак йўқолган.

Кельмагамбетов Карабай
1906 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кельмагамбетов Карабай
1917 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Келягин Степан Григорьев
Оддий аскар. 10.1943 йил ҳалок бўлган.

Кемалов Абат
1916 йил туғилган. 07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 17.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Кемалов Амет
1919 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кемалов Жуманазар
Оддий аскар. 14.10.1944 йил ҳалок бўлган. Макувск уезди.

Кемалов Имагин
1927 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кемалов Имаматдин
1916 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 16.10.1944 йил ҳалок бўлган. Латвияда дафн этилган.

Кемалов Камбул
1914 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кемалов Кожамрат
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кенжабаев Нурмат
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кенжабаев Пирназар
1924 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кенжагаров Т
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кенжалиев Кымб
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кенжебаев Баймурат
1914 йил туғилган. 18.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кенжебаев Карим
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кенжебаев Косыббай
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.02.1942 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Кенжебаев Кужантай
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кенжебаев Маханб
1913 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кенжебаев Сабырбай
1922 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 25.11.1942 йил ҳалок бўлган.

Кенжебаев Саглжан
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кенжебаев Сакенбай
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 21.10.1942 йил ҳалок бўлган. Сталинградда дафн этилган.

Кенжебаев Сауирбай
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 24.02.1943 йил ҳалок бўлган. Орловда дафн этилган.

Кенжебаев Саурбай
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 23.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Кенжегараев Нур
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кенжегаров Нурмет
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 23.10.1942 йил ҳалок бўлган. Сталинградда дафн этилган.

Кенжегулов Абдуали
1918 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Кенжибаев Косыбай
Оддий аскар. 24.08.1942 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Кенжибаев Сигинбай
1917 йил туғилган. Сержант. 20.07.1943 йил ҳалок бўлган. Сталинград вилоятида дафн этилган.

Кенсебаев Сапарбай
1921 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кераматдинов Беркинбай
1924 йил туғилган. 07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.03.1943 йил ҳалок бўлган. Синяботорфада дафн этилган.

Кераматдинов қозоқбай
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Керематдинов қозоқбай
1922 йил туғилган.

Керимзатов Саду
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Керимхожаев Бекжан
1922 йил туғилган.

Керулбаев Базармаганбет
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кесекбаев Мурат
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кеулимжаев Баймурат
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кеулимжаев Утемурат
1921 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кеунимжаев Бекбаулы
1921 йил туғилган. 06.1942 йилурушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Кешаден Абат
Оддий аскар. 16.10.1944 йил ҳалок бўлган.

Киаев Николай
Оддий аскар. 09.1944 йил ҳалок бўлган. Тешиб вилоятида дафн этилган.

Киенский Анатолий
1917 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Килышев Умар
1922 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кимаков Имаматдин
1922 йил туғилган. 02.07.1941 йил урушга сафарбар этилган. 28.03.1942 йил ҳалок бўлган.

Кималов Имамалдин
1925 йил туғилган. 09.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Кимбаев Еспан
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кимбетов Бабаназар
1925 йил туғилган. 10.02.1944 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Кинбаев Еспан
1923 йил туғилган.

Кинбаев Оразбек
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 22.07.1943 йил ҳалок бўлган. Орелда дафн этилган.

Кинжалиев Атажан
1911 йил туғилган. 18.10.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кинжегулов Абдухан
Бедарак йўқолган.

Кинжегулов Себдухан
Оддий аскар.

Кипалов Алексей Димит
1906 йил туғилган. 18.10.41 йил урушга сафарбар этилган.

Киптаев А.Н
1918 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кипчаков Карим
Сержант. 18.01.1943 йил ҳалок бўлган. Ростов вилоятида дафн этилган.

Кипшаков Кадеш
1915 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кипшачара Нуртан
Оддий аскар. 13.02.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Киргизов Аидр Иванович
Оддий аскар. 02.1943 йил ҳалок бўлган.

Киргизов Александр
1912 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Киргизов Александр Иванович
1913 йил туғилган. 12.12.1943 йил ҳалок бўлган. Черкаскда дафн этилган.

Киргизов Александр Иванович
1917 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Киргиин Семсий
Оддий аскар. 08.1944 йил бедарак йўқолган.

Кирикбаев Турукбай
1900 йил туғилган. Оддий аскар. 11.1943 йил бедарак йўқолган.

Кирикбаев Турукбай
1911 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кирилин Григогий Мартынович
1911 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Кирилин Григорий Чарт
1920 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Кирилин С.М
1907 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кирилин Семен
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кирилин Семен Мартынович
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 06.07.1941 йил ҳалок бўлган. Житомирда дафн этилган.

Кирилин Семен Мартынович
1913 йил туғилган. Оддий аскар. 08.1943 йил бедарак йўқолган.

Кирилин Федор Март
1916 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кирилин Федор Мартынович
1912 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.1943 йил ҳалок бўлган.

Кирилип Семен Маджннович
1903 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кирилип Семен Мартннович
1910 йил туғилган. Оддий аскар. 10.1943 йил ҳалок бўлган.

Кириллов Василий Иванович
1914 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кирилов Н.Д
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кирилов Николай Дмитревич
1908 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган. 10.1943 йил ҳалок бўлган.

Кирилов Федор Д
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кириченко Степан П
13.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Кирмин Федор Мартдинович
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Киругубнбаев Безаругундет
1918 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган. 29.08.1944 йил ҳалок бўлган. Румынияда дафн этилган.

Киругумбаев Безаручундый
Оддий аскар. 1943 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Кирчков Василий Федорович
1927 йил туғилган. 22.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кисакбаев Калбай
1915 йил туғилган. 26.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Кисакпасов Кабам
Оддий аскар. 14.07.1944 йил ҳалок бўлган. Тармопол вилоятида дафн этилган.

Киселев А.М
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Киселев Александр Яковлевич
1919 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Киселев Павел Михайлович
1918 йил туғилган. 18.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Киселенко Егор Федорович
1897 йил туғилган. 09.09.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Киселенко И.С
1915 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Киселенко Никалай Сафронов
1915 йил туғилган. 03.09.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Киселов Виктор Я
1925 йил туғилган. 24.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кисенко Никалай Дафронович
1926 йил туғилган. 28.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кисилев Павел Михайлович
1912 йил туғилган. 29.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 04.1943 йил бедарак йўқолган.

Кисленко Николай Сафарович
1915 йил туғилган. 05.07.1941 йил урушга сафарбар этилган. 28.06.1944 йил ҳалок бўлган. Могилевда дафн этилган.

Кисыков Арындасар
Оддий аскар.

Китаев Александр Никалаевич
1906 йил туғилган. 05.07.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Китаев Александр Никалаевич
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Китаев Александр Николаевич
1912 йил туғилган. 11.03.1945 йил ҳалок бўлган. Германияда дафн этилган.

Китаев Иван Николаевич
1921 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Китаев Николай Никит
1917 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Киуинов Николай Павшович
1919 йил туғилган. Оддий аскар. 31.12.1944 йил ҳалок бўлган.

Кицун Иван П
1898 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кицунов Илья А
1924 йил туғилган. 22.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кицунов Михаил Павлович
1914 йил туғилган. 21.04.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кицунов Н.П
1918 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кицунов Николай Павлович
1906 йил туғилган. 18.10.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кицунов Павел
1906 йил туғилган. 18.10.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кицунов Федор Иванович
1925 йил туғилган. 24.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кишмуратов Дошмурат
1913 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Киясов Даубен
1911 йил туғилган. 09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Киясов Сержат
1910 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Клебчинов Семен Андрейевич
1909 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Клевцов Михаил Николаевич
1899 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.03.1943 йил ҳалок бўлган. Смоленскда дафн этилган.

Клейн Иван Иванович
1922 йил туғилган. 05.07.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Клейн Иван Ивановмч
1898 йил туғилган. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Клейн Иван Ивановмч
Туғилган 1889 йил. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Клепчинов Семен А
1909 йил туғилган. 27.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Клесников Тимофей К
1917 йил туғилган. Ростовда дафн этилган.

Клименко И.В
1918 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Клименко Михаил Василевич
1906 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 13.02.1944 йил ҳалок бўлган. Псковда дафн этилган.

Климов Кириил Петрович
1916 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Климов Кирили Петрович
1924 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Климов Кирилл Петрович
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 15.12.1944 йил ҳалок бўлган. Германия асирида вафот этган.

Климов Кирилл Петрович
1913 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Климов Кирилла Петрович
1907 йил туғилган. Оддий аскар.

Клишев Али
1916 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Клишенко Ивал Васильевич
1904 йил туғилган. Оддий аскар. 05.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Клишин М.В
1909 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Клишин Михайл Васильевич
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 04.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Клочко Григорий Фильиппов
1924 йил туғилган. 22.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Клочко И.С
1911 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Клочко Нтколай Степанович
1922 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 09.1941 йил ҳалок бўлган.

Клышев Сари
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ключко Григорий Филиманов
1908 йил туғилган. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Клягин Фрол Антонвич
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.03.1943 йил ҳалок бўлган. Эстонияда дафн этилган.

Кнниязов Торенияз
1914 йил туғилган. 05.1944 йил урушга сафарбар этилган. 26.04.1945 йил ҳалок бўлган. Австрияда дафн этилган.

Князьков Алексий Степанович
1914 йил туғилган. 31.01.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кобальчик Юзеф Янович
Оддий аскар. 18.09.1940 йил ҳалок бўлган. Полейов вилоятида дафн этилган.

Кобеев Кенжали
1907 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Кобеев Кенжалы
1903 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. 20.01.1944 йил ҳалок бўлган. Киевда дафн этилган.

Кобейсинов Отемурат
1908 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.07.1944 йил ҳалок бўлган. Салупьда дафн этилган.

Кобейснов Кенжалы
1905 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кобеков Танбай
1908 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 03.1944 йил ҳалок бўлган.

Кобенов Закет
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. 22.02.1944 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Кобзарев Александр
1911 йил туғилган. 05.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ковалев Александр И
1897 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ковалев Лука Федорович
1906 йил туғилган. 18.10.41 йил урушга сафарбар этилган.

Ковалев Лука Федорович
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1943 йил ҳалок бўлган.

Ковалев Петр Тимофеевич
1920 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Ковалевский Мечеслов Асипович
1914 йил туғилган. 01.10.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Коваленко Виктор
1914 йил туғилган. 31.01.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Коваленко Виктор Сергеевич
1921 йил туғилган. 05.07.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Коваленко Иван С
1915 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Коваленко Н.П
1916 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Коваленко Николай Павлович
1910 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 04.1942 йил ҳалок бўлган.

Коваленко Петр павлович
1920 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Коваленов Сейдулла
1923 йил туғилган. 18.04.1942 йил урушга сафарбар этилган. 17.02.1944 йил ҳалок бўлган. Плюссада дафн этилган.

Ковальский Мячислов С
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ковальчук Иосиф Иванов
1905 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ковленко Сергей
1908 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ковш Никалай Т
1898 йил туғилган. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Ковш П.Т
1913 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ковш Федор Тимофеевич
1921 йил туғилган. 08.02.1943 йил урушга сафарбар этилган. 12.03.1944 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Ковш Федор Тимофеевич
1917 йил туғилган. Оддий аскар. 16.10.1944 йил ҳалок бўлган.

Когмумдетов Утарбай
Сержант. 20.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Кожабаев Бердимурат
1923 йил туғилган. 18.10.1941 йил урушга сафарбар этилган. 14.10.1944 йил ҳалок бўлган. Венгрияда дафн этилган.

Кожабаев Зийнеулла
1924 йил туғилган.

Кожабаев Услям
1920 йил туғилган.

Кожабеков Колибек
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кожагулов Отенияз
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1942 йил ҳалок бўлган. Манушкинода дафн этилган.

Кожагулов Утеняз
1910 йил туғилган. Оддий аскар. 18.10.1943 йил ҳалок бўлган.

Кожагулов Утиняз
1905 йил туғилган. Оддий аскар. 04.10.1943 йил Днепропетровск вилоятида дафн этилган.

Кожаев Костайбек
1942 йил урушга сафарбар этилган. Бедарак йўқолган.

Кожаков Жумагалий
1920 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.10.1943 йил ҳалок бўлган. Псковда дафн этилган.

Кожакулов Кожанияз
1920 йил туғилган. 20.01.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кожамбеков Бердимурат
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.1942 йил бедарак йўқолган.

Кожамбеков Бердымурат
Оддий аскар. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Кожамбергенов Алимберген
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кожамбергенов Кдырнияз
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кожамбергенов Мажбил
1902 йил туғилган. Оддий аскар. 10.1942 йил бедарак йўқолган.

Кожамбергенов Маржбил
1908 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кожамбергенов Моржбил
1910 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1944 йил бедарак йўқолган.

Кожамбетов Бердимурат
1904 йил туғилган.

Кожаметов Базарбай
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кожаметов Жаксыбай
1913 йил туғилган. Оддий аскар. 08.1943 йил бедарак йўқолган.

Кожамуратов Абибакир
1922 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кожамуратов Абубакир
1919 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 10.1942 йил ҳалок бўлган.

Кожамуратов Генжемурат
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 25.10.1942 йил ҳалок бўлган. Сталинградда дафн этилган.

Кожамуратов Жумамурат
1917 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 09.1944 йил ҳалок бўлган.

Кожамуратов Кулжемурат
Оддий аскар. 05.1943 йил бедарак йўқолган.

Кожамуратов Кутлымурат
1915 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кожамуратов Отебай
1916 йил туғилган. 07.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Кожамуратов Отебай
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кожамуратов Таумурат
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 1944 йил ҳалок бўлган.

Кожамуратов Таумфат
1917 йил туғилган. Оддий аскар. 08.1943 йил бедарак йўқолган.

Кожамуратов Утабай
1914 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кожамуратов Утабай
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 01.1943 йил ҳалок бўлган.

Кожаназаров Данарбай
1917 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кожаназаров Жетисбай
1907 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 06.1944 йил ҳалок бўлган.

Кожаниязов Кулжибай
1906 йил туғилган. Оддий аскар. 18.07.1943 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Кожанкулов Кожахмет
1915 йил туғилган. 10.1943 йил урушга сафарбар этилган. 07.02.1944 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Кожанов Джумагазы
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кожанов Жумагалий
1909 йил туғилган.

Кожанов Кияз
1917 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кожанов Максид
1902 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кожанов Матен
1921 йил туғилган. 20.02.1944 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кожанов Сакий
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 08.1941 йил ҳалок бўлган.

Кожанов Сакый
1912 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кожанов Такий
1917 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Кожанов Тахир
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Кожаров Батабай
1913 йил туғилган. 26.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кожахмедов Д
1914 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кожахмедов Курбанияз
1910 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кожахметов Базарбай
1922 йил туғилган. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Кожахметов Базарбай
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1943 йил ҳалок бўлган. Краснодарда дафн этилган.

Кожахметов Базарбай
1901 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кожахметов Базарбай
1917 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Кожахметов Сарсенбай
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 07.1941 йил ҳалок бўлган.

Кожахметов Уазбай
Бедарак йўқолган.

Кожахметов Уразбай
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Кожебеков Бердымурат
1911 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кожегулов Ержан
1908 йил туғилган. 05.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Кожелев Павел Федоров
1903 йил туғилган. Оддий аскар.

Кожелов Павел Федоров
1918 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Кожембетов Елимбет
1924 йил туғилган. 10.1942 йилурушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Кожемирин Михаил Захаров
1912 йил туғилган. Оддий аскар. 05.1945 йил бедарак йўқолган.

Кожемуратов Аманжал
1923 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кожемякин Михаил
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1944 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кожилакин Михаил Захарович
1924 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кожмуратов Алламурат
1912 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Козаков Н.Г
1919 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Козаренко Григории Семенович
1906 йил туғилган. 18.10.41 йил урушга сафарбар этилган.

Козаренко Д.В
1921 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Козаренко Иван Як
1906 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Козбаненко Павел Алексеевич
1911 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 10.1941 йил ҳалок бўлган.

Козбанецко Н
1920 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Козембаев Буримбай
1917 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Козлов А.С
1917 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Козлов Алексей Сергеевич
Оддий аскар.

Козлов Алексий
Бедарак йўқолган.

Козлов Д.Е
1922 йил туғилган. 17.07.1942 йилурушга сафарбар этилган.

Козлов Д.И
1923 йил туғилган. 05.01.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Козлов И.И
1918 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Козлов Иван Иванович
1906 йил туғилган. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Козлов Иван Кузымич
1912 йил туғилган. 03.09.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Козлов Петр Евиамипович
1903 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Козлов Петр Евлатиевич
1906 йил туғилган. 07.1942 йил ҳалок бўлган.

Козлов Петр Евр
1908 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Козлов Пешр Евмашпиевич
Оддий аскар. 09.1941 йил бедарак йўқолган.

Козлов Сергей Сергиевич
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Козлов Сергий Сергеевич
1920 йил туғилган. 09.09.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Козлов Яков Лукич
1915 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Козлов Яков Лукич
1896 йил туғилган. 19.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кокашкин Константин Николаевич
Оддий аскар.

Кокашкин Тимодит Никасович
Оддий аскар. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Коккозов Абдирахман
1898 йил туғилган. 15.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. 21.02.1944 йил ҳалок бўлган. Смоленскда дафн этилган.

Кокуев Манджи Кокуевич
1917 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Кокуев Манджи Кокуевич
1903 йил туғилган. Оддий аскар.

Колбаев Кабей
1918 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Колбаев Кабей
1915 йил туғилган. Оддий аскар.

Колбинбетов Утабай
Оддий аскар. 11.1943 йил бедарак йўқолган.

Колентанов Савий Ерофеевич
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.07.1942 йил ҳалок бўлган.

Колентьев Савий Ерефеевич
1917 йил туғилган. 12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 30.09.1942 йил ҳалок бўлган. Кабардино-Балкариядада дафн этилган.

Колесников И.П
1913 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Колесников Иван Гаврилович
1919 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Колесников Тимофей Кондратьевич
1906 йил туғилган. 18.10.41 йил урушга сафарбар этилган.

Колесников Фрол К
1901 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Колесниченко А.Я
1911 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Колесниченко П.Я
1916 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Колиснеченко Аврам Яковлевич
1917 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 30.09.1942 йил ҳалок бўлган. Мурманскда дафн этилган.

Количенко Ефим Федорович
1907 йил туғилган. 10.1942 йил ҳалок бўлган.

Количенко Ефим Федорович
1902 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.1944 йил ҳалок бўлган.

Колмуратов Бекмурат
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1943 йил бедарак йўқолган.

Колобаев Абреиш
Оддий аскар. 04.03.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Колосов Василий Етепанович
1907 йил туғилган. 10.1942 йил ҳалок бўлган.

Колсов Василий Степанович
1921 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Колузанов А.В
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Колузанов А.В
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Колузанов Афанисий Васильевич
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 05.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Колузанов Л.В
1912 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Колузанов Т.В
1911 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Колузанов Федор Васипевич
Сержант. 15.02.1943 йил ҳалок бўлган. Краснодар вилоятида дафн этилган.

Колцов Сергей Петрович
Оддий аскар.

Колшников Ф.В
1905 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Колымбетов Утабай
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кольжанов Байс
1914 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кольцов Сергей Петрович
1922 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 31.12.1942 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Кольцов Сергей Петрович
1917 йил туғилган.

Колягин Алексей Антонович
1924 йил туғилган. 10.11.1944 йил урушга сафарбар этилган. 05.1945 йил ҳалок бўлган.

Колягин Лав
1924 йил туғилган. 22.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Колягин Петр Лаврентьевич
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 10.1941 йил ҳалок бўлган.

Колягин Степан Григорьевич
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 27.09.1943 йил ҳалок бўлган. Ждановда дафн этилган.

Колягин Тимофей Григорович
1989 йил туғилган. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Колягин Фром Антонович
1904 йил туғилган. 05.07.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Коляда Сергий Даниеович
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Колясину Нину Михайловну
Сержант. 12.07.1943 йил ҳалок бўлган. Курск вилоятида дафн этилган.

Комекеев Казикбай
Оддий аскар. 18.07.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Комилев Павел Федорович
1919 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга чақирилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Коминова Янав Демьянович
Оддий аскар. 28.04.1944 йил ҳалок бўлган.

Комисничеыко Адраш Ямовлевис
Оддий аскар. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Комопова Срепана Ивановна
Оддий аскар. 28.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Конавьмов Николай Иванович
Оддий аскар.

Конатбаев Шарханбай
Оддий аскар. 28.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Кондархин Николай Иванович
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кондратов Вл-др Павлович
1925 йил туғилган. 28.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кондрахин А.А
1914 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кондрахин М.Я
1904 йил туғилган. 06.02.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кондрахин Михаил Михаилович
1927 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кондрахин Николай Иванович
1919 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган. 23.03.1944 йил ҳалок бўлган. Подольскда дафн этилган.

Кондрахин Николай Иванович
1917 йил туғилган. Оддий аскар. 01.1942 йил ҳалок бўлган.

Конжегулов Абдувахан
1920 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Конкеев Сармаганбет
1918 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Коннычев Никалай Ив
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Коновалов Александр Константинович
1917 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Коновалов Валадимир Константинович
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Коновалов Н.И
1921 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Коновалов Николай Иванович
1918 йил туғилган. 25.01.1944 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Конованов Нималай Иванович
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Коновлов Евгений
1924 йил туғилган. 22.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Конотопов Владимир Иванович
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Конотопов Владимир Иванович
1902 йил туғилган. Оддий аскар. 08.1943 йил бедарак йўқолган.

Конотопов Степан Иванович
1922 йил туғилган. 17.05.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Конотопов Степан Иванович
1911 йил туғилган. 18.10.41 йил урушга сафарбар этилган.

Контегулов Абдувахит
1919 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 02.10.1942 йил ҳалок бўлган. Москвада дафн этилган.

Контмуев Тумибарген
Оддий аскар. 15.10.1944 йил ҳалок бўлган. бедарак йўқолган.

Конырбаев Айберген
1924 йил туғилган. 22.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Конычев Алек Ив
1907 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Конычев Георгий Иванович
1906 йил туғилган. 18.10.41 йил урушга сафарбар этилган.

Копбергенов Жусуп
1923 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Копжурсин
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Коптилеуов Сейтмагамбет
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Коптилеуов Тилепберген
1922 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 07.02.1945 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилганград.

Коптилеуов Толепберген
1916 йил туғилган. 12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Коразбаев Жумахмет
1913 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Коразбеков Жумабай
1925 йил туғилган. 14.07.1944 йил ҳалок бўлган. Тарипольскда дафн этилган.

Коразов Нуратдин
1917 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 24.09.1945 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Коразов Нургалий
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 26.02.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Коразов Нургалий
1924 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.03.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Коракулов Хотлумурат
Оддий аскар. 24.08.1942 йил бедарак кетган Орлов вилоятида дафн этилган.

Коробко Алексей
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.08.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Королев Борис Антонович
1922 йил туғилган. 17.07.1942 йилурушга сафарбар этилган. 26.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Королев Борис Антонович
1914 йил туғилган. 05.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Короличенко Иван Филиппович
1919 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Коропак Леонид Федорович
1922 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Коростелов И.П
1922 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Корпенко Сергей Сменович
1927 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Корымбаев Жарыкбай
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Косалийев Шаймардан
1919 йил туғилган. 05.08.1941 йил урушга сафарбар этилган. 11.06.1942 йил ҳалок бўлган.

Косбармаков Калдыкожа
1923 йил туғилган. 18.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 17.09.1944 йил ҳалок бўлган. Румынияда дафн этилган.

Косбаулиев Жалимбет
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 13.02.1944 йил ҳалок бўлган. Днепропетровскда дафн этилган.

Косбаулиев Жумабай
1914 йил туғилган. 07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.1942 йил ҳалок бўлган.

Косбаулыев Жолымбет
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Косбеков Тулебай
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Косбергенов Амет
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Косбергенов Ахмет
1914 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.1942 йил ҳалок бўлган.

Косбергенов Бийсенбай
1924 йил туғилган.

Косбергенов Юсуп
1922 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 10.1942 йил ҳалок бўлган.

Коседеков Тлеубай
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Косманов Шарапат
1942 йил урушга сафарбар этилган.

Космуратов Фатылла
1922 йил туғилган. 05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Косназаров Есберген
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 20.01.1944 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Коснизаров Реназар
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Косовер Герин Есерович
1900 йил туғилган. 09.09.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Коспанов Павланазар
1918 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1941 йил ҳалок бўлган.

Коспанов Палуаназ
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Коспанов Палуназар
1908 йил туғилган. Сержант. Бедарак йўқолган.

Коспанов Палуназар
1911 йил туғилган. Сержант. 01.1945 йил ҳалок бўлган.

Коспаулаев Жалимбет
1917 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Коспаулиев Жумабай
1907 йил туғилган. Оддий аскар. 10.1942 йил бедарак йўқолган.

Коспаулиев Жумабай
1911 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Косуаков Куанышбай
1918 йил туғилган. Оддий аскар.

Косуаков Куанышпай
1902 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Косуаков Куаньишпай
1906 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Косуаков Кууанышбай
1914 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Косуаков қозоқбай
1924 йил туғилган.

Косуаков Тлебай
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Косуаков Толебай
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Косуаков Толебай
Туғилган 1987 йил. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1943 йил ҳалок бўлган.

Косуаков Тулеубай
1916 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Косуамов Куантуней
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Косуанов К
Бедарак йўқолган.

Косыков Орынбасар
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 25.11.1942 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Косымбетов Ималадин
1922 йил туғилган. 12.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.1944 йил ҳалок бўлган.

Косымбетов Сагадин
1913 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Косымбетов Садуакас
1919 йил туғилган. 12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 24.08.1942 йил ҳалок бўлган. Орелда дафн этилган.

Котелевский дмитрий Иван
1921 йил туғилган. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Котельников Антон Степан
1924 йил туғилган. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Котов Георгий Павлович
1919 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кочемазкин Александр
1920 йил туғилган. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Кочемаскин Василий Александрович
1927 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кочемаскин Смен
1924 йил туғилган. 22.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кочетуров Калбай
1900 йил туғилган. 22.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кошанов Сейтбек
1917 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кошанов Тилеубай
1911 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 1942 йил ҳалок бўлган.

Кошекбаев Бодабай
1923 йил туғилган. 1943 йил ҳалок бўлган.

Кошелев Виктор Е
1910 йил туғилган. 22.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кошелев Иван Семенович
1926 йил туғилган. 27.06.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кошелев П.Ф
1904 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кошелев Павел Федорович
1901 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кошелов Иван Никалаевич
1925 йил туғилган. 24.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кошёлов Паве Федорович
1908 йил туғилган. Оддий аскар. 06.1943 йил ҳалок бўлган.

Кошелов Павел Федорович
1921 йил туғилган. 05.1942 йил урушга сафарбар этилган. 17.07.1943 йил ҳалок бўлган. Орловда дафн этилган.

Кошерадов Джулдабай
Оддий аскар. 05.1944 йил ҳалок бўлган.

Кошетеров Арым
1914 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 13.05.1945 йил ҳалок бўлган.

Кошетеров Арып
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 17.010.1943 йил ҳалок бўлган. Днепропетровскда дафн этилган.

Кошетеров Жолдыбюай
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.09.1942 йил ҳалок бўлган. Воронежда дафн этилган.

Кошетеров Калбай
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Кошимбаев Шайлад
1902 йил туғилган. 22.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Кошканов Кендибай
1925 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 28.02.1944 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Кошканов Кендибай
1906 йил туғилган. 12.11.1943 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Кошкарбаев Дуйсен
1921 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кошкаров Избасар
1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.1943 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган Пустышенск.

Кошкаров Назар
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 24.12.1943 йил ҳалок бўлган. Нарядовка Хутда дафн этилган.

Кошмуратов Джумамурат
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кошухарев Вл-др Феофанович
1925 йил туғилган. 28.08.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кошымбетов Отарбай
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 28.08.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кощан
1922 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кощанов Матен
1918 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кощенко Борис Иванович
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Кравецкий И.А
1910 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кравцов Архин Васильевич
1909 йил туғилган. 05.07.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Кравцов Архип Васильевич
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.02.1943 йил ҳалок бўлган. Новгородда дафн этилган.

Кравцов Архип Вашуевич
Оддий аскар. 10.10.1944 йил ҳалок бўлган. Чехословакия.

Кравчук Пантелей Фил
1924 йил туғилган. 06.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Краемков Аидр Григорбевна
Оддий аскар. 23.12.1943 йил.

Краковский Евгений Алек
1925 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Крамаровский Михаил
1906 йил туғилган. 15.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. 15.11.1944 йил ҳалок бўлган. Литвада дафн этилган.

Крамов Пахратдин
1924 йил туғилган. 27.04.1944 йил ҳалок бўлган. Крымда дафн этилган.

Крамов Фалрадан
Оддий аскар. 02.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Красиков Александр Григорьевич
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 18.07.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Красиков П.Г
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Крашевский И.А
1921 йил туғилган. 18.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Крематдинов Мурза
Оддий аскар. 11.1942 йил бедарак йўқолган.

Кривенко Дмитрий Ефремович
1920 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Кривенко Дмитрий Ефримович
1921 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 09.1944 йил ҳалок бўлган.

Кривошеев Юрий Вл
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Криглов Евстидей Игнатьевич
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Криков Александр Георгиевич
1921 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Криков Михаил Геогиевич
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Криков Михаил Иванович
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Кримкужаев Беккин
1915 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кримкушанов Ботисан
Оддий аскар. 28.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Кроличенко Е.Ф
1908 йил туғилган. Урушга сафарбар этилган 09.02.1943 йил.

Кроличенко И.Ф
1907 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кроличенко М.Ф
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кроличенко Михаил Филипович
1920 йил туғилган. 27.09.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган. 02.06.1944 йил ҳалок бўлган. Молдавияда дафн этилган.

Кроличенко Федор А
1925 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кролнченко П.Ф
1909 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кромеченко Ефим
1909 йил туғилган. 13.05.1944 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Кроморовский Михаил
1920 йил туғилган. 18.08.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кросмеченко Ефим Федорович
1909 йил туғилган. Оддий аскар.

Круглов А.И
1922 йил туғилган. 09.04.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Круглов Анатолий Игнатеевич
1921 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Круглов Анатолий Игнотевич
1917 йил туғилган. Оддий аскар. 18.01.1943 йил ҳалок бўлган. Сталинград вилоятида дафн этилган.

Кручевский Демьян Конович
1905 йил туғилган. 13.10.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Куанбаев Ергазы
1916 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Куандыков Алимбай
1913 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Куанов Сагандык
1921 йил туғилган. Оддий аскар. 05.12.1942 йил ҳалок бўлган. Калинин вилоятида дафн этилган.

Куаныв Сагиндык
1909 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Куанышев Кидырнияз
1919 йил туғилган. Оддий аскар. 17.02.1943 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Куанышев Кыдырнияз
1921 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 15.12.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Куатов Жиглазбай
Оддий аскар. 07.1943 йил бедарак йўқолган.

Куатов Рисбай
1919 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Куатов Рыспай
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Куатов Уразбай
1913 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кубанбаев Ирмекбай
1925 йил туғилган. 01.10.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кубаненко Павел Васильевич
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.01.1943 йил ҳалок бўлган. Сталинградда дафн этилган.

Кубах Иван Михайлович
1906 йил туғилган. 28.01.1943 йил ҳалок бўлган. Тулада дафн этилган.

Кубах Иван Михайлович
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 23.09.1942 йил ҳалок бўлган

Кубейсинов Сайдали
1908 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кубеков Танбай
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кубенов Жакеш
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кубенов Закей
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кубенов Закет
1912 йил туғилган. Оддий аскар. 01.1943 йил ҳалок бўлган.

Кублашев Есинбай
Оддий аскар. Смоленск вилоятида

Кубов И.М
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кувеев Кенжали
1911 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кугалинов Абдибай
1923 йил туғилган. 15.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кудаибергенов Торенияз
1917 йил туғилган. 10.02.1943 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Кудайбергенов Абф
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайбергенов Ажанбай
1913 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайбергенов Акбар
1906 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайбергенов Алламбергенов
1916 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайбергенов Бауен
1912 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайбергенов Д
1917 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Кудайбергенов Дауен
1912 йил туғилган. 02.02.1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.1942 йил ҳалок бўлган.

Кудайбергенов Джамал
Оддий аскар. 02.08.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Кудайбергенов Жам
1908 йил туғилган. 07.05.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайбергенов Жамал
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кудайбергенов Жамал
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 05.1944 йил ҳалок бўлган.

Кудайбергенов Жамал
1915 йил туғилган.

Кудайбергенов Нажим
1896 йил туғилган. 19.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайбергенов Палванияз
1917 йил туғилган. 21.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайбергенов Полванияз
1921 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кудайбергенов Полванияз
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 10.1942 йил бедарак йўқолган.

Кудайбергенов С
1913 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайбергенов Сабыр
1927 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайбергенов Талап
1914 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайбергенов Тас
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайбергенов Тенил
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайбергенов Тлеу
1913 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайбергенов Туренияз
1922 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайбергенов Турнияз
1917 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кудайбергенов Турнияз
1919 йил туғилган. Оддий аскар. 07.1943 йил бедарак йўқолган.

Кудайбергнов Жамал
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Кудайназаров Амет
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайназаров Куаш
1911 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кудайназаров Куаш
1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Кудайназаров Науен
1917 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган. 02.07.1943 йил ҳалок бўлган. Новороссискда дафн этилган.

Кудайназаров Нураш
1922 йил туғилган. 02.1942 йил урушга сафарбар этилган. 31.01.1944 йил ҳалок бўлган. Запорожьеда дафн этилган.

Кудайназаров Отемурат
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.03.1944 йил ҳалок бўлган. Эстонияда дафн этилган.

Кудайназаров Отемурат
1917 йил туғилган.

Кудайназаров Утемурат
1918 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кударниязов Матлим
1918 йил туғилган. 11.02.1944 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кударов Кемал
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кудияров Аракбай
1921 йил туғилган. Сержант. 31.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Кудияров Сийпатдин
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.10.1944 йил ҳалок бўлган. Горкийда дафн этилган.

Кудияров Уракбай
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кудляров Аракбай
1923 йил туғилган. 15.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. 15.01.1944 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Кудряшев П.Ф
1911 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кудьяров Сиятдин
1904 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кужакметов Абдул
1920 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Кужаков Бекберген
1919 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кужаматов кужамурат
1913 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кужамбеков Бердымурат
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кужамбергенов Алламберген
1898 йил туғилган. 05.07.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Кужаметов Нурлыбай
1914 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кужаметов Сарсенбай
1919 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кужаметов Турдымурат
1903 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кужамжаров Избасар
1912 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кужамуратов Аманжол
1919 йил туғилган. 13.10.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Кужамуратов Баймурат
1916 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кужамуратов Ержан
1920 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кужамуратов Кубей
1926 йил туғилган. 09.08.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кужамуратов Тайнб
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кужамуратов Таумрат
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кужаниязов Казахбай
1905 йил туғилган. 13.10.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Кужанов Саний
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кужахметов Уразбай
1924 йил туғилган. 22.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Куженбердиев Алдух
Оддий аскар. 05.01.1943 йил ҳалок бўлган. Ростов вилоятида дафн этилган.

Куженов Аманжол
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кузакбаев Жамалат Ф
1920 йил туғилган. 20.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кузамбаев Бурумбай
Оддий аскар. 08.1942 йил бедарак йўқолган.

Кузбаненко Павел Василевич
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.08.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кузембаев Боранбай
1906 йил туғилган. 28.01.1943 йил ҳалок бўлган. Тулада дафн этилган.

Кузембаев Буребай
Бедарак йўқолган.

Кузембаев Бурибай
1909 йил туғилган. Оддий аскар.

Кузенко Федорович
1918 йил туғилган. 03.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Кузин Иван Михайл
1914 йил туғилган. 05.07.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Кузнецов Георгий Димитр
1924 йил туғилган. 22.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кузнецов Иван Д
1909 йил туғилган. 05.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Кузнецов Иван Семенович
1902 йил туғилган. 12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 08.1943 йил ҳалок бўлган.

Кузницов Н.В
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кузьяров Уримбет
Оддий аскар.

Куидов Рисбай
Оддий аскар. 10.1942 йил бедарак йўқолган.

Куйназаров Ягн
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Куказов Абдурахма
1912 йил туғилган. Оддий аскар. 09.07.1942 йил бедарак йўқолган.

Куккузов Абдрахман
1908 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Куккузов Абраил
1916 йил туғилган. Оддий аскар. 03.07.1942 йил бедарак йўқолган.

Кукузов Абдреим
1906 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кукушкин Валерий Алек
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Кулагин Георгий Акимович
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Кулагин Михаил Абрамович
1908 йил туғилган. 05.08.1941 йил урушга сафарбар этилган. 20.08.1944 йил ҳалок бўлган. Литвада дафн этилган.

Кулагин Михаил Абрамович
1915 йил туғилган.

Кулагин Михаил Абрамович
1912 йил туғилган. Оддий аскар.

Кулагин Михаил Абрамович
1906 йил туғилган. 18.10.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кулаков И.Ф
1904 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кулалин Михами Ибраимов
1918 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Кулатн Михаил Абрамов
Сержант. Бедарак йўқолган.

Кулбашев Есенбай
1908 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кулгаров Атажан
1911 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кулгаров Атажан
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 04.1943 йил бедарак йўқолган.

Кулгин Андрей Михаилович
1921 йил туғилган. 21.04.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кулдияров Оракбай
1918 йил туғилган. 18.10.1941 йил урушга сафарбар этилган. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Кулематтаев Утелерат
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 25.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Кулжанов Жумагали
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кулжанов Мураткул
1925 йил туғилган. 09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.02.1944 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Кулжанов Отенияз
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 07.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Кулжемуратов Кулжимурат
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Куликов Н.Д
1902 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Куликов Николай Демиямович
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 31.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Куликов Х.Д
1903 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Куликов Харлам Демянович
1916 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 17.02.1943 йил ҳалок бўлган. Орловда дафн этилган.

Куликов Харлом Демьянович
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 11.10.1943 йил ҳалок бўлган.

Куликов Я.Д
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Куликов Яков Демьянович
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 04.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Куликов Яков Демянович
1910 йил туғилган. 15.02.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кулимбетов Калмен
1915 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кулин Семен Сергеевич
1926 йил туғилган. 21.04.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кулмагамбетов Абдри
1911 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кулмагамбетов Абяри
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 11.1941 йил ҳалок бўлган.

Кулмагамбетов Калмурат
1922 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Кулмагамбетов Калмурат
1909 йил туғилган. Оддий аскар.

Кулмаров Асан
1913 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 01.1942 йил ҳалок бўлган.

Кулматжаев Отемурат
1911 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 05.1945 йил ҳалок бўлган.

Кулмуратов Калиш
1912 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кулназаров Абдираман
1924 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Кулназаров Абдураман
1910 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кулназаров Муса
1921 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Култанов Саги
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 14.04.1943 йил ҳалок бўлган.

Култибаев Балхажы
1907 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кулумбетов Жулмурат
1909 йил туғилган. Оддий аскар.

Кулумбетов Колжан
1912 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кулшаров Атажан
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 02.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кулымбетов Жолмурат
1913 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кулымбетов Жумамурат
1914 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 06.1944 йил ҳалок бўлган.

Кульбаев Кусдаул
1920 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Кульбараков Юсуп
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кульбарахов В
1917 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Кульбергенов Тулеген
1924 йил туғилган. 09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Кульжанов Джангали
1912 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кульжанов Жусуп
1915 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кульжанов Кенсыбай
1917 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кульжанов Наурызбай
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кульжанов Т
1918 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Кульжанов Утиньяс
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 13.02.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Кульжанов Шайтен
1915 йил туғилган. 05.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Кульмаров Амансар
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 09.1942 йил бедарак йўқолган.

Кульмаров Амансар
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кульназаров Ильяс
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кульниязов Атажан
1909 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кульпашев Жаймагамбет
1911 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кульшимов Утенияз
1914 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кульязов Утяназ
1919 йил туғилган. Оддий аскар. 27.07.1943 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Кумамбаев Ермагамбет
1915 йил туғилган. 05.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Кумбетов Жемурат
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кумбетов Жийемурат
1910 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Кумлумбетов Жумамурат
1909 йил туғилган.

Кумрибетов Жумиурит
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Кумрик Михаил Семенов
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Кумрин Михаил Семенов
1920 йил туғилган. Оддий аскар.

Кумушбаев Жумамурат
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кунградбаев Куаныш
1925 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кунградбаев Куйб
1913 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кунгратбаев Жетен
1923 йил туғилган. 17.05.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кунделов Альберт
1911 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Кунедилов Албет
1910 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кунжеков Есенжал
1924 йил туғилган. 06.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Куниделов Альбдет
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 30.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Кунназаров абдурахман
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.10.1943 йил ҳалок бўлган. Запорожьеда дафн этилган.

Купраков Никалай Петрович
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Купрбаев Табумбай
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 08.12.1943 йил ҳалок бўлган. Пенза вилоятида дафн этилган.

Куприк Михаил Семенович
1909 йил туғилган. 13.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 14.01.1945 йил ҳалок бўлган. Генрикувда дафн этилган.

Куприк Михаил Семенович
1908 йил туғилган. 15.10.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 01.1942 йил бедарак йўқолган

Куприх Михаил Д
1906 йил туғилган. 18.10.41 йил урушга сафарбар этилган.

Купряхин Анатолий Филотович
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Купряхин Е.Ф
1912 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Куптилеуов Арыкпай
1913 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Куптленов Жаксы
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Куптлеуов Тулепберген
1910 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Куптылив Тулыпберген
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 29.08.1944 йил ҳалок бўлган. Белосочий вилоятида дафн этилган.

Куразбеков Амет
1904 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Куразбеков Джумабай
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 22.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Куразбеков Кадырм
1914 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Куразбеков Нажимбай
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Куразов Бико
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Куразов Нурадин
1915 йил туғилган. Оддий аскар. 26.12.1942 йил ҳалок бўлган. Сталинград вилоятида дафн этилган.

Куразов Нургали
1909 йил туғилган. Сержант. 25.12.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Куразов Нургали
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Куразов Тлеумурат
1925 йил туғилган. 11.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Куракбаев Басым
1906 йил туғилган. 18.10.1941 йил урушга сафарбар этилган. 01.1942 йил ҳалок бўлган.

Куракбаев Бием
1914 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Куранов Жолгазы
1913 йил туғилган. 29.08.1943 йил ҳалок бўлган. Степановкада дафн этилган.

Курапбергенов. С
1908 йил туғилган. 07.03.1943 йил ҳалок бўлган. Смоленскда дафн этилган.

Куратинов Арзенбай
1909 йил туғилган. 16.06.1942 йил ҳалок бўлган. Холмда дафн этилган.

Куратов Каримхан
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.08.1942 йил ҳалок бўлган. Залобда дафн этилган.

Курах Федор Михаилович
1924 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кураченко Милентий Даниловий
1911 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.1943 йил ҳалок бўлган.

Кураченко Милиптий Данилович
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 10.12.1944 йил ҳалок бўлган. Пруссия.

Курбаиьязов Жумаш
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Курбалашев Есенбай
1924 йил туғилган. 12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 30.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Курбамбаев Карасын
1915 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.1942 йил бедарак йўқолган.

Курбан
1922 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Курбанбаев Джанабай
1919 йил туғилган. 06.1942 йилурушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Курбанбаев Караасай
1909 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. Бедарак йўқолган.

Курбанбаев Усен
1916 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Курбаниязов Базарбай
1910 йил туғилган. 05.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Курбаниязов Жубанияз
1909 йил туғилган. старшина. 31.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Курбаниязов Жубанияз
1922 йил туғилган. 13.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Курбаниязов Жубанияз
1908 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Курбаниязов Жуманияз
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.12.1942 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Курбаниязов Жуманияз
1912 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.12.1942 йил ҳалок бўлган. Псковда дафн этилган.

Курбаниязов Жумаш
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Курбаниязов Жумаш
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.12.1942 йил ҳалок бўлган. Псковда дафн этилган.

Курбаниязов Кадирнияз
1921 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 05.1942йил ҳалок бўлган.

Курбаниязов Калимбет
1911 йил туғилган. 11.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Курбаниязов Карбай
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Курбаниязов Кыдырнияз
1908 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Курбаниязов Нума
1922 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Курбаниязов Сапарнияз
1915 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Курбаниязов Турем
1922 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Курбанов Абдибек
1908 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 08.12.1943 йил ҳалок бўлган. Пензада дафн этилган.

Курбанов Абдукарим
1906 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Курбанов Алдыбек
1919 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Курбанов Алламберген
1921 йил туғилган. 06.1942 йилурушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Курбанов Аманжол
1918 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Курбанов Дуйсенбай
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Курбанов Отарбай
1914 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 08.12.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Курбанов Султанияз
1913 йил туғилган. 26.10.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Курбанов Тажимашат
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 30.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Курбанов Тажмаганбет
1912 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Курбанов Торемнияз
1909 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Курбанов Торемнияз
1909 йил туғилган. Оддий аскар.

Курбанов Торенияз
1916 йил туғилган.

Курбанов Туренияз
1915 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Курбанов Турнияз
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 30.07.1944 йил ҳалок бўлган. Станислав вилоятида дафн этилган.

Курбанов Укбас
1909 йил туғилган. 18.08.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Курбанов Умбетали
1919 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Курбанов Утар
1912 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Курбаньяз Юлдаш
1922 йил туғилган. Сержант. 12.09.1942 йил бедарак йўқолган

Курбаньязов Джубанияз
1916 йил туғилган. Сержант. 05.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Курбаньязов Жумаш
1922 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 05.1942 йил бедарак йўқолган.

Курбаньязов Изет
1927 йил туғилган. 09.08.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Курбаньязов Кадырказ
1908 йил туғилган. Оддий аскар. 05.03.1944 йил ҳалок бўлган.

Курбаньязов Утемис
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Курбасов Ибадулла
1917 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 08.12.1943 йил ҳалок бўлган. Пензада дафн этилган.

Курбатов Токшыман
1919 йил туғилган. 20.11.1943 йил урушга сафарбар этилган. 20.11.1943 йил ҳалок бўлган. Полтавада дафн этилган.

Кургмин Михайл липович
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 24.02.1942 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Кургубаев Базарбай
1916 йил туғилган. 07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.1945 йил ҳалок бўлган. Пруссияда дафн этилган.

Курейков Утегали
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Куримин Федор Мадрийтинович
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1942 йил ҳалок бўлган.

Куркаитов Каримахан
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Куркатов Каримахан
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Курмамбаев Карасай
1922 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Курмамбаев Карасын
1911 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Курмамбаев Карасын
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 10.1942 йил бедарак йўқолган.

Курмангалиев Генжегалий
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 26.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Курмангалиев Кадыр
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Курмангалиев Кинжагали
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 17.07.1943 йил ҳалок бўлган. Курск вилоятида дафн этилган.

Курманов Карасай
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.07.1943 йил ҳалок бўлган. Орловда дафн этилган.

Курмашев Таласбай
1917 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Курчкин Петр Выкторович
1926 йил туғилган. 11.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Курчман М.Л
1909 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Курчман Михаил
1916 йил туғилган. 07.02.1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.1942 йил ҳалок бўлган.

Курчман Михаил Лихович
1921 йил туғилган. 07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кусаев Джеспай
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кусаилов Шаймар
1919 йил туғилган. 18.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кусалиев Исхан
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кусалиев Шаймардай
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 05.05.1944 йил ҳалок бўлган. Вомен вилоятида дафн этилган.

Кусаманов Шарип
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кусанов Ализан
1920 йил туғилган. 20.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кусашев Исах
1904 йил туғилган. 15.10.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кусбергенов Бисет
1923 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кусеновы Туркменбай
1918 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.1942 йил ҳалок бўлган.

Кусешев Шехан
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 10.1942 йил бедарак йўқолган.

Кусимбетов Садвокас
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 11.1944 йил ҳалок бўлган.

Кусназаров Есберген
1923 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Куспармакев Калдмуса
1909 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Куспаулиев Жумабай
1922 йил туғилган. 08.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кусумбетов Садваказ
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кусымбетов Садуакас
1907 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кусымов Каримбай
1903 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кусько Карп Карпович
1914 йил туғилган. 21.04.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кутарматов Кенжамурат
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кутебетов Каипбай
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Кутерегов Каибай
1911 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кутинцов Андрей Иванович
1910 йил туғилган. 26.02.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кутирмиятов Кенжимуратов
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 03.1942 йил ҳалок бўлган.

Кутишев А.И
1920 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кутишев Андрей Иванович
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 24.08.1942 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Куткумратов Усен
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кутлимуратов Генжали
1909 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Кутлумурадов Генжам
1911 йил туғилган. Оддий аскар.

Кутлумуратов Генжам
1924 йил туғилган. 20.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кутлумуратов Козокбой
1912 йил туғилган. Оддий аскар.

Кутлумуратов қозоқбай
1909 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Кутлымуратов Генжебай
1912 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 21.08.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кутлымуратов Генжемурат
1924 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1942 йил ҳалок бўлган.

Кутлымуратов Кенжамурат
1906 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кутлымуратов Кожабай
1922 йил туғилган. 15.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. 09.02.1944 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Кутлымуратов Коптемурат
1918 йил туғилган. 15.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. 1943 йил ҳалок бўлган. Орловда дафн этилган.

Кутлымуратов қозоқбай
1906 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Кутлымуратов Тенжемурат
1911 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кутлымуратов Хайтмурат
1925 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.08.1944 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кутманов Аяб
1909 йил туғилган. Сержант. 05.12.1942 йил ҳалок бўлган. Калинин вилоятида дафн этилган.

Кутманов Аяп
1924 йил туғилган. 26.08.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кутманов Аяп
1907 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.08.1944 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Куттыбаев Сейтжан
1924 йил туғилган. 20.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кутумуратов Жугунус
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кутумуратов Кайтмурат
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 26.07.1944 йил ҳалок бўлган. Витебск вилоятида дафн этилган.

Кутыбаев Джумаш
1910 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кутыбаев Жуман
1915 йил туғилган. 26.06.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кутыбаев Толепберген
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 07.03.1944 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Кууанов Сагындык
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 14.07.1944 йил ҳалок бўлган. Тернопольда дафн этилган.

Кууатов Жалгасбай
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.09.1943 йил ҳалок бўлган. Полтавада дафн этилган.

Кучназаров Назар
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 28.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Кушбеков Жемурат
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1943 йил ҳалок бўлган.

Кушеберов Арым
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1942 йил ҳалок бўлган.

Кушелеков Сурган
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кушембаев Бахайбай
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кушербаев Бажак
1913 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кушербаев Бажан
1909 йил туғилган. Оддий аскар.

Кушербаев Бажан
1911 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Кушетаров Арым
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кушетиров Арын
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кушетров Кушекбай
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кушетуров Жолдас
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Куширбаев Нурлыбай
1926 йил туғилган. 16.05.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Кушунбаев Тгодабай
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 31.12.1942 йил ҳалок бўлган.

Кыдралиев Жаракбоип
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Кыдралиев Жарыкбай
1913 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Кыдралиев Жарыкдаип
1918 йил туғилган. 15.05.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1943 йил бедарак йўқолган.

Кыдырбев Туреш
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Кыдыркулов Уразбай
1913 йил туғилган. 01.12.41 йил урушга сафарбар этилган.

Кыдырниязов Канияз
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 06.1945 йил ҳалок бўлган.

Кыдырниязов Шанияз
1923 йил туғилган.

Кыдырходжаев Утесин
1916 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1943 йил бедарак йўқолган.

Кыдырхожаев Отесин
1925 йил туғилган. 15.07.1943 йил урушга сафарбар этилган. 30.07.1944 йил ҳалок бўлган. Сталинградда дафн этилган.

Кылышбаев Кубей
1909 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Кылышев Алий
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1944 йил ҳалок бўлган.

Кыпшаков Карим
1915 йил туғилган. 11.12.1943 йил ҳалок бўлган. Родомышельда дафн этилган.

Кырыкбаев Турдыбай
1922 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 29.08.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Кырыкбаев Туркменбай
1914 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Кысыков Фынбагар
1926 йил туғилган. 04.1943 йил урушга сафарбар этилган. Сержант. 04.1944 йил бедарак йўқолган.