Moʻynoq tumani

There are currently 332 familiya in this directory beginning with the letter Е.
Е

Евстифеев Василий Самойлович
1914 йил туғилган. 15.09.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.1941 йил бедарак йўқолган.

Егизбаев Джаксулык
1921 йил туғилган. Катта сержант. 29.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Егизбоев Джаксулык
1917 йил туғилган. Оддий аскар. 03.12.1942 йил ҳалок бўлган. Калинин.

Егоров Иван Егорович
1899 йил туғилган. ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 06.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Едалбаев Сагыкж
1918 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Еданов Абдымурат
1910 йил туғилган. 13.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Еделбаев Сигиужан
1918 йил туғилган. Оддий аскар. 10.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Еденов Ибадулиа
1908 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1943 йил бедарак йўқолган.

Еденов Ибадулла
1915 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Еденов Ибадулла
1923 йил туғилган. 02.04.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1943 йил бедарак йўқолган.

Еденов Убайдулла
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Едилбаев Сичиунсан Уроксениц
Оддий аскар. 12.10.1943 йил ҳалок бўлган. Могилев вилоятида дафн этилган.

Единов Убайдулла
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 21.02.1944 йил ҳалок бўлган.

Едпатрыов Е
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Едримов Метент Негоров
Оддий аскар. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Ежимбаев Умарзак
1918 йил туғилган. Оддий аскар. 25.08.1942 йил бедарак йўқолган.

Езенов Кумусбай
Оддий аскар. 19.08.1943 йил ҳалок бўлган. Славянск тумани.

Еиулисинов Кутумран
Оддий аскар. 21.09.1942 йил ҳалок бўлган. Лениград вилоятида дафн этилган.

Ейсукбаев Умирзак
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еламанов Демесин
1918 йил туғилган. 05.08.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Еламанов Жетес
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еланиский И.П
1908 йил туғилган. 20.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Елемисов Айсултан
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Елеусинов Кутлымурат
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1943 йил ҳалок бўлган.

Елешов Абдыгим
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 25.07.1943 йил ҳалок бўлган. Курскда дафн этилган.

Елешов Абдыгим
1907 йил туғилган. Оддий аскар. 03.07.1942 йил бедарак йўқолган.

Елешов Абит
1907 йил туғилган. старшина. 24.01.1945 йил ҳалок бўлган.

Елиманов Демесин
1917 йил туғилган.

Елиубаев Калдыбай
1915 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 02.1943 йил ҳалок бўлган.

Елиубаев Калдыбай
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1943 йил ҳалок бўлган.

Елкин Иван Иванович
1924 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Елкин Иван Иванович
1916 йил туғилган. Оддий аскар. 04.08.1943 йил ҳалок бўлган. Курск вилоятида дафн этилган.

Елмратов Сагидла
1918 йил туғилган. Оддий аскар. 18.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Елмуратов Алланазар
1920 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Елмуратов Аяп
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Елмуратов Дапарбай
1914 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Елмуратов Кудайберген
1915 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Елмуратов Сагидулла
1925 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Елмуратов Сагыдулла
1916 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 03.12.1943 йил ҳалок бўлган. Новгородда дафн этилган.

Елмуратов Турсынбай
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Елсусинов Каттымурат
1899 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ельбеков Утебай
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ельбергенов Аразбай
1921 йил туғилган. 110 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 25.08.1942 йил бедарак йўқолган.

Ельманов Данисен
1916 йил туғилган. 12.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1943 йил бедарак йўқолган.

Ельманов Демисан
1905 йил туғилган. Оддий аскар. 08.1941 йил ҳалок бўлган.

Ельманов Демисен
1917 йил туғилган. Сержант. Бедарак йўқолган.

Ельтгубаев Джугуныс
1909 йил туғилган. 13.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Елюбаев Есынбай
1916 йил туғилган. Қора денгиз флоти Севастополь ОР БО-4. Оддий аскар. 03.07.1942 йил бедарак йўқолган.

Елюбаев Есьмбай
1916 йил туғилган. Қора денгиз флоти. СОР БО-4. Оддий аскар. 03.07.1942 йил бедарак йўқолган.

Елюбаев Калдыбай
1924 йил туғилган. 22.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1943 йил бедарак йўқолган.

Елюбаев Каленбай
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Елюбаев Колдыбай
1913 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Емберген
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Емберген Кужабай
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Аби
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Аризбай
Оддий аскар. 14.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Ембергенов Бузайбек
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Дан Жан
1916 йил туғилган. 14.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 356 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 25.04.1945 йил ҳалок бўлган.

Ембергенов Дольжан
1915 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Кудайбери
1916 йил туғилган. 1939 йил ҳарбий хизматга чақирилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Ембергенов Кудийберген
1904 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Ембергенов Кудийберген
Оддий аскар.

Ембергенов Кужавай
Оддий аскар. 29.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Ембергенов Кужавай
87 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 05.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Ембергенов Сумет
1913 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Ембергенов Сунет
1911 йил туғилган. Оддий аскар.

Ембергенов Сунет
1919 йил туғилган. 18.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. д/п 51577В. Оддий аскар. 01.08.1945 йил бедарак йўқолган.

Ембергенов Сюнат
1915 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Татымурат
1914 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Туркменбай
1913 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ембергенов Туркменбай
1918 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 18.12.1943 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Ембергинов Далжан
1910 йил туғилган. 10.1942 йил ҳалок бўлган.

Ембергинов Оразбай
1916 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 25.05.1945 йил ҳалок бўлган. Германияда дафн этилган.

Ембергинов Хожабай
1923 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 24.08.1942 йил ҳалок бўлган.

Ембергинов Худайбергин
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 05.01.1943 йил ҳалок бўлган. Ростовда дафн этилган.

Емельянов А.П
1922 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Емельянов Е.И
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Емишергенов Кудайберген
Оддий аскар.

Емтергенов Кудайберген
1916 йил туғилган. 09.1939 йил ҳарбий хизматга чақирилган. Оддий аскар. 1941 йил бедарак йўқолган.

Емтерченов Кудайберген
1907 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Емшов Абиш
1903 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 24.01.1945 йил ҳалок бўлган.

Енсикбаев Умарзап
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 26.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Енсикбаев Умирзак
1916 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган.

Епещов Обит
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 24.08.1942 йил ҳалок бўлган.

Ералиев Алибай
1903 йил туғилган. 19.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерамбеитов Абел
1917 йил туғилган. Оддий аскар.

Ерамбетов Абел
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Ерашов Анвай
1913 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Ербулатов Ж
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ербюлуков Ниязбай
1912 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ереженов Джелыбай
1922 йил туғилган. 15.05.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 08.1942 йил бедарак йўқолган.

Ереженов Джелыбай
1916 йил туғилган. Оддий аскар. 08.1942 йил бедарак йўқолган.

Ережепов Жолдыбай
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ережепов Калдыбай
1903 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган. 24.01.1945 йил ҳалок бўлган. Томашевода дафн этилган.

Ерембетов Алтабай
1919 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 06.09.1945 йил ҳалок бўлган.

Ерембетов Орбай
1923 йил туғилган. 02.07.1943 йил урушга сафарбар этилган. 08.1942 йил ҳалок бўлган.

Еренберов Ерназар
1920 йил туғилган. 118 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 29.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Еренберов Ерназар
1906 йил туғилган. Оддий аскар. 18.02.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Ержанов Бажан
1915 йил туғилган. 271 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 08.12.1943 йил бедарак йўқолган.

Ержанов Бекжан
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Кайпназар
1916 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Кенжабай
1915 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ержанов Смаил
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ериеков Баймурат
1913 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбанов Оримбай
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 09.1942 йил бедарак йўқолган.

Еримбетов Абек
1923 йил туғилган. ўқчи дивизиясига юборилган. Лейтенант. 24.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Еримбетов Абел
Бедарак йўқолган.

Еримбетов Абен
1923 йил туғилган. 245 ўқчи дивизиясига юборилган. Кичик лейтенант.

Еримбетов Абен
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримбетов Айтбай
1920 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Еримбетов Айтбай
1908 йил туғилган. Оддий аскар. 09.1943 йил ҳалок бўлган.

Еримбетов Айтбай
1911 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 13.12.1942 йил ҳалок бўлган. Сталинградда дафн этилган.

Еримбетов Алтабай
1919 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. 05.1945 йил ҳалок бўлган.

Еримбетов Ерназар
1919 йил туғилган. 06.09.1945 йил ҳалок бўлган. Кировда дафн этилган.

Еримбетов Жансай
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 29.01.1943 йил ҳалок бўлган. Денесида дафн этилган.

Еримбетов Обен
1923 йил туғилган. 15.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.03.1944 йил ҳалок бўлган. Днепропетровскда дафн этилган.

Еримбетов Оралбай
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.03.1943 йил ҳалок бўлган. Днепропетровскда дафн этилган.

Еримбетов Оримбай
1908 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Еримбетов Оримбай
1913 йил туғилган. Оддий аскар. 11.1942 йил бедарак йўқолган.

Еримбетов Тажет
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 10.1942 йил ҳалок бўлган.

Еримбетов Урбет
Оддий аскар. 24.08.1943 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Еримбетов Уримбет
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еримов Кабыл
1916 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Еримов Кабыл
1911 йил туғилган. Оддий аскар.

Еримов Кабыл
1913 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Ерлепесов Миерман
1913 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерлипесов Литран
1917 йил туғилган. 102 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 11.10.1944 йил ҳалок бўлган.

Ерлиязов Турымурат
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 10.1942 йил бедарак йўқолган.

Ермагамбетов Атабай
1925 йил туғилган. 10.07.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ермаганбетов Д
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ермаганбетов Нсанбай
1912 йил туғилган. 18.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ермалочев Егор
1906 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Ерманов Садык
1924 йил туғилган. 02.06.1943 йил ҳалок бўлган. Курскда дафн этилган.

Ерманов Садык
1923 йил туғилган. 18.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерманов Садык
1912 йил туғилган. Оддий аскар. 13.12.1942 йил ҳалок бўлган. Сталинград вилоятида дафн этилган.

Ермаханов Мындылы
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ермачев Георгей
1915 йил туғилган. Оддий аскар. 08.04.1943 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Ермачев Георгий Даниловмч
1924 йил туғилган. 02.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.06.1943 йил ҳалок бўлган.

Ермекбаев Жолдасбай
1920 йил туғилган. 17.04.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ермоличев Д.Ф
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ермоличев Дмитрий Филотович
Оддий аскар. 10.07.1943 йил ҳалок бўлган. Курск вилоятида дафн этилган.

Ермолочев Егор
1913 йил туғилган. Оддий аскар. 01.1944 йил ҳалок бўлган.

Ермолочев Егор
1921 йил туғилган. 29.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.1942 йил бедарак йўқолган.

Ермольчев Г.Д
1923 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ермольчев Генадий
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ермочев Георгий Данилович
1920 йил туғилган. 13.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 26.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Ермуратов Садык
1924 йил туғилган. 22.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Амет
1916 йил туғилган. 09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ерназаров Байсенбай
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 26.09.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Ерназаров Бисенбай
1918 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Джумахмет
1910 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Исмаил
1924 йил туғилган. 09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ерназаров Кдырбай
1918 йил туғилган. 06.1942 йилурушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ерназаров Кнгайжан
1912 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерназаров Онай
1913 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган. 11.06.1942 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Онай
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 31.03.1944 йил ҳалок бўлган. Псковда дафн этилган.

Ерназаров Унай
1923 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 46 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 31.03.1944 йил ҳалок бўлган.

Ерназаров Уразбай
1916 йил туғилган. Оддий аскар. 03.07.1942 йил бедарак йўқолган.

Ерниязов Аралбай
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерниязов Оразбай
1923 йил туғилган. 12.04.1942 йил урушга сафарбар этилган. 31.03.1944 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Ерниязов Турдымурат
1917 йил туғилган. Оддий аскар. 11.1942 йил бедарак йўқолган.

Ерниязов Турдымурат
1921 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 03.1944 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Ерниязов Турдымурат
1915 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерниязов Турымурат
1909 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Ерниязов Уразбай
1915 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерниязов Уразбай
1908 йил туғилган. 174 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 25.03.1944 йил ҳалок бўлган.

Ернозаров Унай
1923 йил туғилган. Оддий аскар. 05.04.1944 йил ҳалок бўлган.

Ерофеев В.Н
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерофеев Викулла Никирофович
1914 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 10.1943 йил ҳалок бўлган.

Ерофеев Д.Н
1912 йил туғилган. 04.01.1945 йил урушга сафарбар этилган.

Ерофеев П.И
1908 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ерофеев С.Е
1911 йил туғилган. 07.05.1944 йил урушга сафарбар этилган.

Ерофеев Ф.Н
1909 йил туғилган. 05.02.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ерохин
1919 йил туғилган. 18.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ертанов Турша
1919 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есаев Еремей
1908 йил туғилган. 18.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 02.1945 йил бедарак йўқолган.

Есаев Еримбет
1909 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 22.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Есаев Еримей
1925 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Есаев Яримей
1919 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Есалиев Рахмет
1922 йил туғилган. 15.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1942 йил ҳалок бўлган.

Есалиев Рахмет
1914 йил туғилган. Оддий аскар. 25.11.1942 йил ҳалок бўлган. Сталинград вилоятида дафн этилган.

Есатов Серкбай
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есбаганбетов Курбан
1924 йил туғилган. 30.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есбергенов Айтжан
1913 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есбергенов Уразбай
1922 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есболғанов Алеу
1919 йил туғилган. 1941 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Есбосинов Назарбек
Бедарак кетган.

Есбосинов Тлеу
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есбосынов Есбаганбет
1924 йил туғилган. 20.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есбосынов Жубаниш
1914 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 18.02.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Есбосынов Куатбай
1917 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есбосынов Назарбай
1923 йил туғилган. 07.03.1944 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Есеитов Серинбай
Оддий аскар.

Есембаев Майбет
1909 йил туғилган. 03.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 1945 йил бедарак йўқолган.

Есембаев Мамбет
1911 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Есембаев Мирзамурат
1925 йил туғилган. 13.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 25.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Есембаев Мурзамурат
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 12.1943 йил бедарак йўқолган.

Есембетов Калбай
1920 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 22.01.1944 йил ҳалок бўлган. Киевда дафн этилган.

Есембетов Мурзамурат
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Есембетов Темирпол
1911 йил туғилган. 07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 01.07.1943 йил ҳалок бўлган.

Есемжолов Баян
1923 йил туғилган. 18.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есемов Жумамурат
1926 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 11.1944 йил ҳалок бўлган.

Есемуратов Емберген
1917 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Есемуратов Жуманияз
1901 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 17.10.1943 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Есемуратов Утебай
1915 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есенаманов Нурман
1904 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есенбаев Жейинбай
1919 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 19.08.1943 йил ҳалок бўлган.

Есенбаев Жумсидан
1914 йил туғилган. ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 07.12.1942 йил бедарак йўқолган.

Есенбаев Мамет
1914 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 20.10.1942 йил ҳалок бўлган.

Есенбаев Мырзамурат
1909 йил туғилган. 1945 йил ҳалок бўлган.

Есенбаев Узақбай
1925 йил туғилган. 10.09.1943 йил урушга сафарбар этилган. 25.02.1944 йил ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Есенбердиев Талип
1925 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 215 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 21.03.1944 йил ҳалок бўлган.

Есенбердиев Талип
1916 йил туғилган. 18.6.1943 йил урушга сафарбар этилган. 02.04.1944 йил ҳалок бўлган. Волында дафн этилган.

Есенбетов Калбай
1914 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есенбоев Мырзамурат
1917 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 22.03.1944 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Есенбоев Умиргалий
1925 йил туғилган. 22.04.1942 ҳалок бўлган. Витебскда дафн этилган.

Есенгулов Танибей
1919 йил туғилган. 245 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 21.09.1942 йил ҳалок бўлган.

Есенерлов Танибет
Оддий аскар. 05.01.1943 йил ҳалок бўлган.

Есенжаеов Тасбай
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есенжалов Дуйсенбай
1905 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есенжалов Касбай
1919 йил туғилган. Оддий аскар.

Есенжалов Касбай
1923 йил туғилган. Оддий аскар.

Есенжалов Тасбай
1913 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. п/я 25. Оддий аскар. 02.1943 йил бедарак йўқолган.

Есенжалов Тасбайх
1914 йил туғилган. 07.12.1942 йил ҳалок бўлган. Смоленскда дафн этилган.

Есенжанов Досым
1913 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1943 йил ҳалок бўлган.

Есенжанов Тосым
1919 йил туғилган. 18.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есенжолов Дусым
1920 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Бедарак йўқолган.

Есенжолов Қашак
1923 йил туғилган. 28.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Есенжолов Тлеу
1920 йил туғилган. 10.04.1940 йил ҳарбий хизматга чақирилган. Оддий аскар. 12.1941 йил бедарак йўқолган.

Есенжолов Тлеу
1905 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Есенжолов Тлеу
1911 йил туғилган. Оддий аскар. 12.1944 йил ҳалок бўлган.

Есенжолов Тулепберген
1917 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Есенжулов Каман
1918 йил туғилган. Оддий аскар. 29.10.1942 йил ҳалок бўлган. Ленинград вилоятида дафн этилган.

Есенжулов Каман
1913 йил туғилган. 64 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 25.11.1942 йил ҳалок бўлган.

Есенков Тихон Данилович
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есенкулов Тасбет
1918 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. 25.11.1942 йил ҳалок бўлган. Сталинградда дафн этилган.

Есенқулов Толыбай
1913 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 1942 йил ҳалок бўлган.

Есенов Мадеубай
1912 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есенов Сатназар
1922 йил туғилган. 12.1942 йил урушга сафарбар этилган. 21.09.1943 йил ҳалок бўлган. Ленинградда дафн этилган.

Есенов Сопа Назарович
1912 йил туғилган. 326 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 07.12.1943 йил ҳалок бўлган.

Есентаев Узакбай
1917 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есентаев Узакбгай
1921 йил туғилган. 07.06.1943 йил урушга сафарбар этилган. 1 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 02.04.1944 йил ҳалок бўлган.

Есентбаев Имургали
1914 йил туғилган. ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 07.12.1942 йил бедарак йўқолган.

Есентов Серинбай
Бедарак йўқолган.

Есентулов Тасбай
1919 йил туғилган. 22.09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 11.1942 йил бедарак йўқолган.

Есентулов Тасбай
1911 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Есентулов Тасбай
1909 йил туғилган. Оддий аскар. 09.1942 йил бедарак йўқолган.

Есентулов Тасбет
1913 йил туғилган. 28.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Есентулов Тасбет
1921 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Есентумов Тасбет
1917 йил туғилган. Оддий аскар.

Есетбаев Жумагали
1908 йил туғилган. 17.07.1942 йилурушга сафарбар этилган.

Есетов Еринбай
1922 йил туғилган. урушга сафарбар этилган. 14.09.1942 йил ҳалок бўлган. Калининда дафн этилган.

Есетов Серинбай
1920 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Есимбаев Мамбет
Оддий аскар.

Есимбаев Мурзамурат
Оддий аскар. 10.1943 йил ҳалок бўлган.

Есимбай
1919 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Есимбетов Абдимрат
1910 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. д/п 6020. Оддий аскар. 02.1944 йил бедарак йўқолган.

Есимбетов Абдимрат
1916 йил туғилган. Оддий аскар.

Есимбетов Абдимурат
1920 йил туғилган. 1945 йил ҳалок бўлган.

Есимбетов Абдимурат
1908 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Есимбетов Темирполан
1925 йил туғилган. 1944 йил урушга сафарбар этилган. д/п 28751 К. Оддий аскар. 11.1944 йил бедарак йўқолган.

Есимбетов Темирполон
1913 йил туғилган. Оддий аскар. 05.1942 йил ҳалок бўлган.

Есимбетов Темирхан
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Есимов Жумаирант
1917 йил туғилган. Оддий аскар.

Есимов Жумамрат
1905 йил туғилган. 379 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 17.10.1943 йил ҳалок бўлган.

Есимов Жумамрат
1919 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Есимов Жумамрат
1913 йил туғилган. Лейтенант. 15.07.1943 йил ҳалок бўлган. Танская.

Есимов Жумамурат
1921 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есипов Анатолий
1911 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1942 йил бедарак йўқолган.

Ескуатов Разы
1917 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ескуатов Сархитбай
1916 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есмагамбетов Кален
1919 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есмагамбетов Каршига
1908 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есмагамбетов Каршиге
1908 йил туғилган. Оддий аскар. 02.1945 йил ҳалок бўлган.

Есмагамбетов Каршыга
1909 йил туғилган. 1943 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар. 03.1944 йил бедарак йўқолган.

Есмагамбетов Каршыға
1919 йил туғилган. 14.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есмегамбетов Каршига
1905 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Есмурзаев Абдулла
1904 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Есмурзаев Аймаганбет
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Есназаров Артык
1924 йил туғилган. 22.10.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еснитжанов Досун
Оддий аскар. 29.11.1942 йил ҳалок бўлган.

Еснуватуб Рейм
10 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 10.07.1944 йил ҳалок бўлган.

Еспагамбетов Есирадин
1901 йил туғилган. 18.06.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Еспаганбетов Ерж
1915 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еспаганов Алеу
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Еспергенов Телебай
1922 йил туғилган. 12.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Естбулганов Янсау
1924 йил туғилган. Оддий аскар. 18.06.1943 йил ҳалок бўлган. Молотов ш.

Ествулганов Алсау
245 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 17.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Естемиров Буганбай
1910 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Естифеев Василий Самой
1915 йил туғилган. 18.10.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Естпасунов Куашбай
ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 01.03.1944 йил ҳалок бўлган.

Еталаев Сафели
1914 йил туғилган. 328 ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 13.12.1943 йил бедарак йўқолган.

Ефгенов Киетенгий Нетеров
Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Ефименко Александр В
1920 йил туғилган. 11.04.1941 йил ҳарбий хизматга чақирилган.

Ефименко Василий Василиевич
1919 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ефименко Н.К
1907 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ефремов А.М
1916 йил туғилган. 17.05.1943 йил урушга сафарбар этилган.

Ефремов Карментий Нест
1915 йил туғилган. 18.10.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ефремов Клементий Нестерович
1909 йил туғилган.

Ефремов Клементий Неторович
1919 йил туғилган. 17.08.1941 йил урушга сафарбар этилган. ППС 1538. Оддий аскар. 02.1943 йил бедарак йўқолган.

Ефремов Никалай Конст
1922 йил туғилган. 17.07.1942 йилурушга сафарбар этилган.

Ефрешов Савелий Маркович
1907 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Ефрешов Савений Маркович
1917 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Ефримов Константин
1904 йил туғилган. 18.05.1943 йил урушга сафарбар этилган. 03.1944 йил ҳалок бўлган.

Ефримов Савелий Маркович
1922 йил туғилган. 1942 йил урушга сафарбар этилган. 02.1943 йил ҳалок бўлган.

Ефримов Совелы Марковы
1912 йил туғилган. Оддий аскар.

Ефримович Клементий Нестарович
Оддий аскар.

Ешанов Аяпбергин
1913 йил туғилган. 15.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 11.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешанов Есберген
1912 йил туғилган. Оддий аскар. 03.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешанов Есбергин
1922 йил туғилган. 14.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.1943 йил ҳалок бўлган. Орловда дафн этилган.

Ешатов Есперген
1905 йил туғилган. Оддий аскар. 31.09.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешбердиев Юлдаш
1921 йил туғилган. 06.1941 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ешембетов Тагамберген
1915 йил туғилган. 18.10.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ешжанов Есенгали
1909 йил туғилган. 23.07.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Ешимбетов Казибай
1923 йил туғилган. ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган 14.02.1943 йил

Ешимбетов Казибай
1908 йил туғилган. Оддий аскар. 24.08.1942 йил ҳалок бўлган. Орлов вилоятида дафн этилган.

Ешимбетов Казыбай
1914 йил туғилган. 14.08.1942 йил урушга сафарбар этилган. 04.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешимбетов Таубергин
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 14.02.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешмуратов Аллан
1897 йил туғилган. 10.09.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ешмуратов Караматдин
1924 йил туғилган. 09.1942 йил урушга сафарбар этилган. Оддий аскар.

Ешпагамбетов Каит
Туғилган 1919 г. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган. 12.1943 йил ҳалок бўлган.

Ешпогамбетов Каит
1900 йил туғилган. Оддий аскар.

Ешпогамбетов Каит
1911 йил туғилган. Оддий аскар.

Ешпогамбетов Калин
1923 йил туғилган. Бедарак йўқолган.

Ещанов Айжан
1923 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ещанов Аяпберген
1921 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ещанов Байнияз
1918 йил туғилган. 02.07.1942 йил урушга сафарбар этилган.

Ещанов Есперген
1916 йил туғилган. 28.06.1942 йил урушга сафарбар этилган. д/п 65681. Оддий аскар. 07.1944 йил бедарак йўқолган.

Ещанов Есперген
1907 йил туғилган. Оддий аскар. Бедарак йўқолган.

Ещанов Есперин
1913 йил туғилган. ўқчи дивизиясига юборилган. Оддий аскар. 08.04.1943 йил ҳалок бўлган.

Ещанов Кунтуган
1914 йил туғилган. 01.12.1941 йил урушга сафарбар этилган.

Еюбоев Колдыбай
Оддий аскар. 12.1942 йил ҳалок бўлган.